Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Dzwonnica
1
 
Kaplica polowa
3
 
 
 
 
  ID: 8336704

Kościół św. Jana ChrzcicielaBudowa
1828-1834
 
Kościół p.w.św.Jana Chrzciciela w Dobczycach jest przykładem budowli klasycystycznej o cechach stylu józefińskiego z 2 ćwierci XIX wieku (1828-1834), zwartej konstrukcji i grubych murach. Wymurowany został z kamienia łączonego z cegłą. Jest to budowla na rzucie krzyża łacińskiego, orientowana, jednonawowa z wbudowaną w korpus kościoła - na osi nawy głównej - wieżą. Do ściany prezbiterium przylega od północy czworoboczna kruchta, a po przeciwnej stronie - czworoboczna zakrystia. Ściany świątyni nie ...
Kościół p.w.św.Jana Chrzciciela w Dobczycach jest przykładem budowli klasycystycznej o cechach stylu józefińskiego z 2 ćwierci XIX wieku (1828-1834), zwartej konstrukcji i grubych murach. Wymurowany został z kamienia łączonego z cegłą. Jest to budowla na rzucie krzyża łacińskiego, orientowana, jednonawowa z wbudowaną w korpus kościoła - na osi nawy głównej - wieżą. Do ściany prezbiterium przylega od północy czworoboczna kruchta, a po przeciwnej stronie - czworoboczna zakrystia. Ściany świątyni nie posiadają polichromii i utrzymane są w jednolitym, białym kolorze (efekt ostatnio prowadzonych prac remontowych). Szczyt wieży kościoła wieńczy herbowy krzyż Jagiellonów z podwójnymi ramionami.

We wnętrzu świątyni znajduje się pięć ołtarzy. Trzy z nich (główny i dwa boczne) tworzą całość stylową i kompozycyjną. Wykonane zostały w stylu klasycystycznym w 1851 roku przez Kajetana Domasiewicza z Nowego Sącza. Obrazy do tych trzech ołtarzy: św.Jana Chrzciciela na puszczy (w głównym ołtarzu), Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej i św.Józefa z Dzieciątkiem namalował nieznany z nazwiska profesor Akademii Lwowskiej.
Przy bocznej ścianie nawy głównej (po stronie południowej) znaduje się czwarty ołtarz. Drewniany ołtarz, z ustawionymi w węższych polach bocznych nastawy rzeźbami św.Wojciecha i św.Stanisława biskupa, reprezentuje styl późnego baroku i pochodzi z 2 poł.XVIII wieku. Centralne pole ołtarza zajmuje obraz przedstawiający Trójcę Świętą (na zasuwie umieszczony był obraz śś. Kryspina i Kryspiniana, obecnie zawieszony na ścianie świątyni). W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowy, pochodzący z 2 poł.XVIII wieku obraz Ecce Homo.
Piąty ołtarz stoi również przy bocznej, północnej ścianie nawy i pochodzi z przełomu XVIII/XIX wieku. Wykonany z drewna stanowi przykład połączenia dwóch stylów: barokowego i klasycystycznego. Pole środkowe ołtarza zajmuje obraz Stygmatyzacji św. Franciszka wykazujący cechy stylu późnobarokowego z 2 poł.XVIII wieku (na zasuwie ołtarza umieszczony był obraz przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego - obecnie na bocznej ścianie prezbiterium). W zwieńczeniu ołtarza umieszczony jest owalny obraz św. Kazimierza.

Na bocznej ścianie nawy głównej znajduje się jeszcze jeden (trzeci - osobny) obraz przedstawiający siedzącą na tronie Matkę Bożą z Dzieciątkiem przekazującą św.Dominikowi i św.Katarzynie różaniec.
Boczne ściany świątyni zdobią stacje Drogi Krzyżowej namalowane na blasze przez Aleksandra Stochowicza w 1849 roku. Ufundował je Wincenty Kański wraz z żoną Beatą.

We wnętrzu świątyni znajdują się również zasługujące na uwagę, klasycystyczna ambona i prospekt organowy (na chórze muzycznym). Drewniana ambona wykonana została przez tego samego artystę, którego dziełem jest zespół trzech ołtarzy - Kajetana Domasiewicza z Nowego Sącza w 1851 roku i razem z nimi stanowi pewnego rodzaju całość kompozycyjną. Nieco wcześniejszy, bo pochodzący z 1848 roku, jest klasycystyczny prospekt organowy wykonany przez Duchańskiego ze Lwowa.

W części prezbiterialnej kościoła, wmurowano w ściany cztery tablice nagrobne. Po stronie prawej umieszczono trzy płyty wykonane z czarnego marmuru pochodzące z XIX wieku. Poświęcone zostały rodzinie Turnau - właścicielom Dobczyc. Po lewej stronie prezbiterium znajduje się, zasługujące na uwagę, epitafium Sebastiana Lubomirskiego. Nagrobek pochodzi jeszcze z 1594 roku. Wykonany z białego marmuru, wykazuje cechy stylu renesansowego.

Przy głównych drzwiach wejściowych, pod chórem stoi kamienna chrzcielnica (obecnie kropielnica) wykazująca cech stylu późnobarokowego, pochodząca z XVIII wieku. Druga chrzcielnica (obecnie również kropielnica), ustawiona na zewnątrz kościoła przy bocznym wejściu, wykazuje cechy stylu późnorenesansowego z końca XVI wieku. Obydwie chrzcielnice - podobnie jak epitafium - pochodzą ze starej, XVI-wiecznej świątyni. (
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 2019-10-26
  komentarze: 0
  Kościół św. Jana Chrzciciela - nad krzyżem widoczny zegar słoneczny.
 • Data: 2019-10-26
  komentarze: 0
  Kościół św. Jana Chrzciciela.
 • Data: 2019-10-26
  komentarze: 0
  Wejście boczne do świątyni.
 • Data: 2019-10-26
  komentarze: 0
  Kościół św. Jana Chrzciciela - widok na wieżę z wejściem głównym.
 • Data: 2019-10-26
  komentarze: 0
  ul. Stare Miasto - widok na kościół.
 • Data: 2019-10-26
  komentarze: 0
  Kamień węgielny z 1999 r. - wmurowany po prawej stronie obok głównego ...