Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
Prace przy przebudowie - czerwiec 2019
Trapp: Już - zmiksowały mi się poprzednio pliki przy pomniejszaniu.
Kościół Wniebowzięcia NMP, Ligota Książęca
MR1990: Ten "wielki trawnik" to teren dawnego, zniwelowanego cmentarza. Niemiecka nekropolia funkcjonowała wokół kościoła, polscy mieszkańcy urządzili cmentarz na działce sąsiedniej.
Pomnik wojskowy, Sulechów
Hellrid: Pomnik wg. strony starysulechów znajdował się na terenie koszar, za obecnym murem przy ulicy Wojska Polskiego, z tyłu widoczne bloki 17, 18, ustawiam znacznik.
Pomnik wojenny (Sulechów), Sulechów
Hellrid: Można by sprecyzować nazwę pomnika, bo dotyczy I wojny światowej.
Budynek nr 29, ul. Grunwaldzka, Głuszyca
SIERP: Ten sam. ;)
Park Rusinowa, Wałbrzych
moose (administrator): Dobre. :)

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

moose (administrator)
MR1990
Hellrid
MR1990
jawc - Administrator
panAeL
panAeL
panAeL
panAeL
Popski
t.ziemlicki@wp.pl
Popski
panAeL
panAeL
Popski
Popski
panAeL
Popski
rok - Administrator
Petroniusz (admin)
panAeL

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Wałbrzyskie wysypiska śmieci - składowiska odpadów
Autor: Petroniusz (admin)°, Data dodania: 2019-05-29 20:27:11, Aktualizacja: 2019-05-29 20:35:06, Odsłon: 460

Niedługo utoniemy w śmieciach. Co się dzieje z odpadami, które produkujemy?

"Polacy produkują coraz więcej śmieci. Na głowę to już ponad 280 kg rocznie" (2016)

"Blisko pół tony śmieci na jednego Europejczyka. Polacy nie mają się czego wstydzić" (2016)

"GUS: produkujemy coraz więcej śmieci" (2017)

"Niedługo utoniemy w śmieciach. Co się dzieje z odpadami, które produkujemy?" (2018)

To tylko kilka tytułów niezliczonych artykułów dotyczących śmieci, które każdy z nas wytwarza w dużej, z roku na rok coraz większej, ilości. Problem nie jest nowy, śmieci towarzyszą człowiekowi od zawsze ale dopiero w dzisiejszych czasach tak naprawdę powstają w trudnej do opanowania skali. Jak Wałbrzych radził sobie z tym problemem dawniej i jak radzi sobie dzisiaj?

Lp.

Czas funkcjonowania

Lokalizacja

Opis, ciekawostki, różne informacje

Zdjęcia, plany

1.

Wspomniane w publikacji z 1925 roku.

Brak stałej lokalizacji - za miejsca składowania służyły różne nierówności terenu na obszarze miasta

Odbiór śmieci od mieszkańców odbywał się na podstawie rozporządzenia rady miejskiej (Ortsstatus) i zarządzenia policji (Polizeiverordnung). Zgodnie z przywołanymi dokumentami w Śródmieściu (na Starym Mieście) pojemniki opróżniane były trzy razy w tygodniu (system Viktor, kubły 40 litrowe) a w okręgu Wałbrzych - Stary Zdrój dwa razy w tygodniu (kubły kolonialne(?) 90 litrowe). W okresie letnim wywozem śmieci zajmowało się 5 zespołów dziennie a zimą 7 zespołów (18 pracowników + kierownik). Po odebraniu od mieszkańców śmieci stawały się własnością miasta a służby porządkowe wykorzystywały je do wypełniania nierówności terenu. Koszty wywozu śmieci pokrywali mieszkańcy w postaci dopłaty do podatku od nieruchomości. [1]

---

2.

Wspomniane w publikacji z 1937 roku.

