MENU
Wrocław Popowice. Most kolejowy (Poznański) - fragment pocztówki.

Dodał: maras - Administrator° - Data: 2019-03-14 23:32:37 - Odsłon: 77
Lata 1910-1913


Most w km 5+845 linii nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny. Most przeprowadza tory linii kolejowej nad korytem Odry i terenem zalewowym. Każdy z dwu torów ułożony jest na niezależnych od siebie konstrukcjach. Tory ułożone są w prostej. Przyczółki mostu znajdują się w km 5+617 i km 6+073. Szerokość koryta Odry pod mostem wynosi 90m. Światło mostu pomiędzy dnem rzeki a spodem przęseł wynosi 14,7 m. Średnie światło pod mostem do zwierciadła wody wynosi 9-10 m. Most powstał w latach 1855-56 jako jednotorowy (w zakresie toru nr2) i był w późniejszym okresie kilkakrotnie przebudowywany. Konstrukcja mostu dla toru nr 1 pochodzi prawdopodobnie z roku 1895. Kształt mostu przed ostatnią przebudową wynika z odbudowy po zniszczeniach wojennych przeprowadzonej w latach 1947-1961. Most posiada 31 podpór, w tym 2 przyczółki, dwa filary nurtowe, filary wahaczowe pod torem nr 1, filary zwykłe w torze nr 2.
Przesła nad korytem rzeki:
- w torze nr 1 (wschodni) - dwa stalowe spawano-nitowane, kratownicowe (paraboliczny pas górny, jazda dołem), prawdopodobnie z 1961 roku - zastąpiły przedwojenną, ciągłą, dwuprzęsłową kratownicę. Rozpiętość pierwszego przęsła 61,8 m. Rozpiętość drugiego przęsła 67,5 m.
- w torze nr 2 (zachodni) - trzy stalowe przęsła kratownicowe - przęsło nr 1 prawdowopodobnie z 1961 r., a przęsła 2 i 3 zostały przełożone z rozebranej części mostu nad terenem zalewowym w torze nr 1 i zastąpiły istniejące w tym miejscu dwie, jednoprzęsłowe kratownice (ok. 1961 r.). Przęsło nr 1 to kratownica o parabolicznym pasie górnym o rozpiętości 61,8 m, identyczne jak przęsło nr 1 w torze nr 1. Przęsło nr 2 i nr 3 to kratownice słupkowo-krzyżulcowe, pomosty z jezdnią otwartą, o długości 32,7 m każdy.
Przęsła nad terenem zalewowym:
- w torze nr 1 - pierwotnie znajdowały się tu stalowe, nitowane kratownice słupkowo-krzyżulcowe (takie jak przesła nurtowe 2 i 3 w torze nr 2), które po 1961 r. zastąpiono przęsłami żelbetowymi, belkowymi, ciągłymi. Występuje 8 konstrukcji dwuprzęsłowych i 4 konstrukcje trójprzęsłowe rozmieszczone w czterech grupach po trzy w układzie 2+3+2 przęsła.
- w torze nr 2 - pierwotnie znajdowało się tu 28 ceglanych przęseł sklepionych podzielonych na cztery grupy po 7 filarów grupowych. Rozpiętości sklepień wynosiły około 10,3 m. Podczas przebudowy ok. 1960 r. zastąpione żelbetowymi, belkowymi przęsłami o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Zastosowano wówczas eksperymentalne rozwiązanie z „samonośnym” zbrojeniem, do którego mocowane były szalunki. Jako podpory dla przęseł wykorzystano zmodyfikowane istniejące filary kamienno-ceglane i przyczółek nr2. Rozpiętości przęseł wynoszą 10,6 m.
Most Poznański został gruntownie przebudowany w latach 2012-2014 - szczegóły w podobiekcie
(moose - dane za Projektem Budowlanym Modernizacji linii kolejowej E59, Wrocław, marzec 2009 r.)

Uroczyste otwarcie magistrali poznańskiej nastąpiło w dniu 27 października 1856 roku. Wtedy to wyruszył przyozdobiony kolorowo pociąg z Wrocławia do Poznania. Wśród kilkuset oficjeli obecni byli:
- minister handlu Heydt
- dyr. kolei górnośląskiej Löbbecke
- prezydent naczelny Śląska baron Schleinitz
- naczelny inżynier Rosenbaum
Pociąg stanął w Poznaniu o 13.00 gdzie zabrał w drogę powrotną do Wrocławia gości z Poznania i wyruszył o 18.00
b/h/2009

"..Sześć przęseł wielkiego mostu kratowego na Odrze rozerwane i zwalone do wody. Przęsła te stworzyły zator dla płynących po rzece bali wszelkiego rodzaju, odpadków drzewnych, części połamanych mebli, podziurawionych łódek z pływającymi bosakami itp., wśród których widniały nagie czaszki i kości ludzkie. Przechodząc nad głównymi nurtami po uginającej się i zalewanej wodą desce, wyłowiłem bosak i zanurzyłem go do dna celem zmierzenia głębokości wody, a kiedy wyciągnąłem bosak, na haku jego wisiał kawałek ręki z palcami obgryzionymi widocznie przez ryby"
Tadeusz Mikulski - "Pierwszy dzień" - "Trudne dni" 1961 TMW

