MENU
ZNACZNIKI
Zielonogórskie apteki w roku 1973. Składanka sygnowana na odwrocie przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Oddział w Zielonej Górze, Sekcja Historii Farmacji.
(rozmiar celowo zawyżony)

Dodał: jawc - Administrator° - Data: 2010-12-02 00:07:31 - Odsłon: 3010
Rok 1973


W dniu 1 stycznia 2015r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 29.07.2014r. (Dz.U. 2014 poz. 1023), miasto na prawach powiatu Zielona Góra połączyło się z otaczającą je gminą wiejską Zielona Góra.
Połączenie gminy z miastem Zielona Góra było poprzedzone (pod koniec 2014r.) konsultacjami wśród mieszkańców miasta i gminy. W dotychczasowej gminie wiejskiej 94% uczestników konsultacji opowiedziało się za połączeniem z miastem; w mieście Zielona Góra zdecydowana większość głosujących była przeciw połączeniu.
W skład miasta weszły wszystkie sołectwa dawnej gminy wiejskiej: Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca, Ługowo, Marzęcin, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Zawada oraz przysiółki Barcikowiczki, Krępa Mała i Stożne.
Zielona Góra powiększyła w ten sposób swój obszar z 58,34 km2 do 278,79 km2, a liczbę mieszkańców o około 20 tys., do blisko 140 tys.
W dniu 02.01.2015r., na podstawie uchwały pełniącego fukcję Rady Miasta nr I.1.2015, została utworzona jednostka pomocnicza - dzielnica Nowe Miasto, obejmująca tereny dotychczasowej gminy wiejskiej.

 • /foto/4485/4485401m.jpg
  1890 - 1899
 • /foto/5265/5265065m.jpg
  1892
 • /foto/5178/5178151m.jpg
  1895 - 1897
 • /foto/6188/6188629m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/6387/6387107m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/5552/5552303m.jpg
  1922
 • /foto/6327/6327550m.jpg
  1930
 • /foto/397/397742m.jpg
  1933

Zbiory prywatne - jawc

Poprzednie: Góra Szybowcowa (561 m n.p.m.) Strona Główna Następne: Konstal 102 Na/Nd