MENU
PORÓWNANIA (1)
Kościół św. Marii Magdaleny, widok w kierunku południowym. Po lewej ul. Łaciarska, po prawej ul. Szewska.

Dodał: Mmaciek° - Data: 2010-09-20 17:26:36 - Odsłon: 8257
20 września 2010

Data: 2010:09:20 14:18:11   ISO: 100   Ogniskowa: 15 mm   Aparat: SONY DSLR-A300   Przysłona: f/11   Ekspozycja: 1/100 s  


Katedra św. Marii Magdaleny (ul. Szewska), założona w 1226 r. jako kościół parafialny w związku z oddaniem kościoła św. Wojciecha zakonowi dominikanów. Budowę katedry rozpoczęto w wieku XIII (fragmenty odnaleziono w trakcie badań w 1968 r.). Obiekt obecny został rozpoczęty w 1355 r. przez budowniczego Pieszkę (równocześnie pracującego dla katedry) i ukończony bez wyprowadzenia wież ok. 1360 r. Prace przy wieżach zachodnich trwały od 1488 r. Zniszczony w 1945 r., został zrekonstruowany w latach 1960-1970. Jest to prostokątna trzynawowa bazylika o dziesięciu przęsłach. W prezbiterium dwa kwadratowe przęsła nakryte są sklepieniem gwiaździstym, w nawach bocznych sklepieniem trójdzielnym, pozostałą całość nakrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe. Nawy rozdzielają prostokątne filary o żłobkowanych narożach z płaskimi lizenami. Wokół kościoła, pomiędzy szkarpami zewnętrznymi w XV w. umieszczono szereg kaplic. Od północy przylega do prezbiterium dwukondygnacjowa zakrystia i biblioteka o dwunawowych wnętrzach. Na skarpie zachodniej zachowała się kamienna rzeźba Madonny na księżycu z 1499 r. We wnętrzu zwraca uwagę: ambona (uszkodzona w 1945 r.) z lat 1579-1581, dzieło Fryderyka Grossa; kamienne tabernakulum z końca XIV w., a na ścianach cały szereg nagrobków i epitafiów z XVI-XVIII w.
- Osobne miejsce należy poświęcić zachowanemu przy południowej ścianie kościoła wspaniałemu romańskiemu portalowi, przeniesionemu tu w 1546 r. z opactwa św. Wincentego na Ołbinie. Opactwo to (obecnie teren na skrzyżowaniu ulic B. Prusa i Nowowiejskiej) zostało ufundowane przez magnata śląskiego Piotra Własta w 2. poł. XII w. dla benedyktynów z Tyńca pod Krakowem, a już w 1193 r. przekazane norbertanom, Uległo ono całkowitemu zniszczeniu przez mieszczaństwo - jako ostoja polskości - w 1529 r. w wyniku rzekomego zagrożenia najazdu tureckiego, któremu mogło służyć za punkt oparcia. Był to ogromny zespół, obejmujący trzy kościoły, budynek klasztorny i cały szereg zabudowań gospodarczych, wszystkie ozdobione wspaniałą romańską plastyką kamienną. Z zespołu tego poza luźnymi fragmentami, pierwotnie rozrzuconymi po całym mieście jako materiał budowlany (obecnie skrupulatnie zebranymi i eksponowanymi w Muzeum Architektury w dawnym klasztorze bernardynów), zachował się wyżej wymieniony portal, umieszczony w kościele Marii Magdaleny, odtworzony w 1546 r. z fragmentów odnalezionych na gruzach opactwa, co tłumaczy istniejące różnice stylistyczne poszczególnych elementów. Kolumny z motywem zygzakowatych wałków i niektóre kapitele nawiązują do fragmentów ocalałych z katedry romańskiej i łączą się raczej ze sztuką Lombardii. Inne natomiast łuki archiwolty i kapitele, ze scenami z życia Chrystusa, wykazują wyraźne cechy sztuki francuskiej, szczególnie akwitańskiej. Górne półkoliste pole opisanego portalu wypełniał dwustronny tympanon (obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu), przedstawiający po jednej stronie Ukrzyżowanie, na odwrocie zaś Zaśnięcie Marii. Skomponowany rytmicznie, wiąże się ze środowiskiem pogranicza francuskiego - z kręgiem artystycznym nad Mozą. Ten najokazalszy w naszym kraju portal romański w swym wyrazie artystycznym należy do czołowych pomników rzeźby romańskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Virzzz°: 23 marca 1887 podczas obchodów 90. urodzin cesarza Wilhelma I zapaliła się od fajerwerków północna wieża.