27 kwietnia 1947 roku odbudowano na stałe wielki, wieloprzęsłowy most kratowy przez Odrę, pomiędzy stacjami Wrocław Popowice i Wrocław Osobowice. Zadanie było bardzo trudne. Polska zobowiązała się na konferencji międzynarodowej przygotować na 4 maja 1947 roku dla pociągów bezpośredniej komunikacji przechodzącą przez Wrocław trasę: Sztokholm - Praga - Bazylea. Na tej trasie leżał pod Wrocławiem zniszczony most przez Odrę. W tym miejscu należało przeciągnąć odbudowane przęsło mostowe o długości przeszło 60 metrów w poprzek koryta rzeki na wysokości 12 metrów ponad nią. Przeciągająca się zima i gwałtowna powódź uniemożliwiły budowanie w rzece stosowanych zwykle w takich wypadkach jarzm i rusztowań; więc gdy termin umowy się zbliżał, a wody nie opadały, polski inżynier kolejowy opracował śmiały projekt przesunięcia wielkiej kratownicy przez rzekę na wysokiej podporze skonstruowanej na pływającej barce. W dniu 17 kwietnia 1947 roku projekt ten został zrealizowany. Wielka kratownica mostu, zgodnie z obliczeniami projektodawcy, została w ciągu 90 minut przeciągnięta przez całą szerokość rzeki w oczach zalegającej oba brzegi Odry publiczności i zgromadzonych licznych przedstawicieli prasy i świata naukowego oraz ekipy operatorów filmowych.
bonczek/hydroforgroup/2010 - fragment "Dolny Śląsk" 1948

 • /foto/5433/5433109m.jpg
  1857 - 1870
 • /foto/7874/7874040m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/305/305807m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4434/4434103m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/3943/3943608m.jpg
  1930 - 1944
 • /foto/4/004576m.jpg
  1931
 • /foto/6117/6117087m.jpg
  1931
 • /foto/6210/6210902m.jpg
  1931
 • /foto/133/133242m.jpg
  1933 - 1937
 • /foto/138/138028m.jpg
  1933 - 1937
 • /foto/3709/3709543m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/6670/6670102m.jpg
  1936 - 1937
 • /foto/5374/5374502m.jpg
  1940 - 1944
 • /foto/309/309393m.jpg
  1945
 • /foto/333/333170m.jpg
  1946 - 1948
 • /foto/390/390533m.jpg
  1947
 • /foto/3661/3661143m.jpg
  1947
 • /foto/34/34011m.jpg
  1947
 • /foto/25/25389m.jpg
  1981
 • /foto/6885/6885571m.jpg
  1987
 • /foto/257/257609m.jpg
  2000 - 2008
 • /foto/3/003171m.jpg
  2002
 • /foto/3/003150m.jpg
  2003
 • /foto/3/003676m.jpg
  2003
 • /foto/2/002807m.jpg
  2003
 • /foto/7/7212m.jpg
  2004
 • /foto/6/006872m.jpg
  2004
 • /foto/10/10463m.jpg
  2004
 • /foto/20/20873m.jpg
  2004
 • /foto/16/16711m.jpg
  2004
 • /foto/20/20866m.jpg
  2004
 • /foto/23/23401m.jpg
  2004
 • /foto/22/22310m.jpg
  2004
 • /foto/25/25799m.jpg
  2004
 • /foto/28/28941m.jpg
  2005
 • /foto/11/11341m.jpg
  2005
 • /foto/42/42831m.jpg
  2005
 • /foto/42/42833m.jpg
  2005
 • /foto/74/74588m.jpg
  2006
 • /foto/116/116179m.jpg
  2006
 • /foto/116/116180m.jpg
  2006
 • /foto/116/116181m.jpg
  2006
 • /foto/116/116182m.jpg
  2006
 • /foto/5373/5373613m.jpg
  2007
 • /foto/253/253813m.jpg
  2007 - 2008
 • /foto/210/210986m.jpg
  2008
 • /foto/229/229058m.jpg
  2008
 • /foto/257/257627m.jpg
  2008
 • /foto/257/257634m.jpg
  2008
 • /foto/259/259489m.jpg
  2008
 • /foto/259/259483m.jpg
  2008
 • /foto/277/277422m.jpg
  2009
 • /foto/330/330831m.jpg
  2010
 • /foto/363/363838m.jpg
  2011
 • /foto/380/380184m.jpg
  2011
 • /foto/390/390537m.jpg
  2011
 • /foto/390/390540m.jpg
  2011
 • /foto/3501/3501064m.jpg
  2011
 • /foto/3524/3524802m.jpg
  2011
 • /foto/3794/3794006m.jpg
  2011
 • /foto/3794/3794010m.jpg
  2011
 • /foto/3794/3794011m.jpg
  2011
 • /foto/3794/3794015m.jpg
  2011
 • /foto/385/385766m.jpg
  2011
 • /foto/4536/4536078m.jpg
  2012
 • /foto/3499/3499871m.jpg
  2012
 • /foto/4584/4584337m.jpg
  2013
 • /foto/3881/3881665m.jpg
  2013
 • /foto/4015/4015406m.jpg
  2013
 • /foto/4546/4546095m.jpg
  2013
 • /foto/4363/4363009m.jpg
  2014
 • /foto/4370/4370456m.jpg
  2014
 • /foto/4441/4441090m.jpg
  2014
 • /foto/5057/5057713m.jpg
  2014
 • /foto/5058/5058437m.jpg
  2014
 • /foto/5493/5493540m.jpg
  2015
 • /foto/5493/5493541m.jpg
  2015
 • /foto/5495/5495919m.jpg
  2015
 • /foto/5495/5495943m.jpg
  2015
 • /foto/6122/6122857m.jpg
  2016
 • /foto/6187/6187552m.jpg
  2016
 • /foto/7676/7676979m.jpg
  2018

Aukcje internetowe

Poprzednie: Komisariat I Policji Strona Główna Następne: Burkatów