MENU
ZNACZNIKI
Zabudowania byłego opactwa. Wieża Muzyczna, pozostałość południowego skrzydła, Brama i Wieża Krakowska oraz kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego
fot. L. Surowiec
Krajowa Agencja Wydawnicza

Dodał: Popski° - Data: 2022-06-23 10:14:31 - Odsłon: 20
Lata 1985-1990


Kompleks budynków dawnego opactwa, stanowiący obecnie dwie części: sacrum - kościół i klasztor z muzeum oraz profanum - hotel.

W 1176 r. książę Kazimierz Sprawiedliwy osadził w Sulejowie cystersów przybyłych z Morimond w Burgundii. Założenie stanęło na terasie wschodniego brzegu rzeki Pilicy, przy przeprawie przez rzekę. Książę darował zakonnikom Sulejów wraz z przyległymi miejscowościami. W 1 ćwierci XIII w. wzniesiono kościół, następnie zabudowania klasztorne. W kolejnych stuleciach powstawały murowane fortyfikacje, wymuszone zagrożeniem częstymi najazdami tatarów. Wiek XVII był okresem prosperity klasztoru. Ufundowano wówczas dla kościoła zachowane do dziś ołtarze, wybudowano pałac opata, założono ogrody w stylu włoskim. W XVIII w. przebudowano znajdujące się wzdłuż murów obronnych, od strony północnej, zabudowania i zamieniono je na zwartą kubaturę z przeznaczeniem mieszkalno-gospodarczym.
Klasztor podupadł w związku z kasatą w 1819 r. Od tego czasu rozpoczął się proces długotrwałego niszczenia obiektu. Część zabudowań znalazła się w posiadaniu nowo utworzonej parafii, a część została sprzedana osobom prywatnym. W 1891 r. proboszcz parafii rozebrał skrzydła klasztoru, pozostawiając je w formie ruiny. Ze średniowiecznego budynku klasztornego pozostał jedynie fragment wschodniego skrzydła z kapitularzem, który z inicjatywy proboszcza został odrestaurowany.
Już w poł. XIX w. zaczęto interesować się Sulejowem. W XX w. prace konserwatorskie, remontowe i adaptacyjne na terenie zespołu prowadzono kilkukrotnie. W latach 70. XX w. wykupiono z rąk prywatnych zabudowania w części północnej założenia i poddano je adaptacji na cele hotelowe. Cystersi wrócili do Sulejowa w 1986 r. Obecnie znajduje się tutaj przeorat zwykły, obsadzony przez cystersów z Wąchocka.
Źródło: strona Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 • /foto/8828/8828563m.jpg
  1899
 • /foto/7656/7656284m.jpg
  1906 - 1918
 • /foto/8099/8099576m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/8229/8229777m.jpg
  1915 - 1918
 • /foto/7656/7656285m.jpg
  1918
 • /foto/8649/8649796m.jpg
  1921 - 1931
 • /foto/8004/8004290m.jpg
  1960
 • /foto/7642/7642468m.jpg
  1963 - 1967
 • /foto/9606/9606556m.jpg
  1968 - 1970
 • /foto/9766/9766552m.jpg
  1974
 • /foto/9395/9395586m.jpg
  1976 - 1980
 • /foto/9770/9770647m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/9788/9788223m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/7211/7211988m.jpg
  1982
 • /foto/7212/7212585m.jpg
  1982
 • /foto/9766/9766359m.jpg
  1984 - 1989
 • /foto/8111/8111374m.jpg
  1985
 • /foto/9010/9010877m.jpg
  2020
 • /foto/9075/9075566m.jpg
  2020

Popski - zbiory własne

Poprzednie: Szalet Strona Główna Następne: Pomnik w hołdzie harcerkom i harcerzom Wolnego Miasta Gdańska