Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Rzeka Białka w Bystrej
1
 
 
 
 
  ID: 8213287

Rzeka Biała (Białka)

Bialka 
Rzeka Biała (niem. Bialka) – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły w górnym biegu Białka. Długość rzeki wynosi 28,6 km, a powierzchnia dorzecza – 139 km².
Źródlisko Białej znajduje się na wschodnich stokach góry Magura, w gminie Buczkowice na wysokości ok. 512 m n.p.m[2]. Rzeka przepływa przez Pogórze Śląskie, uchodzi w Dolinie Wisły w obrębie Czechowic-Dziedzic, na wysokości 242 m n.p.m. W dolnej części doliny Białej znajduje się kilka kompleksów stawów w Bielsku-Białej i Bestwinie.
...
Rzeka Biała (niem. Bialka) – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły w górnym biegu Białka. Długość rzeki wynosi 28,6 km, a powierzchnia dorzecza – 139 km².
Źródlisko Białej znajduje się na wschodnich stokach góry Magura, w gminie Buczkowice na wysokości ok. 512 m n.p.m[2]. Rzeka przepływa przez Pogórze Śląskie, uchodzi w Dolinie Wisły w obrębie Czechowic-Dziedzic, na wysokości 242 m n.p.m. W dolnej części doliny Białej znajduje się kilka kompleksów stawów w Bielsku-Białej i Bestwinie.

Główne dopływy: Białka, Olszówka, Straconka, Niwka, Krzywa i Kromparek.

Miejscowości nad Białą to: Bystra, Bielsko-Biała, Bestwina, Kaniów oraz Czechowice-Dziedzice.

Przez wiele wieków Biała była rzeką graniczną – etniczną, diecezjalną i państwową, rozdzielającą historyczne tereny Śląska i Małopolski. Początkowo stanowiła granicę pomiędzy dawnymi diecezjami: wrocławską i krakowską, a od 1783 granicę diecezji tarnowskiej.

Od 1316 roku granica początkowo między śląskimi księstwami: cieszyńskim (od 1572 r. wyodrębnionym z niego państwem bielskim) i oświęcimskim, potem po inkorporacji tego ostatniego do Korony w 1456 – między Królestwem Polskim a ziemiami korony czeskiej. W czasie rozbiorów od 1772 roku rozdzielała prowincje imperium Habsburgów: Galicję i Śląsk Austriacki, stanowiła także rzekę graniczną pomiędzy miastami Białą a Bielskiem do połączenia tych miast w jeden organizm w XX wieku. Po II wojnie światowej do końca 1950 roku, kiedy to gminę Bystra-Wilkowice, obejmującą m. in. Bystrą Krakowską, przeniesiono z województwa krakowskiego do katowickiego, granica między tymi województwami.
Za
Pokaż więcej Pokaż mniej