MENU
Chorągiew wielkiego komturstwa ze Sztumu, którą prowadził wielkiej sławy mąż, brat Konrad Lichtersten, wielki komtur, pod którą byli sami niemal zaciężni rycerze z Austrii i nieliczni bracia zakonni. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 18:09:56 - Odsłon: 45
Rok 1448

Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,, Jedenasta chorągiew wielkiej komturii miała jako herb szeroką białą belkę na czerwonym polu. Jej dowódcą był wielki komtur Konrad Lichtenstein’’.
Przypisy redakcyjne: Zob. Banderia nr 16. Opis jest identyczny z Rocznikami (Górski, s. 297 pisze, że to jest h. wójtostwa sztumskiego). Czy wyżej wymieniona komturia miała chorągiew, jest sprawą do zbadania.
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 109.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: ul. Lipowa Strona Główna Następne: Hotel Pod Trzema Koronami