MENU
Plac przed wejściem głównym do Prewentorium PKP

Dodał: fanpage_janowice_wielkie° - Data: 2019-04-21 15:16:04 - Odsłon: 81
Lata 1966-1972


Adres do lutego 2017 r. - ul. Świerczewskiego 12, po zmianie nazwy ulicy i wydzieleniu odrębnej ul. Sudeckiej adres uległ zmianie.

Historia szpitala liczy już sobie ponad 90 lat - budowę obiektu prowadzono w latach 1928–1931, z przeznaczeniem na sanatorium dla dzieci oraz szkołę gospodarstwa domowego. Budynek wzniesiono wg planów Ludwiga Burgemeistera (1863–1932), słynnego pruskiego architekta, wrocławianina, pochowanego na Cmentarzu Grabiszyńskim. Burgermeister był też jednym z dwóch autorów projektów pierwszych zabudowań wrocławskiej szkoły technicznej (obecnej Politechniki), wzniesionych w latach 1905-1910. Był także projektantem i współprojektantem takich budynków jak: siedziba Instytutu Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy obecnym pl. Kościelnym 4, Instytut Zoologiczny i Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1916-1917 współpracował przy budowie gmachu Nadprezydium Prowincji Śląskiej (aktualna siedziba Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8), projektowanego przez Karla Löwe. Sporządził ponadto wiele szkiców architektonicznych i budowlanych dla innych miast Dolnego Śląska.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich (dawniej Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich) położony jest w południowym paśmie Gór Kaczawskich zwanym Górami Ołowianymi. Budynek położony jest na wysokości ok. 440 m n.p.m. i dominuje nad okolicznym terenem w otoczeniu zieleni świerków, sosen i buków. Z okien i z tarasów widoczna jest piękna panorama Rudaw Janowickich, Karkonoszy i Gór Izerskich. Bryła budynku na podstawie zbliżonej do prostokąta składa się z pięciu części: centralnej oraz dwóch bocznych od strony wschodniej i dwóch od strony zachodniej. Całość budynku pokryta jest dachem czterospadowym z uskokami. Obiekt posiada własne, grawitacyjne ujęcie wody, blisko kilometrowy wodociąg, oraz oczyszczalnie ścieków. Budynek posiada skromną dekorację: murowany z cegły-licówki cokół na poziomie piwnicy, balkon na wspornikach na poziomie pierwszego piętra od strony południowej oraz proste, kubiczne portale drzwi wejściowych.

