MENU
Kościół św. Mikołaja Biskupa w Borowej. Sierpień 1995 r.

Dodał: Krzysiek_2° - Data: 2021-10-13 23:44:18 - Odsłon: 22
sierpień 1995

Data: 2017:02:17 14:41:20   Aparat: NORITSU KOKI QSS-29_31  


Kościół Świętego Mikołaja Biskupa i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny− rzymskokatolicki kościół parafialny należący do parafii pod tym samym wezwaniem (dekanat Mielec Północ diecezji tarnowskiej).
Obecna murowana świątynia została wzniesiona w latach 1886-93 dzięki staraniom ówczesnego proboszcza księdza Stanisława Mizerskiego według projektu architekta Władysława Wimmera. Kierownikiem prac budowlanych był początkowo sam Wimmer, natomiast po jego rezygnacji Franciszek Bigo z Mielca. Świątynia została konserowana przez biskupa tarnowskiego Ignacego Łobosa w 1895 roku. Budowla była remontowana w 1934 roku i w 1970 roku.
Świątynia reprezentuje styl eklektyczny z widocznymi cechami neorenesansu i neobaroku. Wybudowana została z cegły i jest otynkowana. Budowla posiada jedną nawę z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, po bokach którego są umieszczone dwie dobudówki zakrystyjne. Nawa jest szersza i posiada dwie kaplice po bokach, umieszczone symetrycznie oraz kruchtę z przodu. Elewacja frontowa posiada zwieńczenie w formie trójkątnego przyczółka, tak jak wysoka kruchta. Ściany zewnętrzne otoczone są skarpami. Świątynia jest nakryta dachami dwuspadowymi z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią, umieszczoną nad nawą. Kaplice są nakryte kopułami z latarniami. Wnętrze nakrywają sklepienia kolebkowe z lunetami spływającymi na pilastry. Chór muzyczny jest podparty trzema arkadami. Polichromia wnętrza o motywach ornamentalnych i figuralnych została wykonana przez Kazimierza Morwaya z Tarnowa.
Do wyposażenia kościoła należy pięć ołtarzy w stylu neobarokowym, powstałych na przełomie XIX/XX wieku, w ołtarzu głównym wykonanym przez snycerza Jana Jarosza z Padwi Narodowej jest umieszczony łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany w XVII wieku, ambona w stylu neobarokowym, powstała w tym samym czasie co ołtarze, chrzcielnica drewniana w stylu barokowym, wykonana w XVII wieku, organy wykonane między 1908 a 1911 rokiem przez Aleksandra i Kazimierza Żebrowskich, krakowskich organmistrzów oraz trzy dzwony odlane w 1948 roku o imionach: Stanisław, Mikołaj i Józef, powstałe w wytwórni dzwonów Schwabe w Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała), ufundowane przez parafian na pamiątkę ocalenia świątyni podczas bombardowania w 1944 roku oraz odzyskanie wolności. Za:

  • /foto/9527/9527525m.jpg
    1995

Krzysiek_2°

Poprzednie: Kąpielisko rodzinne (dawne) Strona Główna Następne: Kościół św. Mikołaja Biskupa i Nawiedzenia NMP