MENU
Josef Friebe , właściciel Gasthaus zum Kreuz zaprasza na zabawę

Dodał: Zbigniew Waluś° - Data: 2020-05-23 10:29:28 - Odsłon: 37
Rok 1935


Nazwa wsi utworzona została zapewne od niemieckiego imienia „Konrad" i słowa „Wald" (las). Prawdopodobnie odnosiła się do osoby właściciela lasu. Obecna nazwa miejscowości nawiązuje do lokalnej tradycji. Pierwsza wzmianka o Konradowie, wsi założonej na żyznych gruntach, pochodzi z 1346 roku. Wówczas miejscowość ta należała do dóbr karpieńskich i funkcjonowała według zasad prawa niemieckiego. Już w 1366 roku Konradów był wsią parafialną, a w 1416 roku wzmiankowano tu sędziostwo, które niewątpliwie powstało znacznie wcześniej. W 2 połowie XVI wieku i w 1 ćwierci XVII stulecia, w czasie niepokojów religijnych związanych z reformacją, Konradów tracił okresowo status wsi parafialnej i dołączony był do parafii w Nowym Waliszowie. W dobie wojny 30–letniej wieś znacznie zubożała, głównie ze względu na zniszczenia, kontrybucje i zarazy. W 1684 roku została sprzedana przez cesarską komisję alienacyjną i stała się własnością szlachecką, a w 1686 roku w ręce szlachty przeszło też sędziostwo. Dzięki temu, że Konradów założono na żyznych glebach stał się on w czasach nowożytnych dużą, rolniczą wsią z dość liczną warstwą kmieci (około 30 – 40). W późniejszym okresie nastąpił też rozwój rzemiosła np.: piekarstwo, piernikarstwo i rzeźnictwo, a także w niewielkim stopniu tkactwo oraz wytwórstwo przędzy. Rozwijał się też lokalny przemysł drzewny, młynarski i propinacyjny, a także handel, w tym handel zbożem. Dowodziło to niewątpliwie, że Konradów był w tym czasie zamożną wsią. Działała tu szkoła katolicka, wzmiankowana po raz pierwszy w 1789 roku. Do połowy XIX wieku Konradów podzielony był na dwie części, dominialną obejmującą większą część wsi i drugą z sędziostwem, mniejszą a w 2 połowie XIX wieku został scalony. W XIX stuleciu Konradów nadal pozostawał dużą miejscowością, w związku z czym po 1885 roku stał się siedzibą urzędu stanu cywilnego. Największą liczbę ludności wsi odnotowano w 1857 roku (900 osób). W 2 połowie XIX wieku wieś znalazła się na trasach turystycznych z Lądka na Przełęcz Puchaczówkę i Śnieżnik. Miała również charakter letniskowy. Po 1945 roku Konradów został ponownie zasiedlony. Ze względu na dobre warunki glebowo – klimatyczne zachował charakter rolniczy. W latach 70–tych XX wieku ulokowano w folwarku gospodarstw rolne wchodzące w skład Agrokompleksu „Sudety”, a po jego rozwiązaniu – PGR. Okresowo działała we wsi stacja turystyczna prowadzona przez PGT „Śnieżnik”. We wsi miał zostać utworzony duży ośrodek wczasowy, lecz koncepcja ta nie została zrealizowana. Obecnie znajduje się tu kilka gospodarstw agroturystycznych. Konradów nie wyludnił się jak inne wsie w okolicy i ma ustabilizowaną sytuację ludnościową. Część ludności zajmuje się nadal rolnictwem. Za BIP Ladek. Mieszkańcy w 1937r.. [Oprac. Z.Waluś]
* * *
Nazwy polskie po 1945 r:
Konradów, wieś, pow. bystrzycki, d. niem. Konradswalde [M.P. 1947 nr 37 poz. 297, obow. od 15.03.1947 r.];
- Wygon (ad/ Konradów), pow. bystrzycki, d. niem. Kühberge [M.P. 1948 nr 78 poz. 692, obow. od 08.11.1948 r.];
- Zagórnik (ad/ Konradów), pow. bystrzycki, d. niem Hinter dem Berge [M.P. 1949 nr 29 poz. 445, obow. od 13.05.1949 r.];
- Leśniaki (ad/ Konradów), pow. bystrzycki, d. niem. Wäldchen [M.P. 1950 nr 52 poz. 588, obow. od 08.05.1950 r.];
Nazwa aktualna od 28.02.2013 r:
Konradów, wieś, gm. Lądek-Zdrój, pow. kłodzki, SIMC: 0853145 [D.U. 2013 poz. 200 - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13.12.2012 roku w sprawie urzędowego wykazu nazw miejscowości i ich części].
(Leśniaki, Wygon, Zagórnik - nie ujęte w Wykazie). Źródło: ISAP: [Wynot. Stan]

 • /foto/7409/7409760m.jpg
  1900
 • /foto/8362/8362931m.jpg
  1925
 • /foto/8700/8700161m.jpg
  1931
 • /foto/6470/6470864m.jpg
  1933
 • /foto/8641/8641721m.jpg
  1937
 • /foto/386/386429m.jpg
  2011
 • /foto/445/445888m.jpg
  2011
 • /foto/445/445889m.jpg
  2011
 • /foto/3516/3516035m.jpg
  2012
 • /foto/5171/5171880m.jpg
  2014
 • /foto/5806/5806610m.jpg
  2015
 • /foto/5857/5857799m.jpg
  2015
 • /foto/6182/6182877m.jpg
  2016
 • /foto/6191/6191392m.jpg
  2016
 • /foto/6191/6191429m.jpg
  2016
 • /foto/6202/6202518m.jpg
  2016
 • /foto/6203/6203813m.jpg
  2016
 • /foto/6203/6203886m.jpg
  2016
 • /foto/6201/6201627m.jpg
  2016
 • /foto/6227/6227351m.jpg
  2016
 • /foto/6227/6227377m.jpg
  2016
 • /foto/6227/6227381m.jpg
  2016
 • /foto/6218/6218949m.jpg
  2016
 • /foto/6223/6223138m.jpg
  2016
 • /foto/6223/6223144m.jpg
  2016
 • /foto/6223/6223145m.jpg
  2016
 • /foto/6230/6230324m.jpg
  2016
 • /foto/6230/6230399m.jpg
  2016
 • /foto/6609/6609334m.jpg
  2017
 • /foto/6882/6882251m.jpg
  2017
 • /foto/8425/8425294m.jpg
  2019
 • /foto/8510/8510408m.jpg
  2020

Landecker Stadtblatt und Nachrichten 1874-1941

Poprzednie: Budynek nr 6 (nie istnieje) Strona Główna Następne: Zamek Janowiec nad Wisłą (ruiny)