Historia obiektu
1. 1926-1928 budowa drogi dojazdowej.
2. 1928-1930 budowa Dziecięcego Domu Wypoczynkowego (Kindergenesungsheim) prowadzonego następnie przez Krajowy Zakład Ubezpieczeń.
3. 1941-1945 lazaret dla rannych i rekonwalescentów.
4. 1945-1947 zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci repatriantów z ZSRR – sieroty i półsieroty (Państwowy Urząd Repatriacji).
5. 1947-1949 Dom Pracy Kobiet (przejęty przez Wojewódzki WZiOS) – w obiekcie przebywały repatriantki z dziećmi. Kobiety w większości pracowały na terenie Janowic Wielkich, a po pracy uczęszczały do powszechnej szkoły wieczorowej. Dzieci natomiast umieszczone były w działającym na terenie placówki żłobku i przedszkolu.
6. W 1949 r. obiekt wraz z nieruchomościami o łącznej powierzchni prawie 16ha przekazano Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych we Wrocławiu, Początkowo obiekt funkcjonował jako Dom Małego Dziecka gdzie przez pierwsze trzy miesiące od maja do lipca 1949 r. przebywało w nim 150 dzieci. Następnie przekształcono placówkę w Turnusowy Dom Dziecka z sześciotygodniowymi turnusami, siedmioklasową Szkołą Podstawową. Kierownictwo obejmują Stanisław Śpiewak i Rudolfa Cieślicka.
7. Od 1950 roku funkcjonuje Dom Wczasów Dziecięcych gdzie podczas jednego turnusu przebywało około 120 dzieci w wieku przedszkolnym.
8. Od 1951 roku działa Dom Zdrowia Dziecka, zmiana profilu z opiekuńczo-wychowawczego na profilaktyczno-wychowawczy..
9. Rok 1954 r. zawieszenie działalności w związku remontem kapitalnym.
10. Od stycznia 1955 r. uruchomiono Prewentorium Kolejowe (Centralny Zarząd Zdrowia przy Ministerstwie Komunikacji) – kierowano tu dzieci niedożywione, chore lub zagrożone chorobą – turnusy 2-3 miesięczne, profil profilaktyczno – leczniczy, do 235 dzieci kierowanych z Poradni Przeciwgruźliczych, 10 pielęgniarek, 20 wychowawców, zajęcia z gimnastyki leczniczej.
11. Od 1960 do 1966 roku dyrektorem był lekarz medycyny Kazimierz Wyrzykowski, liczba dzieci przebywająca w obiekcie zwiększyła się do 210 w tym grupy przedszkolne. Zwiększeniu uległ również personel medyczny – 2 lekarzy na pełnym etacie i jeden na pół etatu, stomatolog, rentgenolog.
12. W 1966 roku placówka została podzielona organizacyjnie na oddziały przedszkolny, szkolny dziewcząt, szkolny chłopców oraz oddział izby chorych. Liczba wychowanków wzrosła do 235 w każdym turnusie.
13. W 1973 roku Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zaczął sprawować opiekę nad praca dydaktyczno-wychowawczą
14. 1 stycznia 1976 roku uruchomiono wyciąg orczykowy.
15. Od 1997 r Samodzielny Publiczny ZOZ Dzieci.
16. W 2000 r. zmiana działalności sanatoryjnej na szpitalną umowa z BKChSM i DRKCh utworzenie pionu rehabilitacyjnego - 2 oddziały: pulmonologiczny, rehabilitacji narządu ruchu.
17. Od 2002 roku obiekt pełni funkcję Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji SPZOZ z oddziałami:
• rehabilitacji ogólnoustrojowej,
• rehabilitacji neurologicznej,
• rehabilitacji kardiologicznej.
18. Od grudnia 2017 roku obiekt wykonuje działalność leczniczą jako Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich SPZOZ podlegajac Samorządowi Województwa Dolnośląskiego.
Obecnie do prowadzenia rehabilitacji wykorzystywanych jest 7 sal gimnastycznych, gabinety fizykoterapii, terapii zajęciowej masażu i hydroterapii, w tym basen rehabilitacyjny.

