MENU
Chorągiew komturstwa starogrodzkiego, którą prowadził Wilhelm Nyppem, komtur starogrodzki; pod nią byli nieliczni bracia zakonni i właśni rycerze, ale sami niemal zaciężni. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 17:33:17 - Odsłon: 31
Rok 1448

Opis sztandaru sporządzony przez Jana Długosza:
,,Osiemnasta chorągiew komturii starogardzkiej miała w herbie cztery kwadratowe pola, dwa czarne i dwa białe. Jej dowódcą był komtur Starogardu Wilhelm Nippen’’.
Przypisy redakcyjne: Dziś Starogard Gdański, miasto w woj. gdańskim. Chorągiew w Banderiach nr 15. Opis w przekładzie K. Mecherzyńskiego, Dzieje Polski, t. IV, jest błędny, niestety poszedł za nim Górski (s. 296 przyp. 55 i 36). Eberhard v. Ippinburg (Nippenburg) — zob. przyp. 183.
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 110.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Towarzystwo Naukowe w Toruniu Strona Główna Następne: Chorągiew biskupa i biskupstwa sambijskiego