Miejskie wysypisko śmieci, ul. Ceglana

Miejskie wysypisko śmieci urządzono w wyrobisku gliny (Lehmgrube) cegielni przy ul. Ceglanej. Cegielnię wyłączono z użytkowania na przełomie lat 1932-1933. [2]

W latach powojennych okolice ulicy Ceglanej jeszcze długo służyły jako dzikie wysypisko śmieci [3]. Prawdopodobnie dotyczyło to również przedwojennego wysypiska miejskiego. Obecnie w miejscu dawnego wysypiska znajdują sie ogródki działkowe.

3.

Przed rokiem 1945.

Okolice węzła drogowego na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Sikorskiego.

Lokalizacja i istnienie niepewne - do potwierdzenia. Przekaz ustny o istnieniu pochodzi od jednego mieszkańca Wałbrzycha. Być może był to jeden z dołów - nierówności terenu, o których mowa w wierszu 1 tabeli.

---

4.

W latach 196x - 1974 (?)

Wysypisko śmieci (?) - Miejsce między stacją paliw Orlen a tartakiem przy ul. Świdnickiej.

Istnienie wysypiska śmieci potwierdziło dwóch mieszkańców Rusinowej - do dalszej weryfikacji. Rozważania na ten temat - w opisie zdjęcia widocznego w ostatniej kolumnie. Czas funkcjonowania - do ustalenia.

5.

W latach 70.(?)

Park ze Skwerem Sybiraków, ul. Wrocławska - ul. Główna

Być może nigdy nie było tu wysypiska odpadów komunalnych a jedynie wysypisko gruzu - do weryfikacji.

"Na terenie obecnego parku znajdowały się wcześniej ogródki działkowe. Jego środkiem płynął strumień odprowadzający wodę ze stawów na terenie dawnej Huty Karol (obecnie płynie pod powierzchnią ziemi). Do dzisiaj zachowały się przy ul. Głównej (niedaleko ogrodzenia dawnego aresztu) topole rosnące kiedyś na terenie tego zlikwidowanego ogrodu, blisko zabudowanego obecnie strumienia. W latach 70. XXw., podczas przebudowy ul. Wrocławskiej, na tym terenie urządzono skład materiałów budowlanych (piasku, gruzu, kamienia), po którym pozostało wysypisko gruzu."[4]

6.

W latach (?)

Składowisko (wysypisko) odpadów (jakich?), ul. Starachowicka

Droga do wysypiska oznaczona jest na jednym z powojennych planów. Mogło to być wysypisko zakładowe pobliskiej Fabryki Porcelany Wałbrzych - do weryfikacji.

---

7.

1974-2001

Składowisko odpadów komunalnych (zrekultywowane), ul. Stacyjna

„Początkowo prace rekultywacyjne na Stacyjnej dotyczyły skarpy głównej w pobliżu stawów na odcieki. Wykonano również nasadzenia zieleni wzdłuż północnej części wysypiska, tworząc bujny pas zieleni. Cała powierzchnia została przysypana warstwą podglebia. Teren wysypiska otoczony został rowem opaskowym, którego zadaniem było zbieranie wód powierzchniowych także z terenów przyległych. Ponadto cały obszar został otoczony stałym ogrodzeniem. Przywrócenie środowisku terenów na Stacyjnej wciąż było jednak wielkim zadaniem, któremu przyszło w sukurs pojawienie się w 2004 roku możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej. Wniosek zawierający kompletną dokumentację dotyczącą rekultywacji został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 11 listopada 2004r. Projekt po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej uzyskał rekomendacje Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu. Po roku Gmina otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego, że projekt uzyskał dofinansowanie z EFRR. W ślad za tym w drodze przetargu wyłoniono inwestora zastępczego, wkrótce potem wykonawcę robót budowlanych. Realizację zadania formalnie rozpoczęto 29 września 2006 roku wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą, konsorcjum firm: Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO sp. z o.o., Firma "BENTLI" Sp. z o.o. Termin zakończenia robót ustalono na 30 czerwca 2007 roku.”[5]

