MENU
ZNACZNIKI
Północno-zachodni narożnik ulic Pabianickiej i Ślężnej z widoczną gospodą Johanna Schwarza.

Dodał: mwp° - Data: 2005-01-15 00:07:17 - Odsłon: 9058
Lata 1930-1939


Pabianicka (Augusta Str.)

Wrocław. Fotografie z okresu międzywojennego. Iwona Bińkowska , VIA NOVA , Wrocław 2004

Poprzednie: Kamienica nr 4 Strona Główna Następne: Kamienica nr 1


ŚwireQ | 2015-03-22 12:40:52
Na ulicy Pabianickiej pod numerem 76, w latach 1912 do 1914 ,mieścił się Konsulat Generalny Austrii. Konsulem w tych latach był Sigfried Pitner a vicekonsulem Victor Leschanowski.Przed I wojną światową w konsulacie pracowało kilkadziesiąt osób, w tym aż 20 etatowych pracowników wiedeńskiego MSZ-tu.Byli wśród nich przedstawiciele prawie wszystkich narodów monarchii austro - węgierskiej: Czesi,Słowacy,Węgrzy i Polacy. Od 1911 roku sekretzrzem konsularnym był Josef Glusa ( Józef Gluza ),Polak z Małopolski,który w konsulacie austro-węgierskim pracował aż do 1919 roku a potem od roku 1920 do 1935 był bardzo cenionym pracownikiem,sekretarzem konsularnym Konsulatu RP we Wrocławiu. Za: Romuald Gelles "Konsulaty we Wrocławiu"