MENU
Fragment Messtischblattu 1:25k, arkusz 5065 Ingramsdorf (Imbramowice) z widokiem na pierwotny przebieg linii kolejowej (obecnie 274) przez Mietków do Imbramowic. W związku z budową zbiornika zaporowego na Bystrzycy przesunięto tory o ok. 1 km na północ od pierwotnego przebiegu. Stary tor (na czerwono) jest dziś linią 970 - odgałęzieniem od linii 274 do kopalni kruszywa Mietków. Nowy przebieg linii nr 274 zaznaczono na zielono. Na mapę naniesiono również zasięg wód istniejącego zbiornika. Źródło mapy: mapster.pl

Dodał: moose (administrator)° - Data: 2019-09-14 13:23:24 - Odsłon: 47
Rok 1936

Posterunek odstępowy Mietków stanowi trapezowe przejście rozjazdowe pomiędzy torami linii nr 274. Odgałęzia się tu niespełna trzykilometrowa linia nr PLK 970 doprowadzająca po 1,1 km do torów zdawczo-odbiorczych i zakładowych bocznicy Mietków Majkoltrans (należącej do Eurovia Kruszywa). Ruch pociągów na posterunku prowadzony jest przez nastawnię "Mk", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Około kilometra od posterunku w kierunku Jaworzyny Śląskiej znajduje się przystanek osobowy Mietków.

Jednotorowa linia nr 970 powstała w śladzie pierwotnego przebiegu dwutorowej linii nr 274 z 1843 r. odchodząc w km 28,000 LK 274 gdzie pobiegła nowym śladem w związku z budową Jeziora Mietkowskiego. Przełożenia linii dokonano w roku 1980, ale ze względu na to, że jezioro było projektowane już w czasach niemieckich, to nowy ślad linii był niejako gotowy wraz z wykopami i wiaduktem nad polną drogą już od co najmniej lat 40. W roku 1980 przez pewien czas tor nr 1 biegł już po nowym śladzie, a tor nr 2 jeszcze po starym szlaku, zatem przełączania linii dokonywano etapami. W km 29,150 dawnego przebiegu LK 274 (km 0,410 LK 970) linia wchodzi w dawny ślad LK 274. Nie wymieniono tutaj ani sieci trakcyjnej (od 1965 r.) ani torów. W km 30,210 (ok. km 1,47 LK 970) dawnego przebiegu LK 274 znajdowała się pierwotna stacja Mietków z 1843 r. zamknięta w 1980 (lub raczej ok. 1982 r. z uwagi na problem z odwodnieniem wykopu nowego przebiegu linii 274) po utworzeniu nowego przystanku 700 metrów dalej. Po likwidacji stacji tory, sieć trakcyjna i budynki pozostały i na tej bazie utworzono stację zakładową Mietków WKSM.

W 1980 r. (lub 1982 r.) z powodu budowy Jeziora Mietkowskiego, skorygowano przebieg LK nr 274, którą przesunięto na północ prowadząc ją w specjalnie przygotowanym wykopie ponad Borzygniewem w kierunku Imbramowic (istniał już od lat 40 - wz. z planami przedwojennymi budowy jeziora). Dawną linię zakończono kozłem kilkadziesiąt metrów przed ścianą zapory. W latach 80 i 90. linię obsługiwano także ciężkim taborem elektrycznym, obecnie linia nie jest zelektryfikowana, a do części zarządzanej przez PLK stoją słupy z elektryfikacji z lat 60.

Na terenie zakładu Eurovia Mietków znajdują się następujące tory:
- 101a - żeberko ochronne, dł. 36 m
- 101 - tor rozładunkowy, wagowy, dł. 1028 m
- 102 - tor zdawczo-odbiorczy, dł. 820 m
- 104 - tor zdawczo-odbiorczy, dł. 639 m
- 106 - tor zdawczo-odbiorczy, dł. 555 m
- 108 - tor rozładunkowy, dł. 270 m
- 114 - tor odstawczy dla wagonów uszkodzonych, dł. 15 m
- 116 - tor postojowy dla lokomotyw, dł. 51 m
- 120 - tor załadunkowy kruszywa, dł. 575 m
- 122 - tor załadunkowy kruszywa, dł. 530 m

(moose, różne źródła głównie semaforek.kolej.org.pl A. Karwata, uzup. SP32)

  • /foto/8216/8216925m.jpg
    2018
  • /foto/8216/8216926m.jpg
    2018
  • /foto/8216/8216930m.jpg
    2019

www.amzp.pl , Archiwum Map Zachodniej Polski , Poznań 2006

Poprzednie: Lemierzyce Strona Główna Następne: Głuchowo


SP32 | 2019-10-03 20:33:55
Ciekawostka - na linii nie zmieniono kilometrażu stacji, zafunkcjonowała tzw. "ukryta setka".