MENU
Katedra św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Fasada frontowa i XV-wieczna dzwonnica.

Dodał: Tony° - Data: 2021-10-12 00:02:14 - Odsłon: 71
09 października 2021


Kościół św. Jakuba i nigdy nie ukończona kamienna dzwonnica. Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki istniał wg miejscowej tradycji już w XI wieku. Dokument historyczny z 1198 roku mówi o konsekracji kamiennej romańskiej świątyni, wzniesionej na miejscu drewnianego kościółka za fundację biskupa Jarosława Piasta. W podziemiach dzisiejszego kościoła św. Jakuba można jeszcze oglądać resztki owej romańskiej budowli. W latach 1401-30 wzniesiono na jej miejscu katedrę gotycką, istniejącą do dziś. Jest to budowla halowa o trzech nawach równej wysokości z różowej cegły i szarego kamienia. Wyrafinowany efekt przestrzenny stanowi wyjątkowe na Śląsku osiągnięcie późnego gotyku. Budowniczym katedry był Piotr z Ząbkowic, fundatorem - biskup Wacław Piast. Przy drzwiach zakrystyjnych znajduje się jego płyta nagrobna z drugiej połowy XV w. przeniesiona tu z kolegiaty otmuchowskiej. W dookolnych kaplicach znajdują się tablice i nagrobki biskupów wrocławskich, jak np. Jana Sicza, Baltazara z Promnicy, Kaspra z Łagowa i in. Renesansowe nagrobki wykazują swą zależność od wzorców wawelskich. Po pożarze w 1945r. w latach 1956-60 przykryto katedrę nowym dachem, wzmocniono fundamenty i sklepienia oraz wmontowano trzy nowe witraże prof. A. Stalony-Dobrzańskiego. Przy kościele św. Jakuba znajduje się czterokondygnacyjna dzwonnica, wzniesiona w latach 1474-1516. Mieści ona m. in. jeden z najstarszych dzwonów Śląska, tzw. Macieja z 1498r. (żródło: ).- FM.
Dzwonnica późnogotycka usytuowana w sąsiedztwie kościoła, wznoszona stopniowo - dwie dolne kondygnacje przez budowniczego Mikołaja Hirza w 1474 r., następne dwie - w latach 1493 i 1516. Zamierzona jako budowla ponad 100-metrowa nigdy nie ukończona. Budowana z inicjatywy bpa Rudolfa von Rudesheima i fundacji bpa Jan Turzo. Odnawiana w latach 1548 i 1683, po spaleniu w 1945 r. częściowo zrekonstruowana w latach 1960-61. Wolnostojąca, wzniesiona w zachodnim narożu kościoła, ceglana z okładziną kamienną, kwadratowa, podzielona poziomymi gzymsami na 4 kondygnacje. Pokryta bogatą, późnogotycką dekoracją architektoniczną, zwłaszcza w dolnej kondygnacji, w której kamienny portal (ok. 1474) z kartuszem herbowym bpa Rüdesheima i inskrypcją erekcyjną. W nowym dzwonie wykorzystano fragment płaszcza dzwonu z 1498 r.

Obecnie w dzwonnicy znajduje się "Skarbiec św Jakuba". ostatni niemiecki proboszcz, ks. dr Wawra, wraz z dwoma współpracownikami, zamurował skarb w specjalnej skrytce pod prezbiterium kościoła św. Jakuba. Dopiero w latach pięćdziesiątych XX -wieku przekazano, przez zaufana osobę, skarb ówczesnemu proboszczowi śp. Ks. Prałatowi Józefowi Kądziołce. Druga sensacja to pojawianie się na plebanii w maju 2003 roku dwóch starszych małżeństw, które odwiedziły swoje rodzinne miasto, Nysę, pierwszy raz od wypędzenia w 1915 roku. Panowie, jako kilkunastoletni chłopcy, mieszkali razem z rodzicami w obecnym budynku plebanii i byli świadkami zamurowania w piwnicy sprzętu domowego, porcelany i naczyń liturgicznych. Po wyburzeniu muru, we wskazanym miejscu, okazało się, że skrytka jest nietknięta.

