MENU
 Zobacz to zdjęcie w artykule (1) 
Między Marczowem a Dębowym Gajem Bóbr wije się malowniczo. Zdjęcie w małym rozmiarze, ukryte do artykułu.

Dodał: Danuta B.° - Data: 2020-07-31 10:26:38 - Odsłon: 12
31 lipca 2004

Data: 2004:07:31 11:44:15  

Kolej Doliny Bobru budowano etapami. 3,5 kilometrowy odcinek z Jeleniej Góry do Jeżowa otwarto po 19 miesiącach budowy 1 października 1906 roku. Przedłużenie do 7,3 kilometra otwarto 9 dni później - 9 października 1906 r. - opóźnienie wynikało z dużych opadów deszczu, które rozmyły wykop przed Siedlęcinem. Kolejny 4 km odcinek do Pilchowic-Zapory otwarto 4 września 1907 roku. Celem budowy tego odcinka było umożliwienie dostarczenia materiałów budowlanych koleją dla realizacji wielkiej zapory na Bobrze. Odcinek z Lwówka do Wlenia (od północy) rozpoczęto jesienią 1907 r., a całą linię, z najtrudniejszym odcinkiem górskim z Wlenia do Pilchowic-Zapory budowano przez 4 lata i 5 miesięcy i oddano do użytku 1 lipca 1909 roku.
LInię uszkodziii saperzy niemieccy 8 maja 1945 r. wycofujący się Doliną Bobru od Marczowa do Jeleniej Góry. Linię odbudowano w szybkim tempie i uruchomiono ponownie w listopadzie 1946 r. Ruch na jednotorowej linii ograniczano etapami:
- w 1939: na linii kursowało 8 par pociągów relacji Żagań - Jelenia Góra, dodatkowo przyspieszona para pociągów w dni wolne
- w 1948: 4 pary - 2 Jelenia Góra - Zielona Góra i 2 Jelenia Góra - Świeradów przez Lwówek
- w 1953: 7 par i dodatkowo 1 w dni robocze - w tym dwie pary do Poznania przez Zieloną Górę
- w 1967: jak wyżej z tym, że kursował nocny pociąg przez Żagań, Zieloną Górę do Szczecina - taka ilość pociągów utrzymywała się do końca lat 80. niestety przy pogarszających się czasach przejazdów
- lata 90. to wycięcie pociągów międzywojewódzkich i zamknięcie ruchu pasażerskiego na przedłużeniu linii z Lwówka do Zebrzydowej w latach 1996, 2007 i 2011, marginalizacja znaczenia linii i postępująca degradacja infrastruktury; przejęcie od 2000 r. ruchu na linii przez szynobus SA102 z lokomotywowni w Jeleniej Górze. Od 2009 r. przewozy pasażerskie na linii prowadzą Koleje Dolnośląskie

Kilometraż stacji (st.), przystanków (po.), ładowni (poł.) i odgałęzień bocznic (bszl.) liczony od osi stacji Jelenia Góra. Przedwojenny kilometraż niemiecki na tym odcinku linii pokrywa się z polskim. Pogrubieniem zaznaczono stacje węzłowe, kursywą obiekty nieczynne/nieistniejące:
- , Jelenia Góra, st., km 0,000
- , Jelenia Góra PEC, bszl., km 1,866
- , Jeżów Sudecki, po., km 3,519
- , Siedlęcin, po., km 7,321
- , Pilchowice-Zapora, po., km 11,168
- , Pilchowice-Nielestno, po., km 14,815
- , Pilchowice, mijanka, km 15,555
- , Wleń, st., km 18,004
- , Marczów, po., km 22,930
- , Dębowy Gaj, po., km 26,633
- , Lwówek Śląski, st. km 32,636

Na trasie istniały niegdyś następujące obiekty kolejowe (kilometraż niemiecki, ale zbieżny z obecnym):
- km 12,10 bocznica szlakowa nr 320 do kamieniołomu i szutrowni oddana do użytku w czerwcu 1906 w związku z koniecznością pozyskania kamienia do budowy tamy w Pilchowicach; bocznica posiadała wagę, budynek gospodarczy i 2-3 torów, fizycznie zlikwidowana około 1970 r.
- km 12,40 kolejna bocznica do kamieniołomu wykazana na mapie sieci kolejowej z 1940 r.
- km 14,81 bocznica do zakładów wapienniczych PILWAR w Pilchowicach - dodatkowo istniała jeszcze wąskotorowa kolejka przemysłowa (bocznica zlikwidowana w l. 70)
- km 15,90 mijanka Pilchowice-Nielestno (Towarowa?), po wojnie kilometraż 15,555 (?). istniejąca do lat 70, posiadała własną nastawnię "P"
- km 31,80 bocznica do kamieniołomu piaskowca (zaznaczona na mapie kolejowej z 1940 r.)
- bocznica w Lwówku Śląskim do słodowni browaru

 • /foto/6352/6352604m.jpg
  1900 - 1911
 • /foto/7621/7621779m.jpg
  1902 - 1912
 • /foto/7621/7621718m.jpg
  1905 - 1906
 • /foto/3905/3905269m.jpg
  1908
 • /foto/6831/6831792m.jpg
  1908
 • /foto/5281/5281406m.jpg
  1908 - 1909
 • /foto/4775/4775850m.jpg
  1909
 • /foto/5164/5164434m.jpg
  1917
 • /foto/4760/4760306m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/55/55231m.jpg
  1946
 • /foto/3867/3867525m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839071m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839072m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839073m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839075m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839114m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839150m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839151m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839167m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839168m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839169m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839412m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839430m.jpg
  2004
 • /foto/8839/8839431m.jpg
  2004
 • /foto/3867/3867523m.jpg
  2005
 • /foto/3867/3867526m.jpg
  2005
 • /foto/8839/8839145m.jpg
  2005
 • /foto/8839/8839146m.jpg
  2005
 • /foto/6997/6997734m.jpg
  2005
 • /foto/8839/8839163m.jpg
  2006
 • /foto/3961/3961325m.jpg
  2009
 • /foto/4748/4748327m.jpg
  2012
 • /foto/4766/4766228m.jpg
  2012
 • /foto/4042/4042829m.jpg
  2013
 • /foto/5972/5972184m.jpg
  2016
 • /foto/6044/6044819m.jpg
  2016
 • /foto/6157/6157078m.jpg
  2016
 • /foto/6891/6891160m.jpg
  2017
 • /foto/6896/6896381m.jpg
  2017
 • /foto/6935/6935288m.jpg
  2017
 • /foto/6935/6935290m.jpg
  2017
 • /foto/6938/6938558m.jpg
  2017
 • /foto/6969/6969063m.jpg
  2017
 • /foto/7496/7496491m.jpg
  2018

Danuta B.°

Poprzednie: Odcinek Jelenia Góra - Lwówek Śl.
Kolej Doliny Bobru
Strona Główna Następne: Dworzec kolejowy Wleń