MENU
Kościół Trójcy Świętej w Paszenkach.

Dodał: FM° - Data: 2019-06-11 23:03:57 - Odsłon: 17
Rok 1936


Kościół Trójcy Świętej w Paszenkach powstał najprawdopodobniej w 1717 r. jako cerkiew unicka. Fundatorami cerkwii byli Firlejowie. W 1875 r. przeszła na własność parafii prawosławnej. W 1930 r. świątynia została zrewindykowana na rzecz Kościoła katolickiego. Jest to budowla drewniana, jednonawowa, o konstrukcji zrębowej. Nawa wzniesiona na planie ośmiokąta. Na wyposażeniu kościoła znajduje się unicka ikona Matki Bożej z XVII-XVIII w.

Biblioteka Cyfrowa WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Poprzednie: Sanatorium uzdrowiskowe Stoczniowiec
Pałac Römischa (dawny)
Strona Główna Następne: Perony i torowiska stacji Namysłów