MENU
Tak jak napisał Moose w komentarzu obiekt przejęty przez fundację Vestigum

Dodał: Rob G.° - Data: 2022-04-13 18:29:50 - Odsłon: 132
13 kwietnia 2022

Data: 2022:04:13 15:48:44   ISO: 80   Ogniskowa: 8.7 mm   Aparat: SAMSUNG WB150 / WB150F / WB152 / WB152F / WB151 / WB151F   Przysłona: f/4   Ekspozycja: 1/500 s  


Fort piechoty z 1910 roku. Schron głowny wybudowany w latach 1890-91. Mniejsze schrony wartownie i betonowa linia okopów wybudowana w roku 1910. W czasie przygotowań do obrony miasta w 1945 r. rozbudowano system obrony zaminowując przedpole, ustawiono zasieki z drutu kolczastego, potykacze itp.

---
Decyzja o rozpoczęciu we Wrocławiu budowy twierdzy pierścieniowej zapadła dnia 9 maja 1889 roku na skutek rozbudowy systemu bezpieczeństwa państwa niemieckiego po wstąpieniu na tron Wilhelma II.

Dnia 1 czerwca 1889 roku przybył do Wrocławia szef sztabu generalnego armii pruskiej, aby dokonać na miejscu przeglądu terenowego planowanej rubieży obronnej twierdzy.

Dnia 24 kwietnia 1890 roku przystąpiono do budowy w wytypowanych miejscach schronów piechoty. W pierwszym etapie budowy trwającym w latach 1890 – 1892 wzniesiono szereg typizowanych schronów piechoty na prawym, północnym brzegu Odry. Jednym z wybudowanych wówczas obiektów, jest Fort Piechoty nr 4. Planem który zrealizowano w pierwszym etapie budowy wrocławskiej twierdzy było zabezpieczenie miasta od możliwości nagłego ataku od strony północnej. Rubież obronna twierdzy, oparta na budowlach fortyfikacji stałej, w północnym sektorze miała umożliwiać powstrzymywanie marszu wroga poprzez wzbronienie przeprawy przez Widawę i nieistniejący obecnie ciek wodny nazywany Czarną Wodą.

Zadaniem załogi Schronu Piechoty nr 4 było zapewnienie panowania ogniowego nad przeprawami na Widawie, przede wszystkim jednak, uchwycenie dla obrony niewielkiej wyniosłości terenu leżącej nad nurtem rzeki.

W latach 1905 – 1906 na skutek połączenia pruskiego systemu kolejowego z carskim w Sulimierzycach i Starych Herbach rola wznoszonej Twierdzy Wrocław poważnie wzrosła. Do tego momentu, w pobliżu Wrocławia nie znajdowało się żadne bezpośrednie połączenie z kolejami rosyjskimi – najbliższe znajdowały się pod Toruniem i w rejonie Katowic. Pruskie władze dostrzegając możliwośc wykorzystania przez wroga infrastruktury kolejowej do szybkiego przemieszczania wojsk, podjęły decyzję o rozbudowie Twierdzy, która trwała niemal do wybuchu pierwszej wojny światowej.

Jednym z głównych efektów trwającej rozbudowy było pojawienie się dzieł piechoty. Pierwsze obiekty tego typu we Wrocławiu rozpoczęto wznosić już w roku 1906. Schron Piechoty nr 4, został rozbudowany do formy dzieła piechoty w roku 1910.
Dnia 14 czerwca 1910 roku cesarz Wilhelm II, rozkazał ogłosić powstanie Twierdzy Wrocław
W ramach przygotowania do walki, Fort Piechoty nr 4 Lisia Góra został przydzielony do sektora obrony I, podsektor Ib. Odcinek ten obsadzony został przez piechotę z 57. Pułku Piechoty Landwehry. Do I sektora obrony Twierdzy Wrocław należało najważniejsze zadanie całego zespołu warownego – odparcie ataku prowadzonego wzdłuż linii kolejowej łączącej Wrocław z Oleśnicą
W roku 1915 zagrożenie rosyjskim natarciem zostało odsunięte od Wrocławia. W 1917 zagrożenie to znikło całkowicie, toteż rozpoczęto demobilizowanie twierdzy, i przywracanie krajobrazu do pierwotnego stanu.

W 1918 roku pierwsza wojna światowa zakończyła się porażką Niemiec i państw centralnych. W Niemczech wybuchła rewolucja. We Wrocławiu, zrewoltowani mieszkańcy i zbuntowani żołnierze wdarli się do wnętrz schronów i fortów demontując bądź uszkadzając urządzenia łączności.

Po pierwszej wojnie światowej forty i schrony Twierdzy Wrocław wykorzystywane były jako magazyny wojskowe. Nie podjęto właściwie żadnych działań zmierzających do wzmocnienia ich właściwości obronnych. W sierpniu 1938 roku Hitler rozkazał rozwiązać struktury organizacyjne, oraz opuścić umocnienia Twierdzy Wrocław.

