MENU
 Zobacz to zdjęcie w artykule (1) 
Chorągiew mistrza krzyżackiego większa, którą prowadził wielki mistrz Ulryk von Jungingen; byli w niej jego znakomitsi dworzanie i rycerze. Jego zaś szatę zwierzchnią, w której został zabity, ze znakomitego sukna z Arras, z utkanym tym znakiem posiada kościół parafialny w Kijach jako ornat. Źródło obrazu: Banderia Prutenorum ( znajdująca się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej). Tekst za: Kuczyński Stefan Krzysztof, Jana Długosza chorągwie krzyżackie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Dodał: Kosa25° - Data: 2019-05-16 14:30:02 - Odsłon: 81
Rok 1448

Opis chorągwi sporządzony przez Jana Długosza:
,,Wojsko krzyżackie było znacznie słabsze, zarówno gdy chodzi o liczbę i siłę żołnierzy, jak i o chorągwie. Dwa znaki, czyli chorągwie, miał mistrz. Pod jedną wielką umieszczono wszystko, co przedstawiało siłę, a druga była mniejsza. Obydwie miały herb — czarny krzyż oraz pośrodku również czarnego orła’’.
Przypisy redakcyjne: Wielki mistrz miał, tak jak i król polski, 2 chorągwie: na pierwszej był wielki krzyż „jerozolimski” z orłem (ukoronowanym), na drugiej „gończej” orzeł jest bez głowy.

Źródło: Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10, ks. 11, 1406-1412, opr. D. Turkowska, M. Kowalczyk pod redakcją K. Pieradzkiej i J. Garbacika, przekład J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 108.

(K.K.)

  • /foto/8002/8002515m.jpg
    1910

Banderia Prutenorum Jan Długosz , Kraków 1448

Poprzednie: Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych (dawne) Strona Główna Następne: Leśniczówka