MENU
Trasa WZ, fragment przy skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Ruskiej. Fot. W. Dębicki.

Dodał: maras - Administrator° - Data: 2022-08-04 22:07:12 - Odsłon: 124
Rok 1985

Uliczka swą nazwę - Karlstr. - pamiętniającą pobyt we Wrocławiu cesarza Karola IV, otrzymała dopiero w XVIII wieku. Biegła ona wtedy od ul. Krupniczej do ul. Świdnickiej (dziś południowy pas trasy W-Z) za wewnętrznymi murami miejskimi tuż przy starej fosie zwanej Czarną Oławą (Schwarze Ohle). Wcześniej zaliczana była do sterfy miasta zewnętrznego zwanego Pod Słodownikami. Pod koniec XVII i XVIII wieku zmienił się charakter ulicy. Dawne drewniane domki nad fosą i ogrody były stopniowo zastępowane rezydencjami bogatych urzędników i wojskowych. Po podniesieniu Wrocławia do rangi jednej ze stolic Prus przy Karlstr. zaczęła się rozwijać dzielnica rządowa. Najważniejszą budowlą przy tej niewielkiej ulicy był oczywiście dawny pałac Spätgenów przekształcony przez Fryderyka Wielkiego na pałac królewski. Jednak już w pierwszwj połowie XIX wieku głównie za sprawą Żydów w większości domów znajdowały się sklepy i warsztaty. Kolejne wielkie zmiany w wyglądzie ulicy planowano już w latach dwudziestych XX wieku. Miały one polegać na likwidacji zaułków powstałych w miejscu zasypanej w XIX w. Czarnej Oławy i utworzeniu w ich miejscu szerokiej drogi. Na realizację tych planów przyszło jednak jeszcze poczekać kilkanaście lat.

Zniszczenia wojenne nie ominęły niestety i tego rejonu. Z gęstej zabudowy między wąskimi zaułkami pozostała tylko kupa gruzu i puste place. Do 1945 r. dawna Karlstr. nosiła nazwę ul. Karola. W tym roku patronem ulicy został Kazimierz Wielki (1310-1370), ostatni król Polski z dynastii Piastów. W połowie lat 70. przystąpiono do budowy szerokiej arterii komunikacyjnej, co pociągnęło ze sobą wyburzenie kilku budynków oraz likwidację kilku ulic i zaułków.

W skład północnego pasa nowej trasy weszyły:
- pl. św. Krzysztofa (Christophoriplatz) - fragment na północ od kościoła św. Krzysztofa
- Zaułek Pokutniczy (Altbüßer-Ohle) - biegł od ul. Ofiar Oświęcimskich do ul. Szewskiej
- Zaułek Zamkowy (Schloß-Ohle) - biegł od ul. Świdnickiej do ul. Gepperta
- ul. Siedmiu Kół (Sieben-Rade-Ohle) - biegła od ul. Gepperta do pl. Bohaterów Getta
- Zaułek Ruski (Reussen-Ohle) - biegł od pl. Bohaterów Getta do ul. św. Mikołaja
- ul. Białoskórnicza (Weissgerbergasse) - południowy odcinek do ul. Ruskiej do ul. św. Mikołaja

Na południowy pas złożyły się:
- ul. Słodowa (Hummerei) - od pl. św. Krzysztofa do ul. Świdnickiej
- ul. Kazimierza Wielkiego (Karlstr.) - od ul. Świdnickiej do ul. Krupniczej
- ul. Złote Koło (Goldene-Rade-Gasse) - od pl. Bohaterów Getta do ul. Ruskiej
- ul. Nowy Świat (Neueweltgasse) - południowy odcinek między ul. Ruską i ul. św. Mikołaja.

