MENU
ZNACZNIKI
PORÓWNANIA (1)
Kłodzko, widok na twierdzę. Po prawej stronie widać betonowe nabrzeże Jodłownika, z torem bocznicy do d. gazowni miejskiej na ul. Śląskiej 21.

Dodał: TW40° - Data: 2010-01-23 23:14:19 - Odsłon: 5162
Rok 1929

Górski potok o długości 8,2 km, prawy dopływ Nysy Kłodzkiej. Wypływa z południowo-zachodniego zbocza Ostrej Góry poniżej Przełęczy Łaszczowa, na wysokości około 520-540 m n.p.m. W części źródliskowej składa się z kilku drobnych potoczków, biorących początek po obu stronach szosy przechodzącej przez przełęcz. Główny ciek Jodłownika wypływa z obszaru Dolinnych Łąk. Potok w górnym biegu płynie stromą, doliną porośniętą lasem świerkowo-bukowym, której zbocza miejscami przechodzą w małe skalne zręby a w korycie potoku występują małe progi skalne. Na wysokości około 480 m n.p.m. potok opuszcza las i płynie w kierunku południowym, przeważnie wśród łąk i pól uprawnych , a w większej części wzdłuż zabudowań Wojciechowic. W Wojciechowicach w środkowej części swojego biegu potok skręca w kierunku zachodnim a po kilku kilometrach na wysokości wzniesienia Mariańska Górka, skręca na południowy zachód i dalej malowniczą Mariańską Doliną płynie do ujścia do Nysy Kłodzkiej. Przed samym ujściem przepływa przez przemysłową część Kłodzka. Potok uchodzi do Nysy Kłodzkiej w Kłodzku, u stóp Owczej Góry, na wysokości około 295 m n.p.m. Zasadniczy kierunek biegu Jodłownika jest południowo-zachodni. Jest to potok górski zbierający wody z południowych zboczy Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich. Wzdłuż potoku na całej prawie jego długości położona jest miejscowość Wojciechowice. Potok w częściowo jest uregulowany o wartkim prądzie wody. W okresach wzmożonych opadów i wiosennych roztopów stwarza poważne zagrożenie powodziowe. Kilkakrotnie występował z brzegów podtapiając przyległe miejscowości. Dawne nazwy potoku: Konigshainer Bach, Konigshainer Wasser, Bronna Woda, obecnie Jodłownik lub Jodłówka. Za Wikipedią...

Z trzech małych strumieni jakie wpływają do Nysy Kłodzkiej w granicach miasta Kłodzko, tylko Jodłownik został uwzględniony przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Został on ujęty w M. P. 1951 nr 62 poz. 825 (obow. od 17.07.1951 r.) w dopływach dalszych Nysy Kłodzkiej (41 gł. dopływ):
- l.p. 69 - Jodłownik (d. Königshainer Bach). [Stan]

 • /foto/7344/7344887m.jpg
  1895 - 1905
 • /foto/382/382607m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/119/119931m.jpg
  1900 - 1930
 • /foto/413/413723m.jpg
  1900 - 1930
 • /foto/405/405912m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/5245/5245578m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/7090/7090934m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/3752/3752770m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/4127/4127417m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/6729/6729068m.jpg
  1914
 • /foto/6746/6746798m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/8298/8298270m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4732/4732593m.jpg
  1926
 • /foto/248/248606m.jpg
  1930 - 1938
 • /foto/3491/3491590m.jpg
  1935
 • /foto/5405/5405817m.jpg
  1938
 • /foto/9116/9116259m.jpg
  1938
 • /foto/8035/8035337m.jpg
  1943
 • /foto/7297/7297441m.jpg
  2009
 • /foto/3275/3275174m.jpg
  2012
 • /foto/5229/5229427m.jpg
  2013
 • /foto/5399/5399297m.jpg
  2015
 • /foto/5399/5399319m.jpg
  2015
 • /foto/6773/6773396m.jpg
  2017
 • /foto/9115/9115640m.jpg
  2019

www.allegro.pl

Poprzednie: 2008 - 2011 Budowa mostu Rędzińskiego Strona Główna Następne: Komenda Miejska Policji


Stan | 2013-07-06 09:10:04
To jest potok Jodłownik, płynący od Wojciechowic i dalej wzdłuż ulicy Śląskiej. Po prawej stronie widoczne tory, omijające willę Korfantego nr 1, bocznicy dawnej gazowni miejskiej na ul. Śląskiej.
Zbigniew Franczukowski (bynio) | 2014-12-26 20:06:30
Przepisałem - link pod zdjęciem nie działa.