maras - 17 maja 1945 wybuch (prawdopodobnie miny) rozerwał wieżę południową – jej północna połowa runęła, niszcząc również mostek między wieżami, ścianę szczytową i portal główny (zachodni) kościoła wraz z cennymi rzeźbami. Zniszczone zostały sklepienia, a także zabytkowy Dzwon Grzesznika. Romański Portal Ołbiński przetrwał bez uszkodzeń. Kościół prowizorycznie zabezpieczono w 1947, odbudowując południową wieżę (pionowa rysa rozpoznawalna jest do dziś), zaś całkowitej odbudowy dokonano w latach 1960–1970.

27 maja 1972 kościół przekazany diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego. Proboszczem katedry jest ks. dziek. mgr Bogdan Skowroński.

 • /foto/435/435824m.jpg
  1562
 • /foto/371/371277m.jpg
  1569
 • /foto/5985/5985189m.jpg
  1691
 • /foto/43/43491m.jpg
  1728
 • /foto/8253/8253792m.jpg
  1728
 • /foto/5787/5787368m.jpg
  1744 - 1755
 • /foto/7808/7808514m.jpg
  1757
 • /foto/5/005675m.jpg
  1820 - 1880
 • /foto/84/84956m.jpg
  1825
 • /foto/364/364760m.jpg
  1826
 • /foto/4633/4633476m.jpg
  1826
 • /foto/452/452047m.jpg
  1830
 • /foto/5419/5419934m.jpg
  1835
 • /foto/354/354741m.jpg
  1840 - 1850
 • /foto/7719/7719580m.jpg
  1843
 • /foto/356/356830m.jpg
  1848
 • /foto/9692/9692537m.jpg
  1850
 • /foto/120/120086m.jpg
  1850 - 1890
 • /foto/217/217643m.jpg
  1850 - 1900
 • /foto/9898/9898797m.jpg
  1860 - 1866
 • /foto/7526/7526738m.jpg
  1866
 • /foto/452/452983m.jpg
  1866 - 1875
 • /foto/349/349661m.jpg
  1867
 • /foto/423/423398m.jpg
  1867
 • /foto/8681/8681948m.jpg
  1870
 • /foto/78/78708m.jpg
  1876
 • /foto/7423/7423871m.jpg
  1876
 • /foto/7426/7426253m.jpg
  1880
 • /foto/8216/8216981m.jpg
  1885
 • /foto/142/142651m.jpg
  1887
 • /foto/5184/5184077m.jpg
  1887
 • /foto/5532/5532024m.jpg
  1887
 • /foto/424/424096m.jpg
  1889
 • /foto/1/001146m.jpg
  1890 - 1892
 • /foto/405/405778m.jpg
  1890 - 1899
 • /foto/10/10475m.jpg
  1890 - 1900
 • /foto/5755/5755091m.jpg
  1891
 • /foto/1/001147m.jpg
  1893
 • /foto/360/360824m.jpg
  1893
 • /foto/392/392045m.jpg
  1893
 • /foto/9650/9650154m.jpg
  1893
 • /foto/270/270602m.jpg
  1894
 • /foto/108/108930m.jpg
  1895
 • /foto/429/429590m.jpg
  1895 - 1901
 • /foto/6784/6784590m.jpg
  1895 - 1903
 • /foto/7003/7003683m.jpg
  1895 - 1904
 • /foto/7198/7198802m.jpg
  1895 - 1904
 • /foto/7143/7143985m.jpg
  1895 - 1905
 • /foto/3517/3517521m.jpg
  1895 - 1906
 • /foto/6890/6890321m.jpg
  1896
 • /foto/7625/7625166m.jpg
  1896
 • /foto/7647/7647894m.jpg
  1897
 • /foto/3368/3368703m.jpg
  1898
 • /foto/3972/3972146m.jpg
  1898 - 1900
 • /foto/374/374852m.jpg
  1899
 • /foto/377/377700m.jpg
  1899
 • /foto/8480/8480942m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/151/151025m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/445/445298m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/3588/3588944m.jpg
  1900 - 1906
 • /foto/41/41849m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/381/381712m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/383/383281m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/437/437573m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/1/001266m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/389/389492m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/392/392074m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/1/001141m.jpg
