MENU
 Zobacz to zdjęcie w artykule (1) 
Pałac w Stanowicach został rozbudowany w II poł. XVIII w. przez Karla Triechela. Domniemanym autorem projektu rozbudowy jest Karl Lüdecke. Po wojnie użytkowany przez miejscowy PGR, w nowych czasach stanowi własność prywatną. Otoczony budynkami folwarcznymi i parkiem. Od tej strony teren otacza wysoki mur ogrodzenia (na pierwszym planie).

Dodał: Danuta B.° - Data: 2020-05-12 13:37:17 - Odsłon: 224
13 sierpnia 2013

Data: 2013:08:13 17:14:00  


Przedstawiciele rodu von der Marwitz wznieśli w Stanowicach dwór datowany na przełom XVII i XVIII wieku. Budynek ten został gruntownie przebudowany w 2. poł. XVIII wieku z inicjatywy radcy wojennego Wilhelma Gottfrieda Bayera.
Obecny kształt budowli reprezentujący cechy eklektyzmu z przewagą form neorenesanso­wych pochodzi z lat 1870-1871 i wiąże się z przebudową oraz rozbudową jaka miała miej­sce z inicjatywy ówczesnego właściciela dóbr ziemskich Carla Treichela. Wzniesiono wów­czas dwa nowe skrzydła oraz dominantę w formie wieży. Kolejnym właścicielem dóbr zo­stał w 1898 roku Georg Treichel, który w 1912 roku otrzymał indygenat szlachecki. Do­bra stanowickie znajdowały się w rękach tej rodziny do 1945 roku.

Pałac przetrwał działania wojenne w stanie nienaruszonym, jednak po 1945 roku znisz­czeniu lub rozproszeniu uległ jego wystrój oraz wyposażenie wnętrz. Park pałacowy wo­bec braku opieki oraz rabunkowej gospodarki uległ w znacznej mierze dewastacji. W okre­sie powojennym w budynku pałacu umieszczono biura Państwowego Gospodarstwa Rol­nego w Baczynie – Zakład Rolny w Stanowicach. Na piętrze korpusu głównego założono przedszkole, natomiast w skrzydłach zlokalizowano mieszkania pracownicze, zlikwidowa­ne ostatecznie w 1976 roku

  • /foto/8703/8703850m.jpg
    1908

Danuta B.°

Poprzednie: Dom nr 11 Strona Główna Następne: EKO-BIO-Energetyczne Gospodarstwo Rolne Stanowice


Danuta B. | 2020-05-12 23:39:37
O, fajnie to ogarnąłeś, dzięki. Nie za ciemne to zdjęcie?
maras - Administrator | 2020-05-13 00:22:57
W sam raz :)