Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
Kamienica nr 10, ul. Psie Budy, Wrocław
tadpole: Na zdjeciu z lat 30 : "Zum kleinen...".
Śnieżne Kotły, Piechowice
maras - Administrator: Ok.
Kamienica nr 11, ul. Psie Budy, Wrocław
PP: Dawna nazwa kamienicy Goldener Anker (Złota kotwica).
2018-2021 Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin, Wrocław
Lekok: Chyba mamy już 2021 rok? a przystanek nie działa.
Batalionowy Rejon Umocniony (BRU) nr 4, Ustka
Lekok: Przy najbliższej sesji skanowania zrobię podobną obcą fotę, bo mam i podmienię...

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

maras - Administrator
maras - Administrator
Wolwro
maras - Administrator
maras - Administrator
maras - Administrator
maras - Administrator
TW40
TW40
Alistair
Alistair
rok - Administrator
maras - Administrator
stap
stap
rok - Administrator
bungulator
TW40
TW40
rok - Administrator
rok - Administrator

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Michał Hieronim Juszyński
Autor: maras - Administrator°, Data dodania: 2021-09-18 02:14:14, Aktualizacja: 2021-09-18 02:14:14, Odsłon: 333

Poeta, bibliofil, człowiek wielce zasłużony dla literatury staropolskiej.

Michał Hieronim Juszyński krypt.: M. H. J.; M... H... J... (ur. 1760 w Gniazdowie, zm. 23 sierpnia 1830 w Szydłowie) – polski poeta, bibliograf, historyk i kaznodzieja.

Urodził się w roku 1760 w Gniazdowie. Rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, gdzie miał zdobyć doktorat filozofii. Wkrótce potem podjął pracę prywatnego nauczyciela w domach Jordanów i Morsztynów. W roku 1785 został księdzem. Przebywał na warszawskim dworze prymasa M. J. Poniatowskiego. Prowadząc wówczas studia w Bibliotece Załuskich, nawiązał znajomość z T. Czackim, J. M. Ossolińskim, H. Kołłątajem i J. U. Niemcewiczem. W roku 1789 objął stanowisko profesora szkoły wydziałowej w Pińczowie, której prorektorem był w latach 1792-1794. Jeszcze przed rokiem 1794 współpracował bliżej z Czackim, towarzyszył mu w podróżach, poszukiwaniach starodruków i rękopisów. Później także utrzymywał z nim bliskie kontakty. W roku 1794 przeniósł się do diecezji tarnowskiej i pełnił funkcję wikarego kolegiaty w Wojniczu. Rok później (1795) został plebanem w Podolem, a od roku 1799 w Zgórsku. Spędził tam 11 lat, pełniąc równocześnie funkcję kaznodziei katedralnego w Tarnowie. W tym czasie poróżnił się, na pewien czas, ze swym dotychczasowym protektorem – J. M. Ossolińskim, i w roku 1810 przeprowadził się na teren Księstwa Warszawskiego. Dzięki wstawiennictwu biskupa kieleckiego Wojciecha Jana Górskiego otrzymał wówczas probostwo w Ostrowcu (pow. stopnicki) i administrację w Szydłowie. Później objął stanowisko proboszcza w Wiślicy oraz profesora i oficjała w Kielcach (od roku 1819). Sześć lat później (1825) powrócił na probostwo w Szydłowie. Przez większość swego życia gromadził starodruki i rękopisy, które ostatecznie sprzedał (za 200 dukatów) kasztelanowi J. F. Tarnowskiemu z Dzikowa.

 

 

 

