MENU
Okolice Wierzchowic, Kępy i Rębieńca, gdzie od średniowiecza do końca XIX wieku istniał największy na Śląsku staw - Würchenteich. Na podkładzie ze skanningu laserowego Lidar nadal widać miejsce po dawnym stawie ograniczonym rowami i groblami, otoczonym Wzniesieniami Granowickimi od południa i pagórami kemowymi od północy i wschodu. Wg dawnych ksiąg obwód stawu (niebieski obrys) wynosił 2 mile pruskie - aktualne obliczenia dają ok. 11 km. Skala pokazuje 300 metrów. Istniejące częściowo folwarki Augustów i Dobrzęcin powstały na żyznych polach stawowych. Dziś teren dawnego stawu jest częściowo zalesiony, część terenów nadal jest użytkowana rolniczo.

Dodał: moose (administrator)° - Data: 2019-04-14 14:59:52 - Odsłon: 459
Rok 2018


Informacja o stawie Wierchen Teich pojawia się w źródłach do historii Śląska ("Sammlung Schlesischer Geschichtschreiber" Gustava Adolfa Stenzela, 4.Band. Breslau 1850 w części dotyczącej protokołu z likwidacji długów księcia Henryka z Wrocławia, z dn. 17.02.1585 r.). O stawie Würcheteich na potoku Kałużnik (Krebsbach) o niebagatelnej powierzchni 650 ha w roku 1817 wspomina Walter Stein w "Der Landkreis Liegnitz in Niederschlesien" z 2007 r. s. 53. Wraz z jeziorem/stawem w Kunicach stanowił dobro książęce i oprócz zaopatrzenia w ryby miał służyć także jako ochrona przeciwpowodziowa - o czym wspomina Gottlob Leonhardi "Erdbeschreibung der Preußischen Monarchie", Tom 2 z 1792 r. s. 314. Jezioro-staw w Wierzchowicach miało wyschnąć, kiedy? Tego nie wiadomo. Pod koniec lat 80. XIX w. już nie było go na mapach. Wg Christiana Friedricha Emanuela w "Geographisch-statistisches Handbuch über Schlesien und die Grafschaft Glatz", Tom 1 z 1817 r. s. 38 i dalsze staw miał mieć powierzchnię 2600 morg (morga pruska mała - magdeburska 0,2553 ha, zatem 663 ha - dla porównania największe w województwie dolnośląskim Jezioro Mietkowskie ma 929 ha. Obejście stawu Würcheteich miało zajmować 3 godziny, ale nie było takiej potrzeby, gdyż od wschodu na zachód prowadziła sztuczna grobla.

 • /foto/7938/7938016m.jpg
  1756
 • /foto/7938/7938017m.jpg
  1813
 • /foto/7938/7938018m.jpg
  1865
 • /foto/7938/7938019m.jpg
  1908
 • /foto/7938/7938020m.jpg
  1936
 • /foto/9257/9257110m.jpg
  2021
 • /foto/9258/9258119m.jpg
  2021
 • /foto/9258/9258130m.jpg
  2021
 • /foto/9258/9258140m.jpg
  2021
 • /foto/9258/9258155m.jpg
  2021
 • /foto/9258/9258168m.jpg
  2021
 • /foto/9258/9258338m.jpg
  2021
 • /foto/9258/9258349m.jpg
  2021
 • /foto/9257/9257243m.jpg
  2021
 • /foto/9282/9282812m.jpg
  2021
 • /foto/9282/9282887m.jpg
  2021
 • /foto/9283/9283167m.jpg
  2021
 • /foto/9362/9362465m.jpg
  2021
 • /foto/9362/9362496m.jpg
  2021
 • /foto/9362/9362511m.jpg
  2021
 • /foto/9362/9362516m.jpg
  2021
 • /foto/9362/9362529m.jpg
  2021
 • /foto/9362/9362565m.jpg
  2021
 • /foto/9362/9362582m.jpg
  2021

www.geoportal.gov.pl

Poprzednie: Staw Wierzchowice (nie istnieje) Strona Główna Następne: 2010 - Powódź w Krośnie Odrzańskim


Festung | 2019-04-14 21:56:11
Dobra robota z tym stawem, gratuluję.
moose (administrator) | 2019-04-15 08:38:57
Dzięki Adamie. Staw nie był przedmiotem polskich badań.
Petroniusz | 2019-04-15 21:21:46
Trzeba przyznać, fajnie rozpracowany temat.