MENU
Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 1 w Zielonej Górze (wcześniej Szkoła Powszechna). Obecnie Sąd Rejonowy przy pl. Słowiańskim.

Dodał: Petroniusz° - Data: 2020-07-29 11:01:33 - Odsłon: 110
Rok 1950

Data: 2020:07:29 10:56:12  

  • /foto/8835/8835694m.jpg
    1950
  • /foto/8835/8835674m.jpg
    1952

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Poprzednie: Augustów Strona Główna Następne: Dom nr 8


Petroniusz | 2020-07-29 11:02:03
"Dnia 4 września 1950 r. odbyło się zebranie Komitetu Rodzicielskiego tutejszej szkoły. Na tym zebraniu Kierowniczka szkoły Ob. Modzelewska wygłosiła referat na temat "Szkoła w Polsce Ludowej". Po referacie Ob. Nowak przewodniczący Kom. Rodz. stawił wniosek, aby Szkoła Podstawowa Nr 1 stała się szkołą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdyż jedna szkoła T.P.D. na terenie Zielonej Góry jest niewystarczająca. Ogół rodziców przyjęło wniosek z zadowoleniem Po zebraniu Zarząd Komitetu Rodzicielskiego wysłał depeszę do Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Poznaniu w sprawie przemianowania szkoły. Z dniem 15 października Szkoła Podstawowa Nr 1 została przemianowana na Szkołę Podstawową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Nr 1 w Zielonej-Górze." (Cytat z kroniki szkolnej).