 • /foto/63/63721m.jpg
  1750
 • /foto/9794/9794493m.jpg
  1820 - 1870
 • /foto/50/50274m.jpg
  1866
 • /foto/6369/6369189m.jpg
  1885
 • /foto/6598/6598743m.jpg
  1900
 • /foto/3252/3252875m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/6847/6847439m.jpg
  1901
 • /foto/4346/4346045m.jpg
  1910
 • /foto/125/125844m.jpg
  1911
 • /foto/5051/5051235m.jpg
  1911
 • /foto/8406/8406125m.jpg
  1911
 • /foto/7168/7168236m.jpg
  1912
 • /foto/6545/6545649m.jpg
  1923
 • /foto/6552/6552397m.jpg
  1923
 • /foto/6557/6557824m.jpg
  1923
 • /foto/310/310641m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/423/423143m.jpg
  1929
 • /foto/426/426502m.jpg
  1929
 • /foto/422/422516m.jpg
  1934 - 1938
 • /foto/6714/6714102m.jpg
  1936
 • /foto/137/137086m.jpg
  1936
 • /foto/3769/3769413m.jpg
  1938
 • /foto/0/000530m.jpg
  1945
 • /foto/114/114426m.jpg
  1945
 • /foto/402/402538m.jpg
  1945
 • /foto/6546/6546481m.jpg
  1945
 • /foto/24/24889m.jpg
  1945 - 1946
 • /foto/4929/4929010m.jpg
  1945 - 1946
 • /foto/4931/4931916m.jpg
  1945 - 1946
 • /foto/30/30492m.jpg
  1945 - 1950
 • /foto/0/000534m.jpg
  1946
 • /foto/408/408378m.jpg
  1946
 • /foto/6282/6282501m.jpg
  1946 - 1947
 • /foto/6728/6728873m.jpg
  1946 - 1948
 • /foto/7732/7732022m.jpg
  1947
 • /foto/350/350175m.jpg
  1947 - 1949
 • /foto/278/278109m.jpg
  1947 - 1955
 • /foto/350/350956m.jpg
  1948
 • /foto/5532/5532023m.jpg
  1949
 • /foto/9877/9877150m.jpg
  1950 - 1952
 • /foto/9877/9877139m.jpg
  1950 - 1955
 • /foto/9877/9877155m.jpg
  1950 - 1955
 • /foto/8/8163m.jpg
  1955 - 1960
 • /foto/4194/4194019m.jpg
  1956
 • /foto/6750/6750719m.jpg
  1959
 • /foto/23/23282m.jpg
  1959
 • /foto/390/390725m.jpg
  1960
 • /foto/8117/8117042m.jpg
  1960 - 1961
 • /foto/390/390734m.jpg
  1961
 • /foto/392/392739m.jpg
  1961
 • /foto/39/39477m.jpg
  1963
 • /foto/7065/7065848m.jpg
  1963
 • /foto/74/74413m.jpg
  1964
 • /foto/9653/9653733m.jpg
  1964
 • /foto/6727/6727885m.jpg
  1964 - 1969
 • /foto/4629/4629334m.jpg
  1965
 • /foto/7698/7698040m.jpg
  1969 - 1971
 • /foto/25/25624m.jpg
  1970
 • /foto/30/30046m.jpg
  1970
 • /foto/4427/4427967m.jpg
  1970
 • /foto/5567/5567846m.jpg
  1970 - 1973
 • /foto/381/381265m.jpg
  1970 - 1974
 • /foto/24/24857m.jpg
  1971
 • /foto/5744/5744617m.jpg
  1972
 • /foto/3/003332m.jpg
  1973
 • /foto/3/003333m.jpg
  1974
 • /foto/9934/9934949m.jpg
  1974
 • /foto/9934/9934950m.jpg
  1974
 • /foto/9934/9934956m.jpg
  1974
 • /foto/0/000533m.jpg
  1974 - 1976
 • /foto/6734/6734413m.jpg
  1974 - 1976
 • /foto/6734/6734400m.jpg
  1974 - 1977
 • /foto/3/003334m.jpg
  1975
 • /foto/8333/8333394m.jpg
  1975
 • /foto/8333/8333399m.jpg
  1975
 • /foto/3669/3669652m.jpg
  1976
 • /foto/301/301799m.jpg
  1977
 • /foto/176/176154m.jpg
  1977
