MENU
Chorągiew biskupa i biskupstwa sambijskiego, którą prowadził Henryk hrabia z Kamieńca w Miśni; pod nią byli rycerze lennicy biskupa sambijskiego i niektórzy dworzanie biskupi oraz rycerze zaciężni, wynajęci przez tegoż biskupa sambijskiego. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 17:43:38 - Odsłon: 31
Rok 1448

Opis sztandaru sporządzony przez Jana Długosza:
,,Ósma chorągiew biskupa i biskupstwa sambijskiego miała w herbie trzy czerwone mitry w białym polu. Dowodził nią komes Henryk Kamieniecki z Miśni’’.
Przypisy redakcyjne: Zob. Banderia nr 14 i 35, gdzie jest identyczna chorągiew miasta i komturstwa Ragnety. Trzy mitry miało w herbie biskupstwo chełmińskie, stąd przypuszczenie Górskiego, że mamy tu do czynienia z pomieszaniem znaków. Banderia nr 23 jest właśnie chorągwią biskupstwa sambijskiego. Banderia nr 14 odpowiadają przypuszczalnie drugiej chorągwi ragneckiej ( Banderia , s. 296). Heinrich r. Kamenz z Miśni występuje w latach 1416—1446 (Ekdahl, s. 194).
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 109.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Chorągiew komturstwa starogrodzkiego Strona Główna Następne: 2018 - 2019 budowa kładki