MENU
Dojście do lubelskiego zamku
fot. J. Jastrzębski

Dodał: Popski° - Data: 2020-12-22 11:53:16 - Odsłon: 232
Rok 1962


Początki zamku związane są z powstaniem w XII wieku kasztelanii lubelskiej. Za czasów Kazimierza Sprawiedliwego został wzniesiony na wzgórzu gród umocniony drewniano-ziemnym wałem. W pierwszej połowie XIII w. w obrębie górnej części zamku wybudowano murowaną wieżę obronno-rezydencjonalną (donżon, stołp). Jest to cenny zabytek sztuki romańskiej zachowany do dzisiaj. Wieża utwierdziła lokalizację średniowiecznego założenia i dała początek murowanej zabudowie zamku.

W XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego, wzniesiono murowany zamek otoczony murem obronnym. Wówczas też, najprawdopodobniej, powstał gotycki kościół zamkowy pod wezwaniem Trójcy Świętej, który pełnił funkcję kaplicy królewskiej.

Z fundacji Władysława Jagiełły gotyckie wnętrza kaplicy pokryto malowidłami bizantyńsko-ruskimi. Prace ukończono w 1418 roku. Dzięki malowidłom, zachowanym do czasów współczesnych, Kaplica Trójcy Św. stanowi wybitny zabytek w skali międzynarodowej.

Zamek, leżący na królewskim szlaku z Krakowa do Wilna, cieszył się zainteresowaniem i opieką Jagiellonów. Tu, pod kuratelą Jana Długosza, wychowali się synowie Kazimierza Jagiellończyka. Około 1520 r. Zygmunt Stary zapoczątkował przebudowę zamku na okazałą rezydencję królewską, zatrudniając m. in. włoskich mistrzów sprowadzonych z Krakowa.

W 1569 roku w murach zamku obradował sejm, na którym podpisano akt unii polsko-litewskiej – unię lubelską.

W XVII wieku, w wyniku wojen, zamek uległ zniszczeniu. Ocalały jedynie najstarsze budowle – kaplica i donżon.

W latach 1824-1826, z inicjatywy S. Staszica i wg projektu S. Stompfa, wzniesiono na wzgórzu nową budowlę w stylu neogotyku angielskiego, przeznaczoną na więzienie kryminalne Królestwa Kongresowego. Funkcję więzienia zamek pełnił przez 128 lat.

W latach 1831-1915 było tu więzienie carskie, głównie dla uczestników walk o niepodległość, m. in. powstańców styczniowych 1863 roku.

W okresie 1918-1939 obok więźniów kryminalnych odbywali tu karę członkowie ruchu komunistycznego, działający przeciw państwu polskiemu.

Druga wojna światowa i okupacja (1939-1944) to okres funkcjonowania więzienia hitlerowskiego, przez które przeszło 40.000 osób, głównie członków ruchu oporu. Duża część więzionych zginęła w egzekucjach i obozach śmierci. 22 lipca 1944 r., przed opuszczeniem Lublina, hitlerowcy dokonali masowego mordu 300 więźniów zamku.

Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, w sierpniu 1944 roku, zorganizowano na zamku polityczne więzienie karno-śledcze, podległe władzom sowieckim, a następnie Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego. W latach 1944-1954 więziono tu około 35.000 Polaków, przeciwstawiających się komunistycznemu zniewoleniu. Spośród 515 wydanych wyroków śmierci życie straciło 333 osoby.

Po likwidacji więzienia w 1954 r. i przeprowadzeniu prac remontowych zamek przeznaczono na cele kultury. Od 1957 roku jest siedzibą główną Muzeum Lubelskiego, założonego w 1906 r.

