MENU
Chorągiew wójtostwa i miasta Rogoźna, którą brat jeden zakonny, wójt Fryderyk von Wed, wójt w Rogoźnie prowadził; pod nią byli rycerze z okręgu rogozińskiego […]. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 19:20:43 - Odsłon: 27
Rok 1448

Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,, Dwudziesta druga chorągiew wójtostwa miasta Rogoźna miała w herbie w białym polu na czerwonym pasie przecinającym je w poprzek trzy róże. Jej dowódcą był wójt Rogoźna Fryderyk Wed’’.

Przypisy redakcyjne: Dziś Rogoźno wieś, siedziba gminy w woj. toruńskim. Zob. Banderia nr 19 i uwagi Górskiego (s. 298) o różnicach co do opisu między Rocznikami a Banderią, oraz o błędzie w przekładzie K. Mecherzyńskiego. Fryderyk v. Wenden wójt Rogoźna od 1407 r., zginął 15 VII 1410 r.—zob. przyp. 180.
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 111.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Kamienica nr 31 Strona Główna Następne: Kamienica nr 23