MENU
Chorągiew św. Jerzego po stronie krzyżackiej, która prowadził rycerz dzielny, poczytujący za hańbę uciekać z pola bitwy, Jerzy Kerzdorff. Więcej w opisie obiektu. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 15:17:23 - Odsłon: 42
Rok 1448

Chorągiew św. Jerzego po stronie krzyżackiej, która prowadził rycerz dzielny, poczytujący za hańbę uciekać z pola bitwy, Jerzy Kerzdorff. Stał bowiem nieustraszony dzierżąc ją, aż przez rycerzy polskich został pojmany a chorągiew mu wydarto. Pod nią byli rycerze znakomici ze różnych szczepów i ziem niemieckich, bardzo odważni i bitni, a wszyscy prawie zostali zabici, nieliczni uratowali się ucieczką. Jakie bowiem każdy zajął miejsce w walce, zachował padając i umierając, zwrócony wprzód ku nieprzyjacielowi. Za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

(K.K.)


Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,, Szósta chorągiew św. Jerzego miała w herbie czerwony krzyż w białym polu. Jej dowódcą był Jerzy Gersdorf, który bardziej cenił odwagę rycerską niż ucieczkę'’.
Przypisy redakcyjne: Opis barwy rzekomej chorągwi św. Jerzego po stronie krzyżackiej jest właściwy w banderiach (zob. Banderia nr 5); przeciwne barwy daje Długosz. Miała to być chorągiew berneńska. Długosz pomieszał chorągiew szwajcarską z chorągwią św. Jerzego. Powodem pomyłki mógł być fakt, te chorągwi tej nie było w katedrze (jak wskazali recenzenci Banderiów: Z. Wdowiszewski w Studiach Źródłoznawczych VII, 1962, s. 173 n. i S. M. Kuczyński w Roczniku Olsztyńskim II, 1959, s. 309-313).
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 108-109.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Plany Wrocławia Strona Główna Następne: Dom nr 61