Mapa Wrocławia z 1936 roku. Za pożyczenie tej mapy (oryginał) dziękuję Dominikowi Siedlakowi (Bachusowi)