MENU
ZNACZNIKI
 Zobacz to zdjęcie w artykule (1) 
Cukrownia Wrocław. Widok w kierunku Sołtysowic.

Dodał: Neo[EZN]° - Data: 2005-04-13 12:06:01 - Odsłon: 4665
28 marca 2005


Cukrownia "Wrocław" została zbudowana w 1890 r. pomiędzy ówczesnym Wrocławiem, a wsią Psie Pole (Hundsfeld) . Była własnością spółki Schottwitz A.Cr zawiązanej przez panów Theodora Ehrlicha i Hansa Fromberga. W roku tym zbudowano budynek główny cukrowni (obecną surownię) wraz z kotłownią i 86 metrowym kominem oraz zaplecze mieszkalne . W odniesieniu do współczesnych technik , cukrownia opierała proces produkcji na dość prymitywnych technologich , słabo jeszcze zorganizowanych w linię produkcyjną , lecz już wówczas jej przerób dobowy buraków wynosił około 1000 t buraków na dobę.. Do lat 20-tych XX wieku cukrownia produkowała cukier surowy. W latach 1922 - 1931 cukrownia przechodziła gruntowną modernizację , w wyniku której jej zdolność przerobu buraków wzrosła do 1900 t buraków na dobę , co należy uznać jako wysoką i rzadko spotykaną skalę produkcji cukru pojedynczej europejskiej fabryki . II wojna światowa poczyniła wiele szkód. W 1945 r. spalony został budynek magazynu wysłodków, zbombardowany duży magazyn cukru nr 4 i 5 i od wybuchu min uszkodzony został budynek wirowni, biur i budynek wagi wozowej.Po zakończeniu działań wojennych cukrownię upaństwowiono i już w roku 1945 podjęto przygotowania do jej uruchomienia. Część urządzeń ściągnięto m.in. ze zniszczonej wojną cukrowni w Bierutowie . Pierwsza powojenna kampania trwała od 08.11.1946 r. do 02.02.1947 r. Przerobiono 60000 ton buraków i wyprodukowano 6837 ton cukru, 150 ton wysłodków suchych i 2389 ton melasu. Przerób dobowy wynosił 880 ton. Cukrownia organizacyjnie wchodziła w skład Przedsiębiorstwa Panstwowego Cukrownie Dolnośląskie jako jeden z jego zakładów produkcyjnych. Kolejne modernizacje prowadzone od 1959 r. przebudowały proces technologiczny z operacji periodycznych na ciągłe , unowocześniały wyposażenie , wprowadzały dość szeroko automatyzację procesów . Dziś automatyzacja procesów Cukrowni Wrocław w dużym stopniu oparta jest o systemy elektroniczne i informatykę. W wyniku kolejnych etapów modernizacyjnych przerób cukrowni wzrósł do ok. 3000 ton buraków na dobę , zainstalowano urządzenia umożliwiające produkcję własnej energii elektrycznej o mocy 6 MW . Poczyniono również duże postępy w dziedzinie ochrony środowiska , budując w 1979 r. stacje odpylania spalin kotłowych , oraz w 1987 rbiologiczną oczyszczalnię ścieków , spełniającą wymogi nowoczesnych norm . Obecnie w starych murach pomieszczona jest całkiem nowoczesna fabryka. W 1990r. decyzjami rządowymi zlikwidowana została struktura wielozakładowych przedsiębiorstw cukrowniczych i Cukrownia "Wrocław" z zakładu podległego P.P. Ckrownie Dolnośląskie została przekształcona w samodzielne Przedsiębiorstwo Państwowe - Cukrownia Wrocław. W 1995r cukrownia zmieniła formę organizacyjną uzyskując status spółki akcyjnej i w tej formie działa do dziś jako Cukrownia "Wrocław" Spółka Akcyjna , wpisana jest do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu pod numerem KRS 75918. W pierwszym okresie istnienia spółki 100% akcjonariuszem był Skarb Państwa , który w 1996r 51% akcji przekazał tworzonej Śląskiej Spółce Cukrowej S.A. Obecnie większościowy pakiet akcji S.S.C. S.A. został wykupiony przez Saint Louis Sucre -koncern francuski którego głównym akcjonariuszem jest niemiecki koncern cukrowniczy -SÜEDZUCKER A.G. Obecnie kapitał akcyjny Cukrowni Wrocław S.A. wynosi 15 844 00 zł. Areał surowcowy Cukrowni "Wrocław" wynosi 3900 ha i położony jest w powiatach: wrocławskim, trzebnickim, namysłowskim i oławskim. Zdolność przerobowa Cukrowni "Wrocław" wynosi obecnie 3000 - 3200 ton buraków na dobę, co umożliwia dobową produkcję cukru w granicach 500 t. Głównym produktem Cukrowni "Wrocław" jest cukier biały kryształ niesegregowany pakowany w 25 i 50 kg worki oraz w opakowania 1 kg.

 • /foto/3921/3921748m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/391/391927m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/364/364391m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/9/9874m.jpg
  1930
 • /foto/9/9875m.jpg
  1940
 • /foto/9/9876m.jpg
  1940
 • /foto/127/127625m.jpg
  1942
 • /foto/9/9871m.jpg
  1945
 • /foto/9/9877m.jpg
  1945
 • /foto/9/9878m.jpg
  1985
 • /foto/9/9866m.jpg
  2003
 • /foto/9/9868m.jpg
  2003
 • /foto/9/9879m.jpg
  2003
 • /foto/9/9864m.jpg
  2003
 • /foto/5/005893m.jpg
  2003
 • /foto/5/005894m.jpg
  2003
 • /foto/39/39386m.jpg
  2005
 • /foto/40/40287m.jpg
  2005
 • /foto/47/47222m.jpg
  2005
 • /foto/58/58341m.jpg
  2005
 • /foto/99/99860m.jpg
  2006
 • /foto/100/100018m.jpg
  2006
 • /foto/71/71196m.jpg
  2006
 • /foto/71/71199m.jpg
  2006
 • /foto/196/196581m.jpg
  2006
 • /foto/196/196582m.jpg
  2006
 • /foto/299/299435m.jpg
  2007
 • /foto/147/147488m.jpg
  2007
 • /foto/147/147489m.jpg
  2007
 • /foto/147/147491m.jpg
  2007
 • /foto/246/246286m.jpg
  2008
 • /foto/300/300448m.jpg
  2009
 • /foto/305/305372m.jpg
  2009
 • /foto/3826/3826668m.jpg
  2013

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (Klejos, Krzyc, Westend) , http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/

Poprzednie: Karłowice - zdjęcia lotnicze Strona Główna Następne: Pałac Jeleniów