 • /foto/294/294439m.jpg
  1977
 • /foto/4110/4110505m.jpg
  1978
 • /foto/7548/7548101m.jpg
  1978
 • /foto/294/294440m.jpg
  1978
 • /foto/4114/4114189m.jpg
  1979
 • /foto/6734/6734206m.jpg
  1979 - 1981
 • /foto/6734/6734252m.jpg
  1979 - 1981
 • /foto/6734/6734415m.jpg
  1979 - 1982
 • /foto/6442/6442297m.jpg
  1980
 • /foto/6734/6734385m.jpg
  1980
 • /foto/7285/7285559m.jpg
  1980
 • /foto/242/242180m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/242/242181m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/242/242183m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/1/001491m.jpg
  1980 - 1984
 • /foto/0/000532m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/379/379876m.jpg
  1980 - 1995
 • /foto/48/48776m.jpg
  1981
 • /foto/48/48799m.jpg
  1981
 • /foto/33/33851m.jpg
  1981 - 1982
 • /foto/6734/6734362m.jpg
  1981 - 1984
 • /foto/373/373929m.jpg
  1982
 • /foto/4235/4235749m.jpg
  1982
 • /foto/4427/4427970m.jpg
  1982
 • /foto/344/344219m.jpg
  1982
 • /foto/315/315094m.jpg
  1982
 • /foto/33/33847m.jpg
  1982 - 1983
 • /foto/386/386275m.jpg
  1983
 • /foto/4133/4133942m.jpg
  1983
 • /foto/4629/4629351m.jpg
  1983
 • /foto/7361/7361230m.jpg
  1983 - 1985
 • /foto/61/61395m.jpg
  1984
 • /foto/61/61399m.jpg
  1984
 • /foto/3902/3902624m.jpg
  1985
 • /foto/5940/5940931m.jpg
  1985
 • /foto/6363/6363359m.jpg
  1985
 • /foto/6644/6644352m.jpg
  1985
 • /foto/9965/9965318m.jpg
  1985
 • /foto/9823/9823880m.jpg
  1985
 • /foto/122/122681m.jpg
  1985 - 1990
 • /foto/3680/3680853m.jpg
  1986
 • /foto/3804/3804882m.jpg
  1988 - 1989
 • /foto/7845/7845142m.jpg
  1989
 • /foto/281/281216m.jpg
  1989
 • /foto/281/281217m.jpg
  1989
 • /foto/257/257872m.jpg
  1992
 • /foto/128/128905m.jpg
  1996
 • /foto/152/152325m.jpg
  1996
 • /foto/7730/7730499m.jpg
  1996
 • /foto/5/005323m.jpg
  2001
 • /foto/5/005331m.jpg
  2001
 • /foto/5/005332m.jpg
  2001
 • /foto/27/27167m.jpg
  2001
 • /foto/108/108519m.jpg
  2003
 • /foto/3/003687m.jpg
  2003
 • /foto/8/8783m.jpg
  2004
 • /foto/19/19788m.jpg
  2004
 • /foto/13/13766m.jpg
  2004
 • /foto/24/24109m.jpg
  2004
 • /foto/22/22878m.jpg
  2004
 • /foto/24/24104m.jpg
  2004
 • /foto/41/41195m.jpg
  2005
 • /foto/28/28227m.jpg
  2005
 • /foto/28/28057m.jpg
  2005
 • /foto/31/31222m.jpg
  2005
 • /foto/31/31458m.jpg
  2005
 • /foto/37/37901m.jpg
  2005
 • /foto/61/61054m.jpg
  2005
 • /foto/45/45839m.jpg
  2005
 • /foto/108/108520m.jpg
  2006
 • /foto/109/109899m.jpg
  2006
 • /foto/109/109900m.jpg
  2006
 • /foto/136/136884m.jpg
  2006
 • /foto/9486/9486216m.jpg
  2006
 • /foto/9486/9486233m.jpg
  2006
 • /foto/9552/9552687m.jpg
  2006
 • /foto/90/90933m.jpg
  2006
 • /foto/87/87805m.jpg
  2006
 • /foto/87/87806m.jpg
  2006
 • /foto/5946/5946036m.jpg
  2006
 • /foto/114/114152m.jpg
