MENU
Chorągiew rycerzy i zaciężnych z Westfalii, którą prowadził rycerz westfalski… . A ci przyszli pomóc mistrzowi i Zakonowi za własne pieniądze i na koszt własny i dlatego chcieli mieć chorągiew własną i domu oraz rodu swego. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 19:13:34 - Odsłon: 39
Rok 1448

Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,,Dwudziesta pierwsza chorągiew żołnierzy zaciężnych z Westfalii miała w herbie dwie strzały czerwone złożone na krzyż na białym polu’’.
Przypisy redakcyjne: Westfalia, dawne księstwo w Rzeszy, dziś w RFN. Zob. Banderia nr 18 i objaśnienia u Górskiego (s. 297), który zauważa, te nie jest to h. Westfalii, lecz godło bojowe. Dowódca tej chorągwi nie jest nigdzie podany. Pole chorągwi było białe.
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 111.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: pl. Wolności Strona Główna Następne: pl. Wolności