Ważniejsze utwory

 • Dykcjonarz poetów polskich
  Kazanie na pogrzebie ks. Janowskiego, biskupa tarnowskiego, w kościele katedralnym tarnowskim d. 7 stycznia 1781... miane, Kraków brak roku wydania
 • Rymy i proza, t. 1-3, Kraków 1787-1789; zawartość:
  • t. 1 (1787): Skotopaski i miłostki
  • t. 2 (1787): Skotopaski, miłostki, powiastki, liryki, mieszanki
  • t. 3 (1789): Skotopaski i miłostki
 • Groby. Poema oryginalne, Kraków 1788 (autorstwo domniemane na podstawie notatki rękopiśmiennej na egzemplarzu druku Biblioteki PAN Kraków)
 • Wiersz do posłów z sejmu 1788 do cudzoziemskich dworów wysłanych, pisany r. 1790, rękopis: Ossolineum, sygn. 1379/II
 • Asketemoria w sześciu pieśniach (Kraków 1795); wyd. następne (tytuł): Zgromadzenie fartuszkowe, czyli sejm mniszek. Satyra, Drezno brak roku wydania
 • Kazanie jubileuszowe w kościele katedralnym tarnowskim miane dnia 1 czerwca r. 1795, brak miejsca i roku wydania (dedykowane F. A. Janowskiemu, biskupowi tarnowskiemu)
 • Dykcjonarz poetów polskich, t. 1-2, powst. 1798, wyd. Kraków 1820; fragm. rękopisu: Biblioteka Akademii Nauk USRR Lwów (Zbiory Baworowskich, sygn. 810/II)
 • Kazanie na pogrzebie p. Eufrozyny z Jordanów Kotkowskiej... w kościele katedralnym tarnowskim, dnia 16 stycznia r. 1799 miane, brak miejsca i roku wydania
 • Kazanie na egzekwiach za Piusa VI w katedrze tarnowskiej odprawionych, miane dnia 13 listopada 1799, Kraków brak roku wydania (dedykowane kapitule tarnowskiej)
 • Zajazd (Kraków 1810); wyd. następne: Poemat o stanie Galicji (1772-1809), Petersburg 1886 (jako dodatek literacki nr 23 czasopisma Kraj)
 • „Apokryficzna mowa Jana Kazimierza”, Pamiętnik Warszawski 1817
 • Krótkie przypowieści dawnych Polaków, czyli apoftegmata, anegdoty, odpowiedzi dowcipne i ucinki satyryczne, zdania moralne, opisy i porównania piękne itp., z rzadkich dzieł i rękopismów ojczystych zebrane (zebrał M. H. Juszyński; wyd. i uzupełnił A. Grabowski), Kraków 1819 (z przedmową J. M. Ossolińskiego)
 • Dykcjonarz ascetów polskich, rękopis (informacja: A. Grabowski i L. Sowiński)
 • Historia synodów polskich, rękopis (informacja: A. Grabowski i L. Sowiński)
 • Spis chronologiczny najdawniejszych druków polskich, rękopis miał się znajdować u Tarnowskich w Dzikowie (według L. Sowińskiego).

Przypisywane błędnie Juszyńskiemu autorstwo poematu heroicznego Kartago rozstrzygnął na rzecz Aleksandra Chodkiewicza, R. Sobol. I. Kozłowska przekonująco zakwestionowała przypisywane Juszyńskiemu autorstwo poematu Żydoswaros.

Przekłady

 • J. Lipsius: Myśli i zdania z pism Justa Lipsiusza wyjęte, Kraków 1789 (od s. 119: przekład listów do B. Maciejowskiego, J. Mniszcha, D. Solikowskiego, A. Zamoyskiego, A. Próchnickiego i in.); wyd. następne: Kraków 1808
 • Gheraeds: Bunt w Antiochii z francuskiego. Przydane Życie Jana Złotoustego, przez Erazma Rotterdamczyka napisane, Kraków 1792; wyd. następne: Kraków 1802 (dedykowane I. Dembińskiemu)
 • P. Corneille: Tragedie (Cid; Cinna; Horace), przekł. powstał w roku 1796 (teksty nieznane; informacja: J. Korpała)
 • Pierwszy zaciąg, albo przysięga Francuzów. Scena obywatelska, tłumaczenie z francuskiego wyjęte z dzieła Les Concerts républiquains (informacja: A. Grabowski).

Listy

 • Do T. Czackiego, rękopisy: Biblioteka PAN Kraków, sygn. 715 (W); Biblioteka Czartoryskich, sygn. 1180
 • Do S. B. Lindego, rękopisy: Biblioteka Jagiellońska, sygn.: 1874, 3468
 • 3 listy w zbiorze listów z lat 1793-1837 adresowanych przeważnie do J. Januszewicza, rękopis: Biblioteka Jagiellońska, sygn. 3758
 • Do J. Przybylskiego, rękopis: Biblioteka Jagiellońska, sygn. 148, t. 4
 • Do S. J. Bandtkiego, rękopis: Biblioteka Jagiellońska, sygn. 1874
 • Do Wizytatora Szkoły Głównej, rękopis: Biblioteka Jagiellońska, sygn. 3758.

Za https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Hieronim_Juszy%C5%84ski


/ / / / / /