MENU
Wizualizacja z strony:

Dodał: Vesmir° - Data: 2021-09-20 23:00:36 - Odsłon: 117
Rok 2023

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Stan prawny: W trakcie rozpatrywania
Rodzaj obiektu: Budynek mieszkalny jednorodzinny

Kategoria obiektu: XIII

Kubatura budynku: 11156

Nazwa zamierzenia budowlanego:
budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (etap2 – budynek B), przy

Rodzaj zamierzenia budowlanego: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej

DANE INWESTORA
Nazwa: Top Resorts Sp. z o.o. Two Towers Sp. k.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Nr działki ew.
Obręb 026501_1.0028: działka nr 152/11, 152/12, 152/14, 152/15
Obręb ew. 026501_1.0028

Jednostka ew. 026501_1

NUMERY EWIDENCYJNE WNIOSKU, DATA WPŁYWU I REJESTRACJI
Numer ewidencyjny wniosku nadawany w urzędzie: 6740.1.572.2021

Data wpływu wniosku do urzędu: 2021-09-16

Data rejestracji w systemie komputerowym: 2021-09-17


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Stan prawny: Decyzja pozytywna
Rodzaj obiektu: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny

Kategoria obiektu: XIII

Kubatura budynku: 11156

Nazwa zamierzenia budowlanego:
budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi i terenowymi, zagospodarowanie terenu, przy

Rodzaj zamierzenia budowlanego: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych

DANE INWESTORA
Nazwa: HTM - HANDEL Sp. z o.o.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁKI BUDOWLANEJ
Nr działki ew.
Obręb 026501_1.0028: działka nr 152/9, 152/10
Obręb ew. 026501_1.0028
Jednostka ew. 026501_1
NUMERY EWIDENCYJNE WNIOSKU, DATA WPŁYWU I REJESTRACJI
Numer ewidencyjny wniosku nadawany w urzędzie: 6740.1.1340.2020

Data wpływu wniosku do urzędu: 2020-12-30

Data rejestracji w systemie komputerowym :2020-12-31

NUMER I DATA WYDANIA DECYZJI
Numer ewidencyjny decyzji nadawany w urzędzie: 160/2021

Data wydania decyzji: 2021-03-25

Decyzja:Pozytywna

Źródło: GNUB /

inne

Poprzednie: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda-Mątwy Strona Główna Następne: Malechowo