MENU
Ręcznie malowana kartka przedstawiająca Klasztor w Czarnowążu (handgemalte Karte von Klasztor Czarnwaz, Ziemia Opolska) Autor Nieznany...... Księżna Ludmiła, matka Księcia Opolskiego Kazimierza założyła w 1211 r. Klasztor św. Norberta w Rybniku. Ten klasztor właśnie przeniósł w pobliże ówczesnej wsi Czarnowąsy książę Kazimierz w 1228 r. w miejsce zwane „Gottes Haus” lub „Bosi Dum” (Boży Dom). Historycy spierają się, czy też nazwa związana jest z klasztorem powstałą po wybudowaniu klasztoru. Pewnym jest, że żadnej parafii z księdzem w dzisiejszym znaczeniu w Czarnowąsach do 1228 r. nie było. Równocześnie z przeniesieniem do Czarnowąs, klasztor otrzymał liczne nadania w postaci ziem i lasów, a także wsi. Klasztornymi były: Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Brynica, Skorogoszcz, Walce, Stradunia, Żelazna, a także liczne wsie znacznie oddalone od Opola w okolicach Rybnika, Prudnika, Gliwic i Cieszyna. Książę nadał klasztorowi immunitet sądowy, a mieszkańcy wsi klasztornych zwolnieni zostali z ciężarów feudalnych na rzecz Księcia, oprócz obrony Księstwa w razie napadu. Powinności feudalne przejął klasztor. Zakonnicy prezentowali wysoki poziom wiedzy praktycznej i organizatorskiej. Przystąpili do pracy nad poprawą gospodarki rolnej, upowszechniając płodozmiany i wprowadzając nieznane dotąd uprawy. Zakładano młyny, uczono wytopu żelaza i związanej z tym produkcji węgla drzewnego. Propagowano nowe lepsze rozwiązania w budownictwie. Zakonnice uczyły tkactwa, bielenia i farbowania płótna, sztuki kulinarnej, zasad higieny. Zakonnicy pochodzili z różnych krajów. Może dlatego udawało się sprowadzać w nasze okolice osadników. Byli między innymi kowale, garbarze, stolarze i inni rzemieślnicy. Np. Klasztor lokował na własnych gruntach wieś Frauendorf, przez słowiańską ludność nazywany „Fundorfem” tj. dzisiejszy Wróblin. Klasztor spławiał także drewno w dół Odry z własnych lasów. Z rozwoju wytwórczości i handlu płynęły dochody, przeznaczane później na rozbudowę Klasztoru i jego działalność misyjną. Powstało życie religijne, umacniana była wiara katolicka. Okoliczni mieszkańcy uczestniczyli w nabożeństwach w klasztornym kościele w Czarnowąsach. Zakonnicy zachęcali do budowy kaplic w miejscach oddalonych od Czarnowąs i deklarowali przyjazd do poszczególnych wsi na nabożeństwa i posługi duszpasterskie. Klasztor od zawsze opiekował się chorymi, prowadził działalność charytatywną. W przypadkach biedy, sieroctwa czy kalectwa świadczy pomoc po dziś dzień. Nie sposób nie docenić roli jaką odegrał Klasztor w rozwoju naszego regionu w pierwszych 150 latach swojej działalności. Współpracując z administracją książęcą potrafił włączyć nasze okolice do ogólnego postępu jaki w tym czasie trwał pod rządami Śląskich Piastów. W czasach panowania Władysława Opolczyka nastąpiły trudności gospodarcze. Klasztor stracił dobre imię. W latach 20-tych XVI w. rozpoczęła się reformacja. Po wojnie trzydziestoletniej teren gminy został spustoszony przez armie protestanckie i katolickie na przemian. W 1642 roku Klasztor przeniósł się do Rzeczpospolitej ? do Bolesławca nad Prosną, organizując tam nowy konwent. W 1643 r. wojska szwedzkie znowu splądrowały Czarnowąsy i okolice oraz spaliły klasztor. Zrujnowane księstwo opolskie przejął jako zastaw, od Cesarza Król Polski Władysław IV Waza i zwolnił je od nadmiernych powinności, co sprzyjało odbudowie. W 1648 roku wróciły do Czarnowąs Norbertanki i rozpoczęły odbudowę klasztoru. W latach 80-tych XVII w. Klasztor i Kościół były już odbudowane. Odbudowa była kosztowna. Po zdobyciu Śląska, rząd Prus zmusił Klasztor do budowy huty szkła w Murowie, Brynicy i Świerklach, a także do produkcji oleju, uprawy winorośli, hodowli owiec na wełnę i produkcji nici. Klasztor na nowo stał się organizatorem rozwoju gospodarczego w ramach programu rozwoju Śląska. W 1810 roku nastąpiła sekularyzacja dóbr klasztornych. Zakonnice opuściły klasztor, który został przekształcony w szpital, a w części w zabudowania i mieszkania. Nastąpił proces uwłaszczenia chłopów, ale również trudności aprowizacyjne i nowy niedostatek, mający swe źródła w wojnach z Napoleonem. W 1869 roku nastąpił wykup od rządu klasztoru w Czarnowąsach, jako filii Klasztoru w Lubaniu. W 1870 roku Papież Pius IX nadał Klasztorowi pełną samodzielność. Rozpoczęły się nowe dzieje Klasztoru, który teraz w różnym stanie prawnym i z różnym nastawieniem zmieniających się ciągle władz politycznych ? spełnia ważną charytatywną i opiekuńczą rolę, która trwa do dzisiejszego dnia.

