MENU
Posterunek odgałęźny Targówek choć niezmiennie czynny, nie jest jednak obsługiwany już ze sfotografowanej nastawni - zdalna obsługa odbywa się z nastawni WPE stacji Warszawa Praga.
Był kiedyś pociąg towarowy nr 77090 relacji Białystok Centralny - Warszawa Praga: rano, gdy skład wciągał się po wzniesieniu ze stacji Warszawa Wileńska Marki na torowisko posterunku zazwyczaj w oknie nastawni ukazywała się postać pięknej dyżurnej ruchu - my młodzi faceci wpatrywaliśmy się z lokomotywy w nią jak urzeczeni - pani dyżurnej te adoracje sprawiały wyraźną przyjemność:)
Zdjęcie to ściśle koresponduje ze zdjęciem

Dodał: Festung° - Data: 2019-08-11 23:28:40 - Odsłon: 65
16 czerwca 2018

Data: 2018:06:16 11:07:02  


Stacja Warszawa Praga to największa towarowa normalnotorowa kolejowa stacja rozrządowa spośród trzech warszawskiego węzła kolejowego (Warszawy Głównej Towarowej – WGT i Warszawy Wschodniej Towarowej – WWT).). Stacja położona jest w prawobrzeżnej części Warszawy na długości przeszło 6 km – fizycznie zaczyna się od nastawni okręgu nastawczego WPTm (d. posterunku odgałęźnego Antoninów) usytuowanego przy ul. Naczelnikowskiej na Targówku, a kończy za Kanałem Żerańskim w dzielnicy Białołęka.

W obrębie stacji znajdują się trzy przystanki kolejowe: Warszawa Praga, Warszawa Toruńska i Warszawa Żerań, przez tory których prowadzony jest, obok pasażerskiego ruchu podmiejskiego i dalekobieżnego, ruch tranzytowy, stacja bowiem za pośrednictwem 10 łącznic skomunikowana jest ze wszystkim liniami kolejowymi WWK.
Oś stacji położona jest na km 12,108 linii nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny i wypada mniej więcej na wysokości wiaduktów Trasy Toruńskiej.
Współrzędne geograficzne: 52.283849, 21.018874.

Głównym zadaniem stacji jest rozrządzanie składów pociągów towarowych, formowanie nowych i wyprawianie ich w dalszą drogę. Wiąże się to z obrządzaniem wagonów (naprawą bez wyłączenia z ruchu lub z wyłączeniem poprzez skierowanie do najbliższego zakładu naprawy taboru), dokonywanie prób hamulca zespolonego etc.
Na stacji znajdują się dwie górki rozrządowe: zasadnicza z systemami zdalnego rozrządu i automatycznych hamulców torowych oraz pomocnicza, położona w południowej części stacji (tzw. odejściu). Przemieszczanie składów i ruch pociągów prowadzony jest za pośrednictwem 5 nastawni, w tym jednej b. nowoczesnej WPE, która zastąpiła dotychczasowe posterunki odgałęźne: Michałów, Targówek i Jagiellonkę.
Stacja obsługuje kilka bocznic, m.in. do elektrociepłowni Żerań, zespołu pofabrycznego FSO, cementowni Warszawa itd.

Historia stacji zaczyna się w czasach budowy Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, tj. w roku 1877, w którym oficjalnie oddano do eksploatacji linię kolejową o długości aż 522 km i prześwicie 1524 mm od graniczącej z Prusami Mławy, poprzez Warszawę i Lublin, do Kowla (ob. na Ukrainie) skończywszy.
W miejscu, w którym znajduje się obecnie na stacji Warszawa Praga tzw. karambol, tj. rampa do rozładunku uszkodzonych w czasie rozrządu wagonów, zbudowano jeszcze w trakcie budowy Priwislinskiej żeleznej dorogi bodaj największy na wówczas dworzec kolejowy: Dworzec Warszawa-Praga. Dworzec nie dotrwał naszych czasów – spłonął w 1915 r. Jego miejsce zajął drewniany obiekt, który rozebrany został definitywnie w 1974 r. zastąpiony istniejącą do dzisiaj poczekalnią obecnego p.o. Warszawa Praga.

Póki co, czasy świetności stacji, mimo jej kilkakrotnej przebudowy, rozbudowy i modernizacji minęły, mam nadzieję, że nie bezpowrotnie. Na razie wgląda to tak, jakby stacja pracowała na 20% swoich możliwości: zamknięto większość bocznic i zlikwidowano obsługujące je pociągi z ciekawym systemem numeracji, tzw. efek, zaczynający się literą F, np. F1 do F 15 (i zwrotnych F2 do F16), w l. 2006-2007 zburzono Lokomotywownię Główną Warszawa Praga z całym jej zapleczem, zdegradowano Wagonownię Pragę tworząc z niej skromny zlepek ze zlikwidowanych szeregu innych (np. odolańskiej, ostrołęckiej, siedleckiej, małaszewickiej, białostockiej ) i z kilkunastu Oddziałów Zamiejscowych z punktami naprawy bieżącej z wyłączeniem, podległych ww. jednostkom.

Zlikwidowano komisariat Kolejowej Policji, strażnicę SOK z psiarnią, magazyn wojskowy, stację paliw, schroniska manewrowych, noclegownię, dwie przychodnie kolejowe, pozamykano nastawie, posterunki rewidenckie, zburzono towarzyszącą stacji samochodownię PKP, Ogród Kolejowy nr 2 i wiele innych (np. działki radiową i telekomunikacyjną).
Ekspedycja kolejowa, kiedyś znacząca w budżecie PKP pozycja, można powiedzieć, że nie istnieje.

W 2017 r. tereny stacji zostały uszczuplone poprzez sprzedaż miastu 11 ha terenów kolejowych leżących wzdłuż ul. Wysockiego, na których ma być zbudowane osiedle na ok. 10 tys. mieszkańców, a co najciekawsze, wg MPZP miał być zbudowany tu most Krasińskiego łącznie z trasą tegoż imienia.
Ciekawostką jest też to, że wg Urzędu Transportu Kolejowego oficjalnymi danym kontaktowymi jest jedno z pomieszczeń biurowca – d. obiektu FSO - zlokalizowanego przy ul. Jagielońskiej 68, a żeby śmieszniej było: formalnie w innej dzielnicy Warszawy niż stacja.
To na razie tyle.

11 sierpnia 2019 napisał Festung

Festung°

Poprzednie: Starotorze linii 274 (ul. Wrocławska) Strona Główna Następne: Panoramy Iławy