 • /foto/3931/3931279m.jpg
  1929 - 1930
 • /foto/354/354567m.jpg
  1930
 • /foto/7948/7948384m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/7948/7948388m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/7950/7950448m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/7949/7949879m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7951/7951367m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8036/8036205m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8036/8036207m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8036/8036225m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8048/8048693m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8055/8055261m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8055/8055263m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8239/8239155m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8047/8047888m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/8049/8049581m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/8036/8036322m.jpg
  1949
 • /foto/8036/8036323m.jpg
  1949
 • /foto/8036/8036324m.jpg
  1949
 • /foto/8036/8036337m.jpg
  1950 - 1955
 • /foto/8036/8036345m.jpg
  1950 - 1955
 • /foto/8036/8036346m.jpg
  1950 - 1955
 • /foto/3208/3208344m.jpg
  1951 - 1954
 • /foto/3249/3249724m.jpg
  1952
 • /foto/3274/3274417m.jpg
  1953
 • /foto/8036/8036351m.jpg
  1955 - 1957
 • /foto/8036/8036348m.jpg
  1955 - 1960
 • /foto/7948/7948722m.jpg
  1959 - 1961
 • /foto/8036/8036400m.jpg
  1962
 • /foto/8036/8036407m.jpg
  1962
 • /foto/7953/7953550m.jpg
  1962 - 1964
 • /foto/7949/7949783m.jpg
  1962 - 1968
 • /foto/8203/8203443m.jpg
  1962 - 1968
 • /foto/8036/8036408m.jpg
  1962 - 1970
 • /foto/8036/8036409m.jpg
  1962 - 1970
 • /foto/8192/8192610m.jpg
  1964 - 1968
 • /foto/8036/8036410m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/8036/8036411m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/7953/7953140m.jpg
  1966
 • /foto/7953/7953141m.jpg
  1966
 • /foto/7953/7953142m.jpg
  1966
 • /foto/7953/7953143m.jpg
  1966
 • /foto/7953/7953144m.jpg
  1966
 • /foto/7953/7953145m.jpg
  1966
 • /foto/7953/7953551m.jpg
  1967 - 1969
 • /foto/8036/8036987m.jpg
  1970
 • /foto/7953/7953552m.jpg
  1970 - 1972
 • /foto/7949/7949886m.jpg
  1970 - 1980
 • /foto/7949/7949590m.jpg
  1972
 • /foto/7956/7956950m.jpg
  1972
 • /foto/7959/7959097m.jpg
  1972
 • /foto/8036/8036994m.jpg
  1972
 • /foto/8048/8048257m.jpg
  1972
 • /foto/7953/7953553m.jpg
  1972 - 1974
 • /foto/8036/8036358m.jpg
  1972 - 1978
 • /foto/7949/7949545m.jpg
  1975 - 1980
 • /foto/8036/8036412m.jpg
  1977
 • /foto/7949/7949567m.jpg
  1977
 • /foto/8036/8036203m.jpg
  1977 - 1979
 • /foto/8036/8036985m.jpg
  1985 - 1989
 • /foto/7949/7949541m.jpg
  1987
 • /foto/7949/7949789m.jpg
  1987 - 1988
 • /foto/8036/8036241m.jpg
  1987 - 1988
 • /foto/7949/7949804m.jpg
  1988 - 1989
 • /foto/7949/7949080m.jpg
  1993
 • /foto/8036/8036998m.jpg
  1993 - 1996
 • /foto/8036/8036991m.jpg
  2000 - 2001
 • /foto/8192/8192609m.jpg
  2002
 • /foto/8036/8036238m.jpg
  2004 - 2008
 • /foto/8211/8211670m.jpg
  2006
 • /foto/157/157604m.jpg
  2006
 • /foto/8192/8192596m.jpg
  2006
 • /foto/8192/8192597m.jpg
  2006
 • /foto/157/157601m.jpg
  2007
 • /foto/8238/8238475m.jpg
  2007
 • /foto/8238/8238327m.jpg
  2007
 • /foto/8164/8164470m.jpg
  2007
 • /foto/8164/8164474m.jpg
  2007
 • /foto/8164/8164475m.jpg
  2007
 • /foto/8164/8164476m.jpg
  2007
 • /foto/8164/8164478m.jpg
  2007
 • /foto/8189/8189200m.jpg
  2008
 • /foto/7958/7958715m.jpg
  2009
 • /foto/8036/8036214m.jpg
  2010
 • /foto/3231/3231302m.jpg
  2011
 • /foto/3231/3231308m.jpg
  2011
 • /foto/3231/3231311m.jpg
  2011
 • /foto/3239/3239158m.jpg
  2012
 • /foto/3239/3239159m.jpg
  2012
 • /foto/3239/3239162m.jpg
  2012
 • /foto/8182/8182830m.jpg
  2019
 • /foto/8169/8169358m.jpg
  2019
 • /foto/8169/8169359m.jpg
  2019
 • /foto/8189/8189196m.jpg
  2019
 • /foto/8189/8189198m.jpg
  2019
 • /foto/8189/8189199m.jpg
  2019
 • /foto/8189/8189697m.jpg
  2019
 • /foto/8264/8264205m.jpg
  2019

fanpage_janowice_wielkie°

Poprzednie: Wnętrza Strona Główna Następne: Wyciąg narciarski przy Prewentorium PKP