MENU
Chorągiew miasta Królewca, którą prowadził wicemarszałek czyli wicekomtur królewiecki […]; pod nią byli również niektórzy bracia zakonni stanu rycerskiego i niektórzy (rycerze) właśni a niektórzy wynajęci za pieniądze. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 17:24:10 - Odsłon: 33
Rok 1448

Opis sztandaru sporządzony przez Jana Długosza:
,,Siedemnasta chorągiew miasta Królewca miała w herbie na czerwonym polu białego lwa z żółtą koroną na głowie, a nad nią czarny krzyż na białym polu. Jej dowódcą był wicemarszałek czyli wicekomtur królewiecki’’.
Przypisy redakcyjne: Banderia nr 12, opis h. w zasadzie zgodny z Rocznikami. Dowódcą chorągwi w 1410 r. był wicekomtur (Hauskomtur) królewiecki Hannus v. Heydeck (Ekdahl, s. 190).
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 110.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Dom Studencki nr 1 Strona Główna Następne: Towarzystwo Naukowe w Toruniu