  1903
 • /foto/4436/4436285m.jpg
  1903
 • /foto/5632/5632969m.jpg
  1903
 • /foto/5886/5886560m.jpg
  1903 - 1906
 • /foto/347/347497m.jpg
  1903 - 1908
 • /foto/3471/3471508m.jpg
  1904
 • /foto/9323/9323655m.jpg
  1904
 • /foto/56/56668m.jpg
  1905
 • /foto/6205/6205368m.jpg
  1905
 • /foto/7030/7030668m.jpg
  1905 - 1907
 • /foto/4366/4366858m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/5219/5219956m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/415/415769m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/238/238321m.jpg
  1906
 • /foto/5137/5137053m.jpg
  1909
 • /foto/6710/6710037m.jpg
  1910
 • /foto/7697/7697461m.jpg
  1910 - 1914
 • /foto/363/363498m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/6378/6378965m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/7075/7075057m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/4/004547m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/16/16585m.jpg
  1912
 • /foto/4092/4092040m.jpg
  1917
 • /foto/63/63391m.jpg
  1920
 • /foto/120/120097m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/364/364751m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/396/396928m.jpg
  1920 - 1926
 • /foto/28/28728m.jpg
  1920 - 1929
 • /foto/3580/3580834m.jpg
  1920 - 1929
 • /foto/6/006956m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/435/435212m.jpg
  1920 - 1937
 • /foto/10043/10043936m.jpg
  1924
 • /foto/5499/5499786m.jpg
  1925 - 1929
 • /foto/4889/4889093m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/355/355543m.jpg
  1926
 • /foto/6260/6260038m.jpg
  1926
 • /foto/368/368015m.jpg
  1928
 • /foto/311/311227m.jpg
  1928 - 1935
 • /foto/53/53765m.jpg
  1930
 • /foto/3843/3843710m.jpg
  1930
 • /foto/6635/6635265m.jpg
  1930
 • /foto/9547/9547862m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/9780/9780983m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/43/43067m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/122/122612m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/182/182600m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/238/238409m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5473/5473379m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/6537/6537554m.jpg
  1932
 • /foto/337/337422m.jpg
  1934 - 1938
 • /foto/6468/6468741m.jpg
  1934 - 1938
 • /foto/3493/3493014m.jpg
  1935
 • /foto/6221/6221212m.jpg
  1935
 • /foto/9675/9675247m.jpg
  1935
 • /foto/355/355548m.jpg
  1935 - 1942
 • /foto/414/414581m.jpg
  1937
 • /foto/7298/7298267m.jpg
  1937 - 1940
 • /foto/9889/9889131m.jpg
  1937 - 1940
 • /foto/7308/7308291m.jpg
  1939 - 1938
 • /foto/12/12447m.jpg
  1939 - 1945
 • /foto/364/364743m.jpg
  1941
 • /foto/424/424533m.jpg
  1942
 • /foto/424/424315m.jpg
  1942
 • /foto/424/424331m.jpg
  1942
 • /foto/49/49098m.jpg
  1945
 • /foto/372/372565m.jpg
  1945
 • /foto/390/390272m.jpg
  1945
 • /foto/4845/4845643m.jpg
  1945
 • /foto/6547/6547853m.jpg
  1945
 • /foto/3/003847m.jpg
  1945
 • /foto/4055/4055063m.jpg
  1946
 • /foto/443/443370m.jpg
  1946 - 1947
 • /foto/4673/4673946m.jpg
  1946 - 1947
 • /foto/1/001144m.jpg
  1946 - 1950
 • /foto/6690/6690628m.jpg
  1947
 • /foto/7053/7053756m.jpg
  1947
 • /foto/9994/9994317m.jpg
  1947 - 1948
 • /foto/1/001145m.jpg
  1948
 • /foto/407/407849m.jpg
