MENU
Chorągiew miasta Elbląga i komturstwa, którą prowadził komtur elbląski Werner Thetinger; pod nią byli ludzie stanu rycerskiego i mieszczanie okręgu i miasta Elbląga oraz niektórzy bracia zakonni i niektórzy zaciężni. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 19:31:03 - Odsłon: 37
Rok 1448

Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,, Trzydziesta piąta chorągiew komturii i miasta Elbląga miała dwa białe krzyże na czerwonym polu, jeden w górnej, drugi w dolnej części. Dowodził nią komtur elbląski Werner Tettingen’’.
Przypisy redakcyjne: Zob. przyp. 315. Banderia nr 44 (h. Gdańska) i tamże nr 20 (h. Elbląga). Dł. w Rocznikach mylnie przypisał chorągwi elbląskiej godło Gdańska. Poprawnie jest w Banderiach (nr 28) chorągiew miasta i komturstwa elbląskiego, lecz pod nr 30 jest inny porządek barw w h. miasta Elbląga (Górski, s.298). Werner v. Tettingen, Szwajcar z pochodzenia — zob. przyp. 178.
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 113.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Kamienica nr 19 Strona Główna Następne: Szyb Tytus