MENU
Historię obiektu otwiera data 5. maja 1733, kiedy pod Opole ściągają pierwsze oddziały wojsk cesarza Karola VI Habsburga i rozpoczynają budowę obozu wojskowego. W niedługim czasie do obozu przybyły wyznaczone jednostki - razem 10.300 ludzi. Dowództwo nad całością sił objął Baron von Wuttgenau. Dopiero 22. lipca tego samego roku nastąpił wymarsz oddziałów z obozu pod Głogów. Żołnierze odchodząc do nowego miejsca postoju najprawdopodobniej zabrali ze sobą elementy konstrukcyjne obozu nadające się do ponownego wykorzystania, nie rozmontowali natomiast owego pawilonu. Istniał on jeszcze co najmniej w roku 1734, bowiem został upamiętniony na ówczesnej panoramie miasta. Jego dalsze losy nie są mi znane, być może jego kres nastał w wyniku wielkiej powodzi w roku 1736. Pawilon znajdował się na szczycie niewielkiego wzgórza, ok 170 metrów na północ od skrzyżowania ulic Luboszyckiej i Harcerskiej. Służył prawdopodobnie za platformę widokową, rozciągał się bowiem z niego widok na cały obóz. Do 1945 roku jedyną pamiątką po obozie była nazwa obecnej ul. Harcerskiej - była to "Droga Cesarska" (niem. "Kaiser Weg"). Chronogramy na ścianach pawilonu: DIVIno aVspICe eXstrVCtVM (Divino auspice exstructum) = DIVIVICXVCVM = 1733 ; seXtIqVe CaroLI gLorIae VereDeVotVM (sextique Caroli gloriae veredevotum) = XIVCLILIVDVVM = 1733 ; VsVI eXerCItVs DICatVM (usui exercitus dicatum) = VVIXCIVDICVM = 1733 ; perernestVM De WVtgInaV aC InbILLaV (perernestum de Wutginau ac inbillau) = VMDVVVIVCIILLV = 1733

Dodał: krzysztal° - Data: 2009-11-03 11:45:42 - Odsłon: 1164
Rok 1733

Historię obozu otwiera data 5. maja 1733, kiedy pod Opole ściągają pierwsze oddziały wojsk cesarza Karola VI Habsburga i rozpoczynają budowę obozu wojskowego. W niedługim czasie do obozu przybyły wyznaczone jednostki - razem 10.300 ludzi. Dowództwo nad całością sił objął Baron von Wuttgenau. Dopiero 22. lipca tego samego roku nastąpił wymarsz oddziałów z obozu pod Głogów.

  • /foto/3322/3322616m.jpg
    1733

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Poprzednie: Panoramy Prudnika Strona Główna Następne: Market Auchan (ul. Hubska)