MENU
Chorągiew miasta Chełmna, którą nosił Mikołaj zwany Niksz, rodem ze Szwabii, chorąży chełmiński, którego mistrz pruski później ukarał na gardle, jakoby niezbyt wiernie postąpił. Prowadzili tę chorągiew rycerze Janusz Orzechowski i Konrad z Ropkow [...]. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 15:33:42 - Odsłon: 34
Rok 1448

Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,, Dwunasta chorągiew miasta Chełmna miała w herbie fale wodne w połowie białe, a w drugiej połowie czerwone, oraz czarny krzyż z czarną obwódką u góry. Niósł ją chorąży chełmiński Mikołaj zwany Niksz, którego potem mistrz krzyżacki Henryk von Plauen, następca Ulryka von Jungingena, skazał na karę śmierci za rzekomą niewierność. Jej dowódcami byli rycerze: Janusz Orzechowski i Konrad z Repkowa.''
Przypisy redakcyjne: W Banderiach występuje pod nr 6. Mikołaj Ryński h. Rogala zw. Niksz był chorążym chełmińskim miał dobra koło Lipna (Leype). Ścięty w Grudziądzu w 1411 r. za ucieczkę z pola bitwy (Ekdahl, s. 178). Janusz Orzechowski b. Rogala (?) rycerz chełmiński ( Banderia, s. 294). Konrad z Ropkowa (Robakowa) rycerz chełmiński. Robakowo wieś na płn. wsch. w woj. toruńskim.
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 109-110.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Amfiteatr Strona Główna Następne: Amfiteatr