MENU
ZNACZNIKI
Unikatowy plan majątku Krzymów, sporządzony na moją prośbę przez mojego wujka, na podstawie jego wspomnień z dzieciństwa i lat młodzieńczych. Strzałki przy budynkach oznaczają wejścia.

Dodał: jawc - Administrator° - Data: 2019-12-01 17:18:28 - Odsłon: 75
listopad 2019


Krzymów – dawny majątek (folwark), obecnie formalnie osada leśna w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria. Nr SIMC: 0001815 .
Adresowo Krzymów jest przypisany do wsi Karolina, a w strukturach kościelnych do parafii św. Stanisława Biskupa w Sobikowie.
W latach 1975–1998 osada Krzymów administracyjnie należała do województwa warszawskiego.
------------------------------
Folwark Krzymów nosił początkowo, w latach 1882-1907, nazwę Walerów. W 1882 r. został wydzielony przez jego właściciela Karola Funka z dóbr Czaplinek do oddzielnej księgi hipotecznej.
W lutym 1884 r. folwark Walerów został kupiony przez Feliksa Baranieckiego, a w 1901 r. – przez hrabiego Aleksandra Stenbok-Fermora, który w 1907 r. sprzedał Walerów Lucjanowi Krzymuskiemu, od nazwiska którego pochodzi obecna nazwa miejscowości - Krzymów. Lucjan Krzymuski był także współwłaścicielem dóbr Czaplinek. Po śmierci Lucjana Krzymuskiego, w wyniku postępowania spadkowego w 1921 r. prawa do jednej połowy spadku nabyli synowie zmarłego: Jerzy Wiktor, Zdzisław Andrzej, Zygmunt Lucjan i Tomasz Antoni; właścicielką drugiej połowy została wdowa Emilia z Jaskułowskich Krzymuska. W 1922 r. majątek Krzymów został sprzedany Antoniemu Księżopolskiemu za kwotę 52 miliony marek polskich. W 1923 r. właścicielem Krzymowa stał się Stanisław Mroczkowski; cena sprzedaży wyniosła wówczas w wyniku inflacji aż 12 miliardów 79 tysięcy 609 marek polskich. St.Mroczkowski w 1924 r. sprzedał Krzymów Marianowi Szymonowi Gołaszewskiemu za 160230 złotych. Po śmierci Sz.Gołaszewskiego w 1925 r., w 1926 r. właścicielką majątku stała się wdowa po nim, Stanisława Zofia ze Świetlickich Gołaszewska. Kolejnymi właścicielami Krzymowa byli od 1927 r. Maria Erbe, Rudolf Erbe i Henryk Mikłaszewski. W roku 1928 Rudolf Erbe pozbył się swojej części na rzecz pozostałych współwłaścicieli.
[na podstawie: Ewa i Włodzimierz Bagieńscy „Czaplinek, Krzymów” („Historia wokół nas”, miesięcznik „Co i jak”, nr 26 (6/2000)]
W okresie tuż przedwojennym i do 1945 r. właścicielem lub dzierżawcą (brak jednoznacznych informacji) majątku Krzymów był Karwowski. Podczas II w.ś. prawdopodobnie działał w podziemiu i prawdopodobnie zginął w Powstaniu Warszawskim.
---------------
W płd.-wsch. części osady Krzymów znajdują się zabudowania dawnego folwarku. Znajdował się tam m.in. nowoczesny młyn piętrowy, murowany, kryty blachą. Młynarzem w latach 20. i 30. był Maksymilian Kotarski; w 1939 r. – Stanisław Wieczorkowski. W młynie był telefon (nr 41 wg książki tel. z 1939 r.).
Rządcą w folwarku w latach 30. i do 1945 r. był Jan Roszak.
Po II w.ś. na bazie dawnego folwarku została utworzona spółdzielnia produkcyjna. Po jej likwidacji na początku lat 90.[?], na bazie odbudowanych i przebudowanych budynków folwarcznych, firma PHPU Arkol Sp. z o.o. z Warszawy uruchomiła w 1996 r. zakład produkcyjny mebli (adres: Karolina 60).
W centralnej części Krzymowa usytuowany jest budynek dawnego dworu w stylu klasycystycznym, pochodzący z XIX w. Po II w.ś. był to budynek mieszkalny. Obecnie opuszczony [?].
W płn.-zach. części Krzymowa znajduje się budynek zwany przez mieszkańców folwarku ‘pałacykiem’ (już podczas okupacji był opuszczony; obecny adres Karolina 63 – brak danych n/t jego obecnego stanu i funkcji) oraz kilka mniejszych budynków; obecnie ma tam siedzibę Leśnictwo Sierzchów (wcześniej leśniczówka Krzymów, adres: Karolina 64).
Na terenie osady Krzymów znajdują się pomniki przyrody:
- 4 dęby szypułkowe, w tym dąb im. Czesława Wycecha (obwód 402 cm, wys. 31 m, nr rej. 522),
- klon zwyczajny (obwód 2,7 m, wys. 18 m).

[jawc, wg różnych źródeł internetowych oraz relacji rodzinnych]

Zbiory prywatne - jawc

Poprzednie: Restauracja Karczma Rzym Strona Główna Następne: Odcinek Orląt Lwowskich - Śrubowa


MacGyver_74 | 2019-12-10 12:47:55
Cenne.