MENU
Chorągiew Zakonu Krzyżackiego, którą prowadził wielki marszałek Prus, Fryderyk Wallerod rodem z Frankonii i znakomitego pochodzenia […]. Został on zabity w tej bitwie i odwieziony do Malborka […]. Pod nią byli rycerze z Frankonii. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum (znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 14:52:51 - Odsłon: 46
Rok 1448

Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,,Była też trzecia chorągiew całego Zakonu, której herbem był szeroki czarny krzyż na białym polu. Jej dowódcą był marszałek pruski Fryderyk Wallenrod’’.
Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 108.

(K.K.)

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Wrocławski Park Przemysłowy - obszar ARCHIMEDES Strona Główna Następne: Chorągiew Konrada Białego