Dodał: Zulka° - Data: 2021-02-27 21:54:04 - Odsłon: 131
Rok 1914

Data: 2021:02:27 20:54:32  


dariuszfaranciszek°: Zachowany do naszych czasów zespół dawnego konwentu norbertańskiego w Czarnowąsach należy do najcenniejszych i najokazalszych zespołów zabytkowych w województwie opolskim.

Najstarszym elementem jest kościół Bożego Ciała i św. Norberta, wzniesiony około połowy XIII w., odbudowany po spaleniu lub uszkodzeniu w 1643 r. i gruntownie przebudowany po 1777 r. Przebudowy z XVII-XVIII w. nadały świątyni cechy architektury barokowej, ale z zachowaniem reliktów pierwotnej budowli. Szczególnie cennym zabytkiem jest tryptyk z późnogotyckimi skrzydłami z początku XVI w. i malowaną w 1953 r. częścią środkową.
Od strony południowo-wschodniej przylega do kościoła zbudowany w 1682 r. barokowy Dom Zakonnic na planie litery "L". Z budowlą tą łączy się od wschodu zbudowana w latach 1727-30 późnobarokowa prałatura.
Zespół klasztorny był otoczony murem obronnym z basztami, wzniesionym na planie czworoboku około 1600 r. Do chwili obecnej z umocnień tych zachowały się fragmenty muru po stronie południowej i częściowo wschodniej z dwiema niewielkimi, cylindrycznymi basztami, odbudowanymi po zniszczeniach w okresie wojny trzydziestoletniej.
W pobliżu jednej z baszt zachowała się dawna brama wjazdowa na teren klasztorny o cechach architektury barokowej.
Aktualnie w budynkach zespołu klasztornego mieści się Dom Pomocy Społecznej dla Sierot "Caritas", prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi. Wg.

 • /foto/284/284732m.jpg
  1700 - 1750
 • /foto/149/149970m.jpg
  1701 - 1800
 • /foto/244/244105m.jpg
  1730 - 1740
 • /foto/9193/9193462m.jpg
  1751
 • /foto/9192/9192594m.jpg
  1810
 • /foto/454/454746m.jpg
  1895 - 1905
 • /foto/454/454747m.jpg
  1898
 • /foto/454/454732m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/3705/3705757m.jpg
  1907
 • /foto/8857/8857001m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/4524/4524172m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/6893/6893546m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/6893/6893807m.jpg
  1914
 • /foto/7295/7295256m.jpg
  1916
 • /foto/377/377435m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/263/263619m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/8768/8768839m.jpg
  1925
 • /foto/8768/8768974m.jpg
  1925 - 1929
 • /foto/117/117918m.jpg
  1928
 • /foto/3292/3292217m.jpg
  1928
 • /foto/338/338580m.jpg
  1930 - 1938
 • /foto/338/338581m.jpg
  1930 - 1938
 • /foto/438/438390m.jpg
  1932
 • /foto/438/438382m.jpg
  1936
 • /foto/8952/8952388m.jpg
  1963 - 1967
 • /foto/8952/8952389m.jpg
  1963 - 1967
 • /foto/8952/8952390m.jpg
  1963 - 1967
 • /foto/8952/8952392m.jpg
  1963 - 1967
 • /foto/8952/8952393m.jpg
  1963 - 1967
 • /foto/8952/8952394m.jpg
  1963 - 1967
 • /foto/152/152666m.jpg
  1965 - 1969
 • /foto/277/277822m.jpg
  1975 - 1990
 • /foto/257/257433m.jpg
  2008
 • /foto/257/257434m.jpg
  2008
 • /foto/257/257436m.jpg
  2008
 • /foto/4704/4704204m.jpg
  2009
 • /foto/3525/3525639m.jpg
  2010
 • /foto/5314/5314512m.jpg
  2010
 • /foto/8046/8046248m.jpg
  2019
 • /foto/8046/8046271m.jpg
  2019
 • /foto/8046/8046278m.jpg
  2019
 • /foto/8063/8063444m.jpg
  2019

www.ebay.pl

Poprzednie: Archiwalne rysunki projektowe Strona Główna Następne: Most Zamkowy


maras - Administrator | 2021-02-27 22:40:20
Przeniosłem do obiektu.
kitapczy | 2021-03-01 00:21:55
Nazwa miejscowości wymieniona w 1612 r. w druku Walentego Roździeńskiego jako "pod Opolim u Czarnowąż". Z tego cytatu Roździeńskiego - jak pisał Stanisław Rospond - wynika, że pierwotną formą były Czarnowęże, które przez wymowę ę jak ą oraz pisownię niem. Zarnowans (por. też gen. plur. z Czarnowąż = Czarnowąsz, zmazowizowane Carnowąs) zmieniły się na Czarnowąsy. Forma 'Czarnowąż' pojawiała się w drukach polskich jeszcze w XIX w.
kitapczy | 2021-03-01 12:28:14 | edytowany: 2021-03-01 21:32:19
Karta tym bardziej intrygująca, że zachowuje nie tylko staropolską nazwę miejscowości, ale również pisownię słowa klasztor z tzw. pochylonym o w postaci ó. Ale żeby tego było mało, górny rysunek przedstawia wizerunek dawnego klasztoru w odmiennym kształcie niż faktycznie. Skrzydło domu zakonnic jest skrócone, zaś prałatura nadmiernie wydłużona. Ponadto, szczyt południowy pierwszego zrównany jest w linii zabudowy z fasadą prałatury. W rzeczywistości i dawniej, i obecnie jest zupełnie inaczej.