 • /foto/9020/9020178m.jpg
  1814
 • /foto/9020/9020180m.jpg
  1839
 • /foto/7712/7712392m.jpg
  1857
 • /foto/8826/8826989m.jpg
  1899
 • /foto/8827/8827069m.jpg
  1899
 • /foto/9196/9196355m.jpg
  1904
 • /foto/7807/7807227m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/7587/7587710m.jpg
  1906
 • /foto/7475/7475113m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/7441/7441178m.jpg
  1914 - 1918
 • /foto/7306/7306724m.jpg
  1915
 • /foto/8569/8569537m.jpg
  1915 - 1918
 • /foto/8569/8569577m.jpg
  1915 - 1918
 • /foto/8523/8523072m.jpg
  1916
 • /foto/8702/8702103m.jpg
  1916
 • /foto/7125/7125637m.jpg
  1917
 • /foto/9443/9443716m.jpg
  1918
 • /foto/8158/8158462m.jpg
  1919
 • /foto/7594/7594094m.jpg
  1920
 • /foto/8160/8160904m.jpg
  1920
 • /foto/8893/8893493m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/7249/7249495m.jpg
  1935
 • /foto/7249/7249501m.jpg
  1935
 • /foto/8607/8607457m.jpg
  1936 - 1938
 • /foto/8755/8755586m.jpg
  1958 - 1959
 • /foto/8170/8170819m.jpg
  1959
 • /foto/8170/8170862m.jpg
  1959
 • /foto/8170/8170881m.jpg
  1959
 • /foto/8172/8172441m.jpg
  1959
 • /foto/8756/8756735m.jpg
  1960 - 1963
 • /foto/9561/9561267m.jpg
  1960 - 1965
 • /foto/9350/9350825m.jpg
  1963
 • /foto/7791/7791839m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/9223/9223040m.jpg
  1969
 • /foto/8239/8239951m.jpg
  1969 - 1972
 • /foto/8022/8022539m.jpg
  1970
 • /foto/8290/8290783m.jpg
  1978
 • /foto/8123/8123635m.jpg
  1984
 • /foto/7267/7267977m.jpg
  1993
 • /foto/7210/7210840m.jpg
  1997
 • /foto/9008/9008957m.jpg
  2000
 • /foto/7744/7744953m.jpg
  2005
 • /foto/7816/7816069m.jpg
  2006
 • /foto/7141/7141216m.jpg
  2008
 • /foto/7141/7141241m.jpg
  2008
 • /foto/7673/7673414m.jpg
  2008
 • /foto/7673/7673429m.jpg
  2008
 • /foto/7591/7591584m.jpg
  2015 - 2018
 • /foto/7591/7591586m.jpg
  2015 - 2018
 • /foto/7591/7591593m.jpg
  2015 - 2018
 • /foto/7591/7591605m.jpg
  2015 - 2018
 • /foto/7603/7603063m.jpg
  2015 - 2018
 • /foto/7605/7605042m.jpg
  2015 - 2018
 • /foto/7131/7131410m.jpg
  2017
 • /foto/7136/7136573m.jpg
  2017
 • /foto/7136/7136574m.jpg
  2017
 • /foto/8620/8620707m.jpg
  2018
 • /foto/8623/8623867m.jpg
  2018
 • /foto/8623/8623898m.jpg
  2018
 • /foto/8623/8623902m.jpg
  2018
 • /foto/8628/8628909m.jpg
  2018
 • /foto/8633/8633457m.jpg
  2018
 • /foto/8679/8679447m.jpg
  2018
 • /foto/8713/8713421m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591338m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591339m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591340m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591341m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591342m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591343m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591344m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591358m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591613m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591614m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591615m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591616m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591617m.jpg
  2018
 • /foto/7591/7591681m.jpg
  2018
 • /foto/7593/7593710m.jpg
  2018
 • /foto/7596/7596243m.jpg
  2018
 • /foto/7596/7596244m.jpg
  2018
 • /foto/7596/7596245m.jpg
  2018
 • /foto/7596/7596246m.jpg
  2018
 • /foto/7596/7596247m.jpg
  2018
 • /foto/7596/7596248m.jpg
  2018
 • /foto/7596/7596249m.jpg
  2018
 • /foto/7596/7596250m.jpg
  2018
 • /foto/7596/7596251m.jpg
  2018
 • /foto/7612/7612417m.jpg
  2018
 • /foto/7612/7612418m.jpg
  2018
 • /foto/8514/8514271m.jpg
  2019
 • /foto/9381/9381255m.jpg
  2019
 • /foto/9381/9381283m.jpg
  2019
 • /foto/9381/9381290m.jpg
  2019
 • /foto/9381/9381292m.jpg
  2019
 • /foto/9381/9381303m.jpg
  2019

Biuro Wydawnicze RUCH

Poprzednie: Pałac Repty Śląskie (dawny) Strona Główna Następne: Pałac Repty Śląskie (dawny)