MENU
Płock. Dom rodzinny Władysława Broniewskiego.

Dodał: maras - Administrator° - Data: 2021-11-30 00:39:59 - Odsłon: 162
Rok 1965


Władysław Broniewski, jeden z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku, urodził się w Płocku (1897) i spędził tu wczesne lata młodości. Przy ulicy Kościuszki 24 stoi jego dom rodzinny, wzniesiony w końcu XIX w. Od strony grodu, nad całym podwórzem, rozpościera swe konary kilkusetletni dąb szypułkowy (pomnik przyrody), wielokrotnie wspominany w wierszach Broniewskiego.
Od wielu lat budynek jest siedzibą Domu Nauczyciela.
W jednej z sal budynku znajduje się stała ekspozycja muzealna poświęcona życiu i twórczości Władysława Broniewskiego. W pobliżu domu, przy Placu Obrońców Warszawy znajduje się pomnik autorstwa Gustawa Zemły, wystawiony w 1972 r. na cześć poety.

  • /foto/8949/8949093m.jpg
    1960 - 1965

Aukcje internetowe

Poprzednie: Kamienica nr 2 Strona Główna Następne: Panoramy Płocka


maras - Administrator | 2022-05-19 23:53:16 | edytowany: 2022-05-19 23:55:24
Nie wiem dlaczego, ale mnie naszło i przypomniał mi się wiersz, który uważam za jeden z najlepszych utworów poety pt. Do...
La­two wes­tchnąć: "Miła, uro­cza"
(nie po raz pierw­szy),
ale te oczy i te łzy w oczach
dla mo­ich wier­szy...
Cza­ro­dziej­skie i czar­no­księ­skie,
to­piel w błę­ki­cie,
ta­kie oczy - toż to nie­szczę­ście
będą mi snić się.
Jak je na­zwać - Go­płem, czy Wi­słą?
Żal w nich po­gań­ski
Za­łza­wio­ne, jak kwiat za­bły­sną,
ten świę­to­jań­ski.
Za te oczy - wiersz w upo­min­ku,
jak szczę­ście krót­ki,
Do wi­dze­nia, ślicz­na dziew­czyn­ko,
i da­lej - w smut­ki.