Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska, Opole
YouPiter: Jeśli to zbiory własne, to szukałbym odpowiedzi w miejscu znaczka pocztowego, stempel pocztowy itp.
2018-2020 Budowa osiedla Moderno, ul. Artyleryjska, Legnica
żmija - Administrator: Jak najbardziej :)
Pocztówki z Warszawy, Warszawa
YouPiter: Proszę bardzo, ale w tym ,,worze" właśnie natrafiłem na nieprzypisane. Jak potraktować Pasaż Śródmiejski ?
Przystanek kolejowy / ładownia Trzebnica (d. stacja), ul. Kolejowa, Trzebnica
moose (administrator): Dodając zdjęcie na stronę wskazujesz dubla do usunięcia: , ponadto pod swoim zdjęciem "uznajesz" odsłony poprzedniego zdjęcia - to taka grzeczność. Sylwek loguje się na stronie - wydaje mi się że jego zdjęcie było z oryginału - czy zatem jest szansa na podmianę na większy skan? Już w obecnych standardach (1800-2000 px na dłuższym boku - z uwagi ...
ul. Szeroka, Toruń
panAeL: Ulica Szeroka. Po prawej stronie zdjęcia kamienica nr 12.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

Popski
moose (administrator)
Popski
maras - Administrator
maras - Administrator
maras - Administrator
maras - Administrator
blatro
blatro
maras - Administrator
maras - Administrator
t.ziemlicki@wp.pl
Festung
maras - Administrator
Zbigniew Franczukowski (bynio)
Petroniusz (admin)
Zbigniew Franczukowski (bynio)
Petroniusz (admin)
Zbigniew Franczukowski (bynio)
Petroniusz (admin)
Petroniusz (admin)

Ostatnio wyszukiwane hasła


Wyników: 75 1 2 3 4 5 6 7 8  


komentarze 1
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu - Budynek bramny
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy 1 / Zamek Piastów Śląskich - Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu / Budynek bramny
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy 1 / Zamek Piastów Śląskich - Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Dodane: 2019-05-03 10:04:42, Przez: sawa°, Odsłon: 61, Ocena: 6.00 (4)

komentarze 0
Brzeg. Go­tyc­ki koś­ciół ko­le­giac­ki pw. św. Jad­wi­gi peł­nią­cy przez blis­ko trzy stu­le­cia funk­cję świą­ty­ni dwor­skiej ja­ko miej­sce kul­tu pat­ron­ki Śląs­ka o­raz przes­trzeń dla waż­nych ksią­żę­cych u­ro­czys­toś­ci ro­dzin­nych. Po­cząw­szy od XVI wie­ku cho­wa­no tu zmar­łych ksią­żąt i ich naj­bliż­szych, łącz­nie co najm­niej 43 przed­sta­wi­cie­li dy­nas­tii brzes­ko-leg­nic­kiej, co czy­ni koś­ciół naj­więk­szą ne­kro­pol­ią Pias­tow­ską w Pol­sce. Choć część naj­star­szych, wy­ko­na­nych jesz­cze z drew­na mo­gił nie za­cho­wa­ło się do cza­sów współ­czes­nych, to wciąż po­dzi­wiać mo­że­my kil­ka­naś­cie mie­dzia­nych lub cy­no­wych sar­ko­fa­gów za­bez­pie­czo­nych i eks­po­no­wa­nych o­bec­nie w piw­ni­cach zam­ko­wych wraz z pły­ta­mi e­pi­ta­fij­ny­mi o­raz in­ny­mi ob­iek­ta­mi sztu­ki se­pul­kral­nej.
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy 1 / Zamek Piastów Śląskich - Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu / Kościół zamkowy św. Jadwigi

Dodane: 2019-05-02 15:27:35, Przez: sawa°, Odsłon: 31, Ocena: 6.00 (6)

komentarze 0
Brzeg. Do zam­ku od po­łud­niowego zachodu przy­le­ga go­tyc­ki koś­ciół ko­le­giac­ki p.w. św. Jad­wi­gi peł­nią­cy przez blis­ko 300 lat funk­cję świą­ty­ni dwor­skiej.
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy 1 / Zamek Piastów Śląskich - Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu / Kościół zamkowy św. Jadwigi
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy 8 / Hotel Arte

Dodane: 2019-05-02 13:39:50, Przez: sawa°, Odsłon: 49, Ocena: 6.00 (7)

komentarze 0
Zamek Piastów Ślaskich w Brzegu. Zachodnie skrzydło z pros­to­kąt­ną wie­żą, zwa­ną Wie­żą Lwów. Jest ona naj­star­szy­m, bo sredniowiecznym elementem zes­po­łu zam­ko­we­go.
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy 1 / Zamek Piastów Śląskich - Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Dodane: 2019-05-02 10:24:10, Przez: sawa°, Odsłon: 40, Ocena: 6.00 (7)

komentarze 0
Brzeg. Plac Zamkowy. Po lewej stronie zamek z pros­to­kąt­ną wie­żą, zwa­ną Wie­żą Lwów. Jest ona naj­star­szy­m obiektem zes­po­łu zam­ko­we­go. Do zamku przylega go­tyc­ki koś­ciół ko­le­giac­ki pw. św. Jad­wi­gi ukryty tu za budynkiem hotelu.
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy

Dodane: 2019-05-01 15:43:38, Przez: sawa°, Odsłon: 64, Ocena: 6.00 (8)

komentarze 0
Brzeg. Hotel Arte
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy 8 / Hotel Arte

Dodane: 2019-05-01 13:27:54, Przez: sawa°, Odsłon: 50, Ocena: 6.00 (5)

komentarze 0
Brzeg. Hotel Arte
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy 8 / Hotel Arte
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy

Dodane: 2019-05-01 13:24:54, Przez: sawa°, Odsłon: 45, Ocena: 6.00 (6)

komentarze 0
Brzeg. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy / Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy

Dodane: 2019-05-01 09:47:18, Przez: sawa°, Odsłon: 40, Ocena: 6.00 (7)

komentarze 0
Brzeg. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy / Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Dodane: 2019-05-01 09:46:54, Przez: sawa°, Odsłon: 37, Ocena: 6.00 (7)

komentarze 0
Brzeg. Widok na Plac Zamkowy od strony ul. Wrocławskiej. Od Lewej: Zamek Piastów Śląskich - Muzeum Piastów Śląskich, następnie budynek hotelu, zasłaniający kolegiatę p.w. św. Jadwigi oraz Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. To najcenniejsze zabytki miasta (oprócz hotelu Art) :)
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy 1 / Zamek Piastów Śląskich - Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy 1 / Zamek Piastów Śląskich - Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu / Kościół zamkowy św. Jadwigi
Polska / Województwo opolskie / Powiat brzeski / Brzeg / pl. Zamkowy / Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Dodane: 2019-05-01 08:21:52, Przez: sawa°, Odsłon: 63, Ocena: 6.00 (6)
  1 2 3 4 5 6 7 8