Nowy etap w dziejach Fortu na Lisiej Górze rozpoczął się jesienią roku 1944, gdy po porażce Hitlera na froncie wschodnim, Sowieci śmiało kroczyli w kierunku granic Rzeszy. Wówczas w sztabie hitlerowskim zapadła decyzja o ponownym ogłoszeniu Wrocławia twierdzą. Już w grudniu 1944 roku w kazamatach Fortu Piechoty nr 4 znów pojawili się żołnierze, a dzieło zostało pospiesznie przygotowane do obrony. Sowieci nie próbowali atakować fortu chronionego silną przeszkodą wodną. Załoga Fortu Piechota nr 4, nie miała okazji nawiązać kontaktu bojowego z nieprzyjacielem. Obiekt ten dostał się w ręce sowietów dopiero 6 maja 1945 roku w dniu kapitulacji garnizonu Wrocławia.

Dawny Fort Piechoty nr 4, po opuszczeniu przez wojska sowieckie na początku lat 50' przekazany został po wstępnym rozpoznaniu saperskim stronie polskiej.

W 1953 roku wykonano inwentaryzację budowlaną obiektu, który przekazany został Komendzie Wojewódzkie Terenowej Obrony Przeciwlotniczej. W nieznanym niestety momencie, dokonano daleko idącej przebudowy obiektów wchodzących w skład Fortu Piechoty nr 4 na stanowisko kierowania, najprawdopodobniej przeznaczone do pełnienia funkcji zapasowego stanowiska kierowania KW TOPL.

W dniu 15 maja 1987 roku, Fort Piechoty nr 4 znalazł się we władaniu miasta Wrocławia. Od tego dnia rozpoczyna się w dziejach fortu okres dewastacji i zapomnienia.

Od jesieni 2021 roku opiekę nad Fortem Piechoty nr 4 sprawuje Fundacja Vestigium. Od marca 2022 roku obiekt jest ogrodzony i prowadzone jest porządkowanie terenu fortu, być może z zamysłem jego udostępnienia.

(uzup. moose)

  • /foto/9/9738m.jpg
    2000 - 2005
  • /foto/3/003748m.jpg
    2002
  • /foto/3/003749m.jpg
    2002
  • /foto/3/003750m.jpg
    2002
  • /foto/3/003751m.jpg
    2002
  • /foto/3/003752m.jpg
    2002
  • /foto/3/003753m.jpg
    2002
  • /foto/3/003754m.jpg
    2002
  • /foto/3/003755m.jpg
    2002
  • /foto/3/003756m.jpg
    2002
  • /foto/17/17616m.jpg
    2004
  • /foto/17/17671m.jpg
    2004
  • /foto/17/17672m.jpg
    2004
  • /foto/17/17673m.jpg
    2004
  • /foto/4419/4419483m.jpg
    2014
  • /foto/4419/4419487m.jpg
    2014
  • /foto/4419/4419492m.jpg
    2014
  • /foto/4419/4419495m.jpg
    2014
  • /foto/4419/4419509m.jpg
    2014
  • /foto/4419/4419521m.jpg
    2014
  • /foto/5787/5787333m.jpg
    2015
  • /foto/7363/7363777m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363778m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363779m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363780m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363795m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363796m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363797m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363811m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363812m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363813m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363823m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363824m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363825m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363828m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363830m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363837m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363840m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363841m.jpg
    2018
  • /foto/7363/7363842m.jpg
    2018
  • /foto/9800/9800779m.jpg
    2018
  • /foto/9800/9800783m.jpg
    2018
  • /foto/9800/9800784m.jpg
    2018
  • /foto/9800/9800786m.jpg
    2018
  • /foto/9800/9800788m.jpg
    2018
  • /foto/9805/9805738m.jpg
    2022

Rob G.°

Poprzednie: Staw parkowy Strona Główna Następne: Schron Piechoty I.St.-4 Lisia Góra


TheShopen | 2022-05-11 15:35:38 | edytowany: 2022-05-11 15:39:54
Jako jedna z osób odpowiedzialnych za prace na obiekcie mogę udzielić najnowszej aktualizacji. Fort Piechoty nr 4 Lisia Góra przechodzi prace rewitalizacyjne realizowane przez fundację "Vestigium". Obecnie jesteśmy na etapie oczyszczania terenu ze zdziczałej roślinności oraz usuwania mniejszych drzew, które naruszają historyczną strukturę, niszczą ją lub mogły by na nią wpłynąć w przyszłości. Prócz tego staramy się zbierać śmieci z terenu fortu. Docelowo obiekt ma być udostępniony do zwiedzania, a teren ma służyć turystom oraz mieszkańcom Wrocławia jako miejsce biwaku itp. W celu obejrzenia obiektu oraz postępu prac zapraszamy co sobotę od godziny 10:00. Oczywiście jeśli ktoś miałby ochotę pomóc to również zapraszamy :) Można też śledzić postępy na bieżąco na profilu facebook:
Rob G. | 2022-05-13 09:16:53
Dziękujemy za informacje.
TheShopen | 2022-05-17 16:46:06
Obiekt błędnie przypisany do ulicy. Jest ul. Redycka, powinno być ul. Przejazdowa.
Rob G. | 2022-05-17 17:14:55
Prośba do admina o zmianę adresu.
maras - Administrator | 2022-05-17 18:27:04
Ok.