  2006
 • /foto/114/114696m.jpg
  2006
 • /foto/114/114700m.jpg
  2006
 • /foto/135/135391m.jpg
  2006
 • /foto/7942/7942511m.jpg
  2006
 • /foto/126/126458m.jpg
  2006
 • /foto/125/125829m.jpg
  2006
 • /foto/143/143348m.jpg
  2007
 • /foto/9076/9076710m.jpg
  2007
 • /foto/6294/6294011m.jpg
  2007
 • /foto/160/160077m.jpg
  2007
 • /foto/7397/7397778m.jpg
  2007
 • /foto/167/167234m.jpg
  2007
 • /foto/5918/5918557m.jpg
  2007
 • /foto/7351/7351371m.jpg
  2008
 • /foto/9445/9445890m.jpg
  2009
 • /foto/278/278887m.jpg
  2009
 • /foto/288/288652m.jpg
  2009
 • /foto/288/288654m.jpg
  2009
 • /foto/288/288655m.jpg
  2009
 • /foto/295/295393m.jpg
  2009
 • /foto/335/335280m.jpg
  2010
 • /foto/351/351801m.jpg
  2010
 • /foto/383/383686m.jpg
  2011
 • /foto/383/383687m.jpg
  2011
 • /foto/383/383690m.jpg
  2011
 • /foto/383/383841m.jpg
  2011
 • /foto/386/386424m.jpg
  2011
 • /foto/440/440522m.jpg
  2011
 • /foto/7942/7942590m.jpg
  2011
 • /foto/3688/3688579m.jpg
  2012
 • /foto/444/444790m.jpg
  2012
 • /foto/4110/4110048m.jpg
  2013
 • /foto/5844/5844123m.jpg
  2014
 • /foto/4563/4563658m.jpg
  2014
 • /foto/4985/4985958m.jpg
  2014
 • /foto/4936/4936033m.jpg
  2014
 • /foto/5260/5260398m.jpg
  2015
 • /foto/5453/5453463m.jpg
  2015
 • /foto/6947/6947574m.jpg
  2015
 • /foto/5507/5507022m.jpg
  2015
 • /foto/5507/5507023m.jpg
  2015
 • /foto/5736/5736437m.jpg
  2015
 • /foto/5873/5873448m.jpg
  2015
 • /foto/5852/5852668m.jpg
  2016
 • /foto/5891/5891037m.jpg
  2016
 • /foto/6139/6139736m.jpg
  2016
 • /foto/6235/6235940m.jpg
  2016
 • /foto/6286/6286990m.jpg
  2016
 • /foto/6360/6360795m.jpg
  2016
 • /foto/7072/7072723m.jpg
  2016
 • /foto/7175/7175089m.jpg
  2016
 • /foto/6678/6678901m.jpg
  2017
 • /foto/7006/7006549m.jpg
  2017
 • /foto/9653/9653737m.jpg
  2017
 • /foto/7299/7299253m.jpg
  2018
 • /foto/7299/7299254m.jpg
  2018
 • /foto/7696/7696948m.jpg
  2018
 • /foto/7696/7696951m.jpg
  2018
 • /foto/7851/7851874m.jpg
  2019
 • /foto/8017/8017492m.jpg
  2019
 • /foto/8017/8017538m.jpg
  2019
 • /foto/8046/8046823m.jpg
  2019
 • /foto/8046/8046825m.jpg
  2019
 • /foto/8046/8046826m.jpg
  2019
 • /foto/8333/8333359m.jpg
  2019
 • /foto/8387/8387995m.jpg
  2019
 • /foto/8412/8412095m.jpg
  2020
 • /foto/8565/8565024m.jpg
  2020
 • /foto/8688/8688487m.jpg
  2020
 • /foto/9019/9019476m.jpg
  2020
 • /foto/9275/9275828m.jpg
  2021
 • /foto/9274/9274825m.jpg
  2021
 • /foto/9382/9382888m.jpg
  2021
 • /foto/9382/9382890m.jpg
  2021
 • /foto/9422/9422667m.jpg
  2021
 • /foto/9422/9422668m.jpg
  2021
 • /foto/9422/9422669m.jpg
  2021
 • /foto/9819/9819586m.jpg
  2022

Gazeta Wrocławska / Słowo Polskie / Wieczór Wrocławia

Poprzednie: Pomnik króla Fryderyka II Wielkiego (dawny) Strona Główna Następne: Krzyż przydrożny