MENU
Chorągiew komturstwa i miasta Grudziądza, którą prowadził Wilhelm von Ellfenstein, komtur grudziądzki; pod nią byli ludzie stanu rycerskiego i mieszczanie osiedli dookoła Grudziądza i w Grudziądzu […] . Komtur sam również Wilhelm von Ellfenstein w tejże bitwie został zabity i większa ilość znacznych rycerzy własnych wraz z nim. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 16:13:11 - Odsłon: 38
Rok 1448

Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,,Czternasta chorągiew komturii i miasta Grudziądza miała w herbie czarną głowę żubra na białym polu. Jej dowódcą był komtur Grudziądza Wilhelm Elfenstein’’.

Przypisy redakcyjne: Zob. Banderia nr 9. Górski (s. 295) podaje, że na pieczęci komturstwa była głowa żubra (z krzyżem między rogami), jak i na pieczęci miasta (bez krzyża), miała więc inny wygląd niż ukazany w Banderiach. Wilhelm v. Helfenstein, komtur Grudziądza od 1 404 r., poległ pod Grunwaldem.

Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 110.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Dom nr 21a Strona Główna Następne: Zameczek Leśny (pierwszy)(dawny)