MENU
Chorągiew krzyżacka, którą prowadził Tomasz Moerheym, podskarbi Zakonu, który w tej bitwie został zabity wraz z bardzo licznymi zaciężnymi rycerzami i czeladzią własną, którą prowadził pod znakiem swego urzędu. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 15:44:12 - Odsłon: 27
Rok 1448

Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,,Trzynasta chorągiew skarbnika Zakonu miała za godło biały klucz na czerwonym polu. Jej dowódcą był skarbnik krzyżacki Morhein''.
Przypisy redakcyjne: Zob. Banderia nr 7. Tomasz v. Merheim podskarbi Zakonu od 1407 r., zginął 15 VII 1410 r. (Górski, s. 294).
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 110.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Sekcja postojowa Ścinawka Górna Strona Główna Następne: Boisko wielofunkcyjne