 • /foto/4363/4363121m.jpg
  1493
 • /foto/4363/4363706m.jpg
  1596
 • /foto/192/192093m.jpg
  1700 - 1800
 • /foto/248/248601m.jpg
  1800 - 1900
 • /foto/8177/8177507m.jpg
  1808
 • /foto/3315/3315911m.jpg
  1866 - 1893
 • /foto/5940/5940853m.jpg
  1885
 • /foto/8177/8177525m.jpg
  1887
 • /foto/8177/8177535m.jpg
  1887
 • /foto/6285/6285653m.jpg
  1892
 • /foto/4105/4105328m.jpg
  1900
 • /foto/3877/3877178m.jpg
  1900
 • /foto/159/159878m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/4355/4355954m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/5397/5397588m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/176/176436m.jpg
  1900 - 1940
 • /foto/119/119736m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/122/122146m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/192/192094m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/192/192099m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/192/192105m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/192/192106m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/208/208089m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/208/208166m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/425/425441m.jpg
  1901
 • /foto/375/375317m.jpg
  1905 - 1909
 • /foto/5538/5538242m.jpg
  1906
 • /foto/175/175942m.jpg
  1911
 • /foto/4933/4933066m.jpg
  1914
 • /foto/178/178548m.jpg
  1918 - 1945
 • /foto/5320/5320475m.jpg
  1920
 • /foto/260/260266m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/175/175836m.jpg
  1920 - 1929
 • /foto/175/175941m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/5086/5086016m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/5638/5638919m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/6281/6281921m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/7134/7134507m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/7490/7490183m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/73/73183m.jpg
  1920 - 1935
 • /foto/355/355014m.jpg
  1920 - 1935
 • /foto/5355/5355490m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/7490/7490242m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/107/107268m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/414/414405m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/5823/5823813m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/4416/4416749m.jpg
  1928
 • /foto/83/83593m.jpg
  1930
 • /foto/83/83594m.jpg
  1930
 • /foto/240/240607m.jpg
  1930
 • /foto/4235/4235402m.jpg
  1930
 • /foto/133/133281m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/191/191434m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/355/355015m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/404/404629m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7028/7028665m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/3837/3837832m.jpg
  1931
 • /foto/3325/3325153m.jpg
  1932 - 1940
 • /foto/126/126982m.jpg
  1935
 • /foto/175/175940m.jpg
  1935
 • /foto/384/384099m.jpg
  1935
 • /foto/3462/3462932m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/6278/6278887m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/187/187527m.jpg
  1937
 • /foto/257/257158m.jpg
  1938
 • /foto/5494/5494897m.jpg
  1938
 • /foto/6278/6278422m.jpg
  1938 - 1941
 • /foto/4406/4406421m.jpg
  1945
 • /foto/440/440692m.jpg
  1945 - 1950
 • /foto/4653/4653822m.jpg
  1945 - 1950
 • /foto/6947/6947609m.jpg
  1945 - 1950
 • /foto/6947/6947615m.jpg
  1945 - 1950
 • /foto/7449/7449235m.jpg
  1945 - 1950
 • /foto/393/393230m.jpg
  1945 - 1955
 • /foto/4434/4434425m.jpg
  1945 - 1955
 • /foto/4434/4434424m.jpg
  1945 - 1960
 • /foto/9153/9153310m.jpg
  1947 - 1950
 • /foto/4407/4407218m.jpg
  1950
 • /foto/4411/4411073m.jpg
  1950
 • /foto/4414/4414251m.jpg
  1950
 • /foto/4414/4414252m.jpg
  1950
 • /foto/9061/9061235m.jpg
  1950 - 1955
 • /foto/192/192251m.jpg
  1950 - 1980
 • /foto/4410/4410589m.jpg
  1953 - 1956
 • /foto/4411/4411149m.jpg
  1953 - 1956
 • /foto/7968/7968476m.jpg
  1953 - 1956
 • /foto/6278/6278305m.jpg
  1955
 • /foto/6279/6279666m.jpg
  1955
 • /foto/6280/6280268m.jpg
  1955
 • /foto/6280/6280269m.jpg
  1955
 • /foto/6280/6280270m.jpg
  1955
