MENU
Chorągiew komturstwa i miasta Bałgi, którą prowadził komtur Bałgi; pod nią byli bracia zakonni stanu rycerskiego i niektórzy rycerze właśni a niektórzy zaciężni. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 16:21:38 - Odsłon: 31
Rok 1448

Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,, Piętnasta chorągiew komturii i miasta Balgi miała w herbie czerwonego wilka na białym polu’’.
Przypisy redakcyjne: Zob. Banderia nr 10. Jak wiadomo Balga to wówczas tylko zamek i komturia (Górski, s. 295 przyp. 29).
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 110.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Zameczek Leśny (pierwszy)(dawny) Strona Główna Następne: Dom nr 49