  1948
 • /foto/4604/4604447m.jpg
  1948
 • /foto/9195/9195764m.jpg
  1950 - 1955
 • /foto/8/8530m.jpg
  1950 - 1960
 • /foto/5511/5511283m.jpg
  1952
 • /foto/43/43190m.jpg
  1955 - 1957
 • /foto/338/338229m.jpg
  1955 - 1960
 • /foto/9093/9093257m.jpg
  1956 - 1957
 • /foto/4511/4511705m.jpg
  1957
 • /foto/429/429698m.jpg
  1960
 • /foto/3348/3348223m.jpg
  1960 - 1962
 • /foto/6046/6046295m.jpg
  1960 - 1966
 • /foto/401/401824m.jpg
  1964 - 1965
 • /foto/5543/5543007m.jpg
  1964 - 1965
 • /foto/6203/6203257m.jpg
  1965 - 1966
 • /foto/3463/3463321m.jpg
  1966
 • /foto/3638/3638521m.jpg
  1970
 • /foto/26/26975m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/85/85059m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/86/86525m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/381/381391m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/401/401281m.jpg
  1973 - 1974
 • /foto/6846/6846884m.jpg
  1973 - 1975
 • /foto/8180/8180188m.jpg
  1975 - 1979
 • /foto/25/25882m.jpg
  1975 - 1980
 • /foto/7699/7699274m.jpg
  1978
 • /foto/242/242153m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/242/242154m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/242/242998m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/116/116494m.jpg
  1980 - 1990
 • /foto/120/120090m.jpg
  1982
 • /foto/120/120091m.jpg
  1982
 • /foto/120/120094m.jpg
  1982
 • /foto/120/120095m.jpg
  1982
 • /foto/385/385252m.jpg
  1983
 • /foto/7765/7765173m.jpg
  1984 - 1989
 • /foto/123/123278m.jpg
  1985 - 1991
 • /foto/454/454371m.jpg
  1988
 • /foto/454/454373m.jpg
  1988
 • /foto/121/121533m.jpg
  1990 - 1993
 • /foto/60/60600m.jpg
  1994 - 1997
 • /foto/60/60599m.jpg
  1995 - 1998
 • /foto/11/11608m.jpg
  2004
 • /foto/11/11673m.jpg
  2004
 • /foto/100/100678m.jpg
  2006
 • /foto/100/100679m.jpg
  2006
 • /foto/92/92299m.jpg
  2006
 • /foto/131/131966m.jpg
  2006
 • /foto/131/131968m.jpg
  2006
 • /foto/131/131969m.jpg
  2006
 • /foto/191/191198m.jpg
  2007
 • /foto/285/285097m.jpg
  2009
 • /foto/307/307375m.jpg
  2009
 • /foto/302/302339m.jpg
  2009
 • /foto/302/302350m.jpg
  2009
 • /foto/337/337884m.jpg
  2010
 • /foto/382/382841m.jpg
  2011
 • /foto/388/388192m.jpg
  2011
 • /foto/3745/3745392m.jpg
  2011
 • /foto/444/444834m.jpg
  2012
 • /foto/3708/3708793m.jpg
  2012
 • /foto/4191/4191240m.jpg
  2013
 • /foto/3980/3980496m.jpg
  2013
 • /foto/4036/4036082m.jpg
  2013
 • /foto/4162/4162574m.jpg
  2013
 • /foto/4581/4581784m.jpg
  2014
 • /foto/4581/4581804m.jpg
  2014
 • /foto/4583/4583490m.jpg
  2014
 • /foto/4803/4803269m.jpg
  2014
 • /foto/5429/5429336m.jpg
  2015
 • /foto/7031/7031411m.jpg
  2015
 • /foto/5805/5805396m.jpg
  2015
 • /foto/6287/6287265m.jpg
  2016
 • /foto/6924/6924313m.jpg
  2017
 • /foto/7362/7362243m.jpg
  2018
 • /foto/7940/7940361m.jpg
  2019
 • /foto/7940/7940399m.jpg
  2019
 • /foto/7940/7940672m.jpg
  2019
 • /foto/8208/8208721m.jpg
  2019
 • /foto/8045/8045863m.jpg
  2019
 • /foto/8148/8148042m.jpg
  2019
 • /foto/8146/8146838m.jpg
  2019
 • /foto/8874/8874186m.jpg
  2020
 • /foto/10875/10875063m.jpg
  2022
 • /foto/10505/10505899m.jpg
  2023
 • /foto/10636/10636579m.jpg
  2023
 • /foto/10615/10615283m.jpg
  2023
 • /foto/10896/10896002m.jpg
  2024

Mmaciek°

Poprzednie: Willa Anna Strona Główna Następne: Willa Ewa