 • /foto/6280/6280291m.jpg
  1955
 • /foto/6282/6282474m.jpg
  1955
 • /foto/424/424677m.jpg
  1955
 • /foto/6680/6680745m.jpg
  1955 - 1958
 • /foto/6281/6281121m.jpg
  1957
 • /foto/6281/6281458m.jpg
  1957
 • /foto/9128/9128439m.jpg
  1957
 • /foto/9447/9447230m.jpg
  1958
 • /foto/9061/9061335m.jpg
  1958 - 1960
 • /foto/140/140859m.jpg
  1958 - 1964
 • /foto/447/447765m.jpg
  1960
 • /foto/6962/6962842m.jpg
  1960
 • /foto/245/245129m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/4409/4409053m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/4409/4409097m.jpg
  1960 - 1980
 • /foto/4653/4653771m.jpg
  1961 - 1964
 • /foto/6841/6841657m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/90/90908m.jpg
  1965 - 1975
 • /foto/224/224081m.jpg
  1968
 • /foto/4160/4160663m.jpg
  1968 - 1969
 • /foto/3293/3293841m.jpg
  1968 - 1970
 • /foto/261/261640m.jpg
  1969
 • /foto/3207/3207574m.jpg
  1970
 • /foto/4985/4985995m.jpg
  1970
 • /foto/5394/5394240m.jpg
  1970
 • /foto/103/103504m.jpg
  1970 - 1971
 • /foto/175/175379m.jpg
  1970 - 1979
 • /foto/3354/3354614m.jpg
  1971
 • /foto/8022/8022542m.jpg
  1971
 • /foto/8019/8019140m.jpg
  1973
 • /foto/4853/4853425m.jpg
  1975
 • /foto/99/99314m.jpg
  1975 - 1985
 • /foto/270/270439m.jpg
  1979
 • /foto/5924/5924890m.jpg
  1979
 • /foto/7218/7218500m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/9196/9196304m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/5850/5850945m.jpg
  1982
 • /foto/3335/3335205m.jpg
  1983
 • /foto/7917/7917742m.jpg
  1984
 • /foto/69/69291m.jpg
  1985 - 1995
 • /foto/4387/4387669m.jpg
  1990 - 2000
 • /foto/9103/9103362m.jpg
  1992 - 1998
 • /foto/209/209550m.jpg
  1993
 • /foto/133/133654m.jpg
  1995
 • /foto/3299/3299213m.jpg
  1998
 • /foto/85/85626m.jpg
  2000
 • /foto/312/312963m.jpg
  2000 - 2008
 • /foto/6821/6821291m.jpg
  2005
 • /foto/191/191326m.jpg
  2006
 • /foto/344/344314m.jpg
  2006
 • /foto/81/81784m.jpg
  2006
 • /foto/98/98495m.jpg
  2006
 • /foto/394/394308m.jpg
  2007
 • /foto/6452/6452488m.jpg
  2007
 • /foto/153/153683m.jpg
  2007
 • /foto/153/153684m.jpg
  2007
 • /foto/160/160707m.jpg
  2007
 • /foto/160/160813m.jpg
  2007
 • /foto/247/247682m.jpg
  2008
 • /foto/306/306566m.jpg
  2009
 • /foto/300/300004m.jpg
  2009
 • /foto/300/300005m.jpg
  2009
 • /foto/7292/7292708m.jpg
  2009
 • /foto/343/343879m.jpg
  2010
 • /foto/7169/7169938m.jpg
  2010
 • /foto/348/348011m.jpg
  2010
 • /foto/3538/3538451m.jpg
  2011
 • /foto/4330/4330795m.jpg
  2011 - 2012
 • /foto/3544/3544200m.jpg
  2012
 • /foto/4084/4084941m.jpg
  2013
 • /foto/4069/4069717m.jpg
  2013
 • /foto/4201/4201308m.jpg
  2013
 • /foto/4201/4201690m.jpg
  2013
 • /foto/4202/4202829m.jpg
  2013
 • /foto/7191/7191917m.jpg
  2013
 • /foto/7349/7349969m.jpg
  2014
 • /foto/5927/5927669m.jpg
  2015
 • /foto/6177/6177744m.jpg
  2015
 • /foto/5881/5881762m.jpg
  2015
 • /foto/5880/5880154m.jpg
  2015
 • /foto/6108/6108075m.jpg
  2016
 • /foto/6137/6137396m.jpg
  2016
 • /foto/6137/6137397m.jpg
  2016
 • /foto/6137/6137399m.jpg
  2016
 • /foto/6137/6137400m.jpg
  2016
 • /foto/6142/6142059m.jpg
  2016
 • /foto/6214/6214218m.jpg
  2016
 • /foto/6307/6307254m.jpg
  2016
 • /foto/6307/6307255m.jpg
  2016
 • /foto/6307/6307256m.jpg
  2016
 • /foto/6307/6307253m.jpg
  2016
 • /foto/6336/6336363m.jpg
  2016
 • /foto/6355/6355471m.jpg
  2016
 • /foto/6789/6789548m.jpg
  2017
 • /foto/6789/6789549m.jpg
  2017
 • /foto/7029/7029167m.jpg
  2018
 • /foto/7195/7195915m.jpg
  2018
 • /foto/7195/7195918m.jpg
  2018
 • /foto/7382/7382945m.jpg
  2018
 • /foto/7382/7382977m.jpg
  2018
 • /foto/7996/7996984m.jpg
  2019
 • /foto/7996/7996986m.jpg
  2019
 • /foto/7996/7996983m.jpg
  2019
 • /foto/7996/7996985m.jpg
  2019
 • /foto/8332/8332178m.jpg
  2019
 • /foto/8721/8721341m.jpg
  2020
 • /foto/8721/8721342m.jpg
  2020
 • /foto/8721/8721347m.jpg
  2020
 • /foto/9437/9437391m.jpg
  2021
 • /foto/9437/9437392m.jpg
  2021
 • /foto/9437/9437393m.jpg
  2021
 • /foto/9437/9437436m.jpg
  2021
 • /foto/9524/9524241m.jpg
  2021

Tony°

Poprzednie: Krzyż morowy Strona Główna Następne: Portal główny


Popski | 2021-10-12 08:27:11
Dopisałem do dzwonnicy.
Tony | 2021-10-12 11:48:02
:)