MENU
Pawilon ogrodowy zwanym oficerskim.

Dodał: maras - Administrator° - Data: 2011-03-30 00:47:15 - Odsłon: 792
Rok 1909


Budynek dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja, to, na przełomie XIX i XX w. dawna posiadłość VII Legnickiego Regimentu Grenadierów Królewskich, służąca jako dom wczasowy. Za budynkiem stoi ciekawy architektonicznie pawilon ogrodowy, niestety dzisiaj już pozostający w ruinie. Pawilon służył wypoczywającym oficerom jako herbaciarnia. Zbudowano go według różnych źródeł, na przełomie XVIII i XIX wieku (Wojciech Kapałczyński), lub w początkach XIX wieku ("Dzieje Kowar").
Pawilon zbudowano na wysokim, okrągłym tarasie z kamienia. Okrągłe ściany miały wokół okna, a dach w w chińskim stylu kryty był łupkiem. Na szczycie zamocowano liść palmowy z miedzi.
W 1909 r. pawilon był, z braku funduszy pobieżnie remontowany. Po 1945 r. użytkowali go, przez kilka lat harcerze, ale od lat siedemdzisiątych, bez prawnego właściciela, popada w ruinę.
Dziś jest to obiekt prywatny.

 • /foto/378/378261m.jpg
  1909
 • /foto/8666/8666676m.jpg
  1925
 • /foto/440/440221m.jpg
  1930
 • /foto/6805/6805268m.jpg
  1937
 • /foto/171/171260m.jpg
  2006
 • /foto/171/171261m.jpg
  2006
 • /foto/171/171263m.jpg
  2006
 • /foto/171/171264m.jpg
  2006
 • /foto/170/170094m.jpg
  2007
 • /foto/401/401301m.jpg
  2011
 • /foto/401/401302m.jpg
  2011
 • /foto/5798/5798829m.jpg
  2015
 • /foto/6805/6805275m.jpg
  2017
 • /foto/6805/6805276m.jpg
  2017

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Poprzednie: Budynek nr 54a-54c Strona Główna Następne: Pawilon ogrodowy (oficerski)


Jan Feliks Tomczyk | 2020-05-24 00:09:01
W opisie na głównej stronie obiektu jest błąd. Pawilon jest z ok. 1780 roku, a nie z początku XX wieku.
maras - Administrator | 2020-05-24 00:13:43
Czy jest jakieś źródło tej informacji?
chrzan233 | 2020-05-24 17:11:17 | edytowany: 2020-05-24 21:33:26
Faktycznie wskazywany jest 1780 rok, chociaż to prawdopodobnie rok powstania posiadłości rodziny de la Perrière: (August Ferdynand von Aurnauld de la Perrière był pułkownikiem w 7. regimencie grenadierów - zmarł w Kowarach w 1863 r.), na której według źródeł, na przełomie XVIII i XIX wieku (Wojciech Kapałczyński), lub w początkach XIX wieku ("Dzieje Kowar") wzniesiona została altana. W lipcu 1888 roku (bodajże) żona wspomnianego Augusta Ferdynanda zapisała w testamencie dom z ogrodem regimentowi królewskich grenadierów z Legnicy ze wskazaniem, że ma służyć wdowom i osieroconym córkom oficerów. Tek też się stało, oficerowie spotykali się w przyogrodowym pawilonie, popijając herbatę i kontemplując nad świetnie widoczną z obiektu panoramą Karkonoszy. Stąd też funkcjonujące do dziś i występujące naprzemiennie nazwy obiektu: "pawilon oficerski" oraz "herbaciarnia". Pawilon pozostał w rękach armii pruskiej aż do okresu I wojny światowej, kiedy to w dzisiejszej Szkole Podstawowej nr 3 urządzono koszary (Regimenthaus). W 1919 roku regiment rozwiązano, a "kowarski grzybek", niejako bez dozoru konkretnego właściciela zaczął popadać w ruinę, co trwa nieprzerwanie do dziś.
górski | 2020-05-24 11:47:50
maras - Administrator | 2020-05-24 21:30:00
Uzupełniłem o stosowne informację.