MENU
ZNACZNIKI
Wejście do Medyka przy ul. Wazów 44 w Zielonej Górze. Po lewej - bachusik Medicus (znacznik).

Dodał: Petroniusz° - Data: 2020-07-31 23:12:36 - Odsłon: 100
lipiec 2020

Data: 2020:07:31 23:08:23  


Anna Borchers propagując metody wychowawcze, z którymi zetknęła się w seminarium nauczycielskim zauważała, że powstaje nowy zawód - „freblanki” – przedszkolanki i może być doskonałym źródłem utrzymania i pełnym satysfakcji sposobem na aktywne życie kobiet. Bowiem - jej zdaniem - pielęgnowanie i wychowywanie „maleństw” rozwija w kobiecie uczucia macierzyńskie, szczególnie wartościowe, kiedy założy ona własną rodzinę. Zawód ten stwarzał ponadto, poprzez kontakt z małymi dziećmi, wrażenie wiecznej, duchowej, „świeżości”. By zapewnić siostrom praktyczne pedagogiczne wykształcenie, założyła w 1905 roku przedszkole, świetlicę dla dzieci; w tymże samym roku seminarium dla wychowawczyń przedszkolnych. Nauka w seminarium trwała rok, łączyła teorię z praktyką, w myśl zasady: „poprzez przypatrywanie się i automatyczność do samodzielności”. Za:

Historia powojenna:
Szkoła powstała w 1959r. na bazie Szkoły Pielęgniarskiej w Żaganiu. Pierwsza oficjalna nazwa brzmiała: Państwowe Czteroletnie Liceum Pielęgniarstwa w Zielonej Górze. Czteroletnie Liceum funkcjonowało do czerwca 1965r., w następnych latach nosiło nazwę Liceum Medyczne. Pierwszą siedzibą Liceum Pielęgniarstwa był budynek przy ul.Piastowskiej.
Do gmachu przy ul. Wazów szkoła została przeniesiona w lipcu 1960r. Ówcześnie w gmachu tym funkcjonowało także Liceum Ogólnokształcące nr 1 i internat.
Do szkoły przyjmowana była tylko młodzież żeńska. Nauka pielęgniarstwa trwała cztery lata, z czego trzy pierwsze obejmowały teoretyczną i praktyczną naukę przedmiotów zawodowych oraz przedmioty ogólnokształcące według programów X i XI klasy szkoły ogólnokształcącej. Pod koniec III klasy przewidziany był egzamin dojrzałości z przedmiotów ogólnokształcących, którego pomyślne złożenie było warunkiem uzyskania promocji do klasy IV. Klasa IV obejmowała wyłącznie przedmioty zawodowe oraz wf i kończyła się egzaminem dyplomowym, obejmującym zarówno przedmioty ściśle pielęgniarskie, jak i kliniczne i pomocnicze. Ten egzamin wraz ze złożonym w klasie III egzaminem dojrzałości stanowił pełne kwalifikacje pielęgniarki, dając jej jednocześnie prawo ubiegania się na wyższą uczelnię.
W 1972r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Medycznych, 22.11.1983r. otrzymała imię Marii Skłodowskiej-Curie. Kolejne zmiany nazwy nastąpiły w 1994r. (Regionalne Centrum Kształcenia Medycznego) i w 1997r. (obecna nazwa).
(wg: )

 • /foto/386/386287m.jpg
  1929
 • /foto/6918/6918497m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5731/5731344m.jpg
  1965 - 1971
 • /foto/352/352696m.jpg
  2008
 • /foto/433/433334m.jpg
  2012

Petroniusz°

Poprzednie: Bobrowice Strona Główna Następne: Pałac Samotwór