Mapa Wroc³awia z 1946 roku. Zbiory: Bonczek Hydroforgroup