„W roku 2007 dobiegły końca prace rekultywacyjne na dotychczasowym składowisku odpadów komunalnych, zlokalizowanym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu. Dziś jest to kilkuhektarowy teren zielony stanowiący już azyl dla roślin i zwierząt, a w przyszłości i ludzi. W jego obrębie powstał nowy PSZOK służący mieszkańcom i gospodarce odpadami w Wałbrzychu.”[6]

8

2001 - nadal

Składowisko odpadów komunalnych, ul. Beethovena

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – „unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowisku to przedostatni element w łańcuchu procesów zagospodarowania odpadów. W tym celu w Wałbrzychu od kilkunastu lat eksploatowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena, na którym obecnie (od 2013 r.) nie są już składowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne a jedynie odpady powstające w wyniku działalności infrastruktury miasta np. zmiotki, gruz itp. Składowanie na obecnie eksploatowanej kwaterze składowiska powoli dobiega końca. Po jego zamknięciu teren zostanie poddany rekultywacji w celu przywrócenia go środowisku.” [7]

9

1999 - 2019

Mo-Bruk składowisko odpadów przemysłowych, ul. Górnicza 1

"W związku z całkowitym zapełnieniem ostatniej kwatery Mo-Bruk zdecydował o zamknięciu Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1. Spółka skierowała też do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wydanie zgody na zamknięcie ostatniej kwatery składowiska. Zarząd Mo-Bruk poinformował, że rekultywacja składowiska prowadzona będzie przy użyciu odpadów obojętnych."[8]
 

 

Bibliografia:

[1] Stein E., Das Buch der Stadt Waldenburg in Schlesien, Berlin-Friedenau 1925;

[2] Kleinwächter M., Durch Waldenburgs Straßen, 1937;

[3] Trybuna Wałbrzyska z 20 stycznia 1970 roku;

[4] Kronika Wałbrzyska 1981;

[5] www.um.walbrzych.pl/projekty_ue/strony/fundusze_02_01_3.htm (dostęp 13.05.2019);

[6] www.mzuk.com.pl/zsizo (dostęp 13.05.2019);

[7] www.mzuk.com.pl/zsizo (dostęp 13.05.2019);

[8] www.portalsamorzadowy.pl (dostęp 28.05.2019);


/ /
Tony | 2019-05-29 20:32:04
Interesujące zestawienie.
Petroniusz (admin) | 2019-05-29 20:37:23
Dziękuję. Tylko temat niewdzięczny i rzadko poruszany w różnych opracowaniach.
Emilian Szwaja | 2019-05-29 20:49:31
Pionierska praca! Podoba mi się.
Petroniusz (admin) | 2019-05-29 21:48:55
Cieszę się. :)
wik | 2019-05-29 23:59:57
Park przy ul. Głównej i ul. Wrocławskiej. Po likwidacji ogródków działkowych był tam skład materiałów budowlanych potrzebnych do przebudowy ul. Wrocławskiej. Zwożono tam też gruz z ulicy , kamienie i kostki brukowe. Nie było tam śmieci komunalnych.
Petroniusz (admin) | 2019-05-31 23:05:41
Dzięki za informację.
moose (administrator) | 2019-05-30 22:55:04
Przy pracach ziemnych pod budowę galerii Victoria odkryto duże wysypisko odpadów poprodukcyjnych z fabryk porcelany:
Petroniusz (admin) | 2019-05-31 23:06:42
Dzięki za przypomnienie. Dodam do artykułu.
mroczan | 2019-06-12 17:33:45
Dot. poz. 3 Pamiętam jak w latach 1958-60 istniało wysypisko śmieci w dole po dawnym osadniku pokazanym na mapie z 1922 r. Wysypisko obsługiwało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania mieszczące się przy ulicy A. Puszkina.
Petroniusz (admin) | 2019-06-13 22:00:49
Czy masz na myśli ten plan ?