MENU
Sulejów, panorama miejscowości, skan z kliszy. Z prawej widoczna Wieża Prochowa

Dodał: Emilian Szwaja° - Data: 2019-05-18 21:49:17 - Odsłon: 70
12 września 1960


Kompleks budynków dawnego opactwa, stanowiący obecnie dwie części: sacrum - kościół i klasztor z muzeum oraz profanum - hotel.

W 1176 r. książę Kazimierz Sprawiedliwy osadził w Sulejowie cystersów przybyłych z Morimond w Burgundii. Założenie stanęło na terasie wschodniego brzegu rzeki Pilicy, przy przeprawie przez rzekę. Książę darował zakonnikom Sulejów wraz z przyległymi miejscowościami. W 1 ćwierci XIII w. wzniesiono kościół, następnie zabudowania klasztorne. W kolejnych stuleciach powstawały murowane fortyfikacje, wymuszone zagrożeniem częstymi najazdami tatarów. Wiek XVII był okresem prosperity klasztoru. Ufundowano wówczas dla kościoła zachowane do dziś ołtarze, wybudowano pałac opata, założono ogrody w stylu włoskim. W XVIII w. przebudowano znajdujące się wzdłuż murów obronnych, od strony północnej, zabudowania i zamieniono je na zwartą kubaturę z przeznaczeniem mieszkalno-gospodarczym.
Klasztor podupadł w związku z kasatą w 1819 r. Od tego czasu rozpoczął się proces długotrwałego niszczenia obiektu. Część zabudowań znalazła się w posiadaniu nowo utworzonej parafii, a część została sprzedana osobom prywatnym. W 1891 r. proboszcz parafii rozebrał skrzydła klasztoru, pozostawiając je w formie ruiny. Ze średniowiecznego budynku klasztornego pozostał jedynie fragment wschodniego skrzydła z kapitularzem, który z inicjatywy proboszcza został odrestaurowany.
Już w poł. XIX w. zaczęto interesować się Sulejowem. W XX w. prace konserwatorskie, remontowe i adaptacyjne na terenie zespołu prowadzono kilkukrotnie. W latach 70. XX w. wykupiono z rąk prywatnych zabudowania w części północnej założenia i poddano je adaptacji na cele hotelowe. Cystersi wrócili do Sulejowa w 1986 r. Obecnie znajduje się tutaj przeorat zwykły, obsadzony przez cystersów z Wąchocka.
Źródło: strona Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 • /foto/7656/7656284m.jpg
  1906 - 1918
 • /foto/8099/8099576m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/7656/7656285m.jpg
  1918
 • /foto/7642/7642468m.jpg
  1963 - 1967
 • /foto/7211/7211988m.jpg
  1982
 • /foto/7212/7212585m.jpg
  1982
 • /foto/8111/8111374m.jpg
  1985

Emilian Szwaja - zbiory prywatne

Poprzednie: 2018 - 2019 Budowa budynku Tęczowa 83a (Blockpol) Strona Główna Następne: pl. Bema Józefa gen.


Popski | 2019-06-18 12:01:19
To panorama jedynie opactwa cystersów z drogi Sulejów - Piotrków Tryb., bo sam Sulejów byłby widoczny bardziej na prawo. Ujęcie mniej więcej stąd:
maras - Administrator | 2019-06-18 12:11:35
Przypisałem.
Popski | 2019-06-18 12:13:12
Dzięki - właśnie miałem to zrobić.
Emilian Szwaja | 2019-06